KaP

Vykurovanie nízkoenergetického domu
Ekolife

Vykurovanie nízkoenergetického domu

Nízkoenergetické alebo pasívne domy sa tiež vykurujú, ale potrebujú podstatne menej energie a v inom rozdelení. Podľa stupňa úspornosti alebo typu sa nízkoenergetické domy v našich podmienkach vykurujú približne 130 dní v roku, pričom spotrebiče nemusia mať veľký výkon.

Vykurovanie stavaným spotrebičom
Energia

Vykurovanie stavaným spotrebičom

Vo fyzike sa teplo popisuje ako energetický stav hmoty súvisiaci s pohybom jej častíc – molekúl. Teplota je momentálny stav tejto energie. V bežnej praxi sa hovorí o energetickej bilancii budovy a spotrebiča – pece alebo kozuba, ktoré majú teplo vyrobiť. Energiu meriame v kilowattoch (kW). Je to porovnateľná jednotka bez ohľadu na to, či teplo vyrobíme spálením dreva, uhlia, plynu, alebo nám ho dodá elektráreň. V minulosti sa na meranie energie používala iná jednotka – kalória.