dispozičné riešenia

Kuchyňa v rámci dispozície, dispozícia v rámci kuchyne
Kuchyňa, jedáleň

Kuchyňa v rámci dispozície, dispozícia v rámci kuchyne

Typ, veľkosť a umiestnenie kuchyne v rámci domu odráža celý rad rôznych faktorov. Patrí medzi ne napríklad architektonický štýl, filozofia doby, v ktorej bol dom postavený, spôsob života v meste a na vidieku, a tiež štandard súvisiaci s veľkosťou rodiny alebo s jej sociálnym postavením. Pod vplyvom týchto okolností sa postupne vyvinulo niekoľko rozdielnych typov kuchýň, z ktorých každý predpokladá celkom iné chápanie obytného priestoru a odlišný spôsob života.