ekofond

Poradňa s odborníkom (2.)
Nezaradené

Poradňa s odborníkom (2.)

S cieľom vyjsť v ústrety našim zákazníkom a pomôcť vyriešiť vám konkrétne problémy týkajúce sa spotreby zemného plynu v domácnostiach sme doplnili webovú stránku www.sppporadimevam.sk o ďalšiu interaktívnu aplikáciu, ktorou je Poradňa s odborníkom.

Poradňa s odborníkom
Nezaradené

Poradňa s odborníkom

Už viac ako rok môžu zákazníci SPP využívať špecializovanú internetovú stránku www.sppporadimevam.sk, ktorá ponúka množstvo informácií o úsporách energie súvisiacej so zemným plynom v domácnostiach. Táto stránka sa doposiaľ stretla s veľmi pozitívnym ohlasom. S cieľom vyriešiť konkrétne problémy zákazníkov sme ju v septembri tohto roka doplnili o ďalšiu interaktívnu aplikáciu, ktorou je Poradňa s odborníkom.

EkoFond odmení školy, ktoré chcú šetriť energiu
Aktuality

EkoFond odmení školy, ktoré chcú šetriť energiu

EkoFond, neinvestičný fond zriadený SPP, vyhlásil 3. ročník celoslovenskej súťaže pre žiakov a učiteľov II. stupňa základných škôl. Témou tohto ročníka súťaže je „Energia u nás doma“. Do súťaže sa môžu prihlásiť učitelia so svojimi žiakmi z každej základnej školy na Slovensku.