hrubá stavba

Debnenia na výstavbu rodinných domov
Stavba a rekonštrukcia

Debnenia na výstavbu rodinných domov

Dôležitou súčasťou realizácie betónových konštrukcií je správny výber debnenia, ktoré svojimi vlastnosťami ovplyvňuje nielen technické parametre, ale aj výslednú cenu hotovej monolitickej konštrukcie.

Materiál na rekreačnú chatu
Materiály

Materiál na rekreačnú chatu

Pred stavbou chaty zvyčajne najprv uvažujeme o výbere stavebného materiálu. Väčšinu ľudí zaujíma najmä cena. Na výber materiálu by sme sa však mali pozerať zo širšieho hľadiska. V našom prehľade uvádzame materiály, ktoré sa môžu použiť aj pri svojpomocnej výstavbe.

Stavenisko a jeho vybavenie
Stavba a rekonštrukcia

Stavenisko a jeho vybavenie

Stavenisková prevádzka je celá činnosť na stavenisku, ktorá je zameraná na realizáciu výstavby. Táto prevádzka sa mení postupom výstavby a úlohou zhotovovateľa (niekedy aj stavebníka v jednej osobe) je zabezpečiť všetko potrebné na výstavbu vybudovaním objektov zariadenia staveniska.

Dom, ktorý nepotrebuje zateplenie
Materiály

Dom, ktorý nepotrebuje zateplenie

Stavebný systém z bieleho pórobetónu YTONG ponúka investorom vysoký energetický štandard domu bez pridania zatepľovacej vrstvy. Systém predstavuje efektívne úspory, ktoré priaznivo vplývajú na naše životné prostredie.

Zvislé nosné konštrukcie
Materiály

Zvislé nosné konštrukcie

Po základových konštrukciách sa začína stavba rozrastať konečne i do výšky. Základy, zvislé nosné konštrukcie – múry, vodorovné nosné konštrukcie – stropy a strecha, tvoria jeden celok stavby, ktorý sa nazýva hrubá stavba.

Stavajte moderne – hrubá stavba domu (2. časť)
Stavba a rekonštrukcia

Stavajte moderne – hrubá stavba domu (2. časť)

Hoci sa v našich podmienkach uprednostňuje masívna konštrukcia postavená z kusových stavív, v posledných rokoch narastá, hlavne v zahraničí, záujem o ľahkú výstavbu z nosnej drevenej rámovej konštrukcie s výplňou alebo o výstavbu montovaných domov, ktorú charakterizuje rýchla montáž z predhotovených dielcov a prvkov. Masívna výstavba prešla rovnako istým vývojom a v súčasnosti už nemá s výstavbou budov z plných tehál v minulosti veľa spoločného.

Stavajte moderne – hrubá stavba domu (1. časť)
Stavba a rekonštrukcia

Stavajte moderne – hrubá stavba domu (1. časť)

Charakteristickou črtou výstavby domu (odborne nazývanej „stavebná výroba”) je jej dočasná lokalizácia na určitom mieste. Po skončení výstavby sa technologické zariadenia a mechanizmy presúvajú na iné pracovisko. Stavebné dielo však ostáva na pôvodnom mieste a môže byť jeho trvalou ozdobou alebo aj nežiaducim zásahom do životného prostredia. Stavebná výroba i jej prípravné zložky musia pri svojej činnosti rešpektovať viaceré zákony a vyhlášky, ktoré súvisia s územným plánovaním, s ochranou krajiny, s environmentálnou bezpečnosťou a s vhodnosťou stavieb.