eurookno

Klady a nedostatky eurookien
Okná

Klady a nedostatky eurookien

Drevo ako jeden z najstarších stavebných materiálov predstavuje klasickú materiálovú bázu aj na výrobu okien. Využitie domácej surovinovej základne, energetická náročnosť materiálu i celého výrobného procesu, prácnosť spojená s výrobou a modernizáciou okna počas životnosti a možnosť recyklácie zaručujú tomuto materiálu široká aplikácie na výrobu okien aj v budúcnosti.