izolácia

Nanajvýš nežiadúce mosty
Materiály

Nanajvýš nežiadúce mosty

Kvalitný architektonický návrh, podľa ktorého sa má postaviť, prípadne kompletne zrekonštruovať a zaizolovať dom, by mal vylúčiť možnú existenciu tepelných mostov. Tie totiž vznikajú aj v tepelne, ale nedôsledne izolovaných budovách. Najviac sa im darí na mieste styku jednotlivých častí stavebných konštrukcií alebo na miestach, kde sa mení skladba materiálov.

Sanácia vlhkého muriva
Stavba a rekonštrukcia

Sanácia vlhkého muriva

Vlhkosť stavebných konštrukcií väčšinou zapríčiňuje difúzia vodných pár, kapilárne vzlínanie, kapilárna kondenzácia, sorpcia, absorpcia, chemisorpcia, nasiakavosť, transmisia atď. Nadmerné vlhnutie konštrukcií býva obyčajne spojené s nedostatočnou údržbou budov a tiež s ďalšími zvyčajnými príčinami porúch – napríklad koróziou pôvodnej hydroizolácie, zmenou hladiny podzemnej vody, poškodením potrubí vody alebo kanalizácie, poškodením žľabov a odpadov dažďovej vody, krytín, oplechovania a podobne. Zvláštnym a vôbec nie ojedinelým zdrojom (zásobníkom) vlhkosti bývajú aj rôzne neodizolované dodatočné násypy, navrstvené kopy zeminy, uhlia alebo rôzneho odpadu, ktorý sa niekedy nachádza v pivniciach a prízemiach stavieb, rovnako ako násypy napadanej stavebnej sutiny a podobne.

Šetrenie nákladov na vykurovanie
Energia

Šetrenie nákladov na vykurovanie

Úsporu energie pri prevádzke rodinného domu možno s úspechom zabezpečiť vtedy, ak váš vykurovací systém používa moderné metódy regulovania s vhodnými prvkami regulačnej techniky. Najdôležitejšou úlohou regulácie vykurovania je úsporné a racionálne využitie energie – v každej miestnosti, v požadovanom čase zabezpečiť potrebné množstvo tepla, a to v závislosti od poveternostných podmienok a individuálnych požiadaviek užívateľov.

Keď nám cez okno fúka
Okná

Keď nám cez okno fúka

S príchodom chladnejšieho počasia si stále častejšie uvedomujeme chlad, ktorý preniká do bytu cez zle utesnené okná. Nielenže ho cítime, ale často aj vidíme, ako vzduch hýbe záclonami, čo je nesporný znak toho, že situácia je vážna. Tesnenia na oknách by sme mali vymieňať vtedy, keď je to nutné, ale najmä na starších oknách minimálne každých 15 rokov pri natieraní okien.

Nekúrte holubom na streche
Materiály

Nekúrte holubom na streche

V súčasnosti ceny energií na Slovensku stále rastú, čo je dôvodom zvyšovania požiadaviek na zateplenie budov. Cieľom je predovšetkým znížiť straty energií pri vykurovaní. Zateplenie sa týka najmä obvodových múrov, stropov, podláh, stavebných otvorov a strešného plášťa, ktorými uniká teplo z interiéru do vonkajšieho prostredia. Veľká časť tepla uniká práve cez strešnú konštrukciu. Skladba strešnej konštrukcie sa teda musí navrhnúť tak, aby spĺňala svoju funkciu a vytvárala priaznivé podmienky na užívanie podkrovných priestorov. Pozornosť treba upriamiť na správny teplotný a vlhkostný režim počas celého roka.

Ploché verzus šikmé
Strecha, podkrovie

Ploché verzus šikmé

Mať strechu nad hlavou – to sa nevraví len tak. Bývanie predsa patrí medzi základné ľudské potreby. Akú strechu si však vybrať? Aké sú plusy či mínusy jednotlivých konštrukcií? Strecha má totiž zásadný vplyv pri rozhodovaní o celej architektúre domu...

Špičková izolácia strechy od ISOVER-u
Aktuality

Špičková izolácia strechy od ISOVER-u

Spoločnosť Saint-Gobaim Isover prichádza tento rok na trh s jedinečnou novinkou – vysoko kvalitnou novinkou ISOVER – UNIROL PROFI. Izolácia je určená na použitie pri zateplení podkrovia a vyznačuje sa v prvom rade vynikajúcimi tepelnoizolačnými […]

Čím omietnuť sokel?
Stavba a rekonštrukcia

Čím omietnuť sokel?

Vážená redakcia, staviame nový dom – mal by byť biely, okolo okien a dverí obložený kameňom, a sokel by sme chceli omietnuť v pastelových farbách. Potrebovali by sme poradiť, čím omietnuť sokel, aby dobre odolával vode aj poveternostným vplyvom. Anna Szarková, Šahy

Keď je strecha plochá (1. časť)
Strecha, podkrovie

Keď je strecha plochá (1. časť)

Ploché strechy, či chceme, alebo nie, sú jednoducho súčasťou celkového obrazu našej krajiny. Popri ich použití najmä na priemyselných stavbách zaujímajú po dlhší čas svoje miesto aj v súkromnej sfére – pri zastrešení rodinných domov. Tieto obalové konštrukcie domu patria k najnamáhanejším. Sú vystavené účinkom ultrafialového žiarenia, veľkým výkyvom teplôt na svojom povrchu, prehrievaniu, zrážkovej vode, vetru, a, samozrejme, nezanedbateľnému prestupu vodných pár z vnútorného prostredia. Vzhľadom na svoju funkciu a požadovanú životnosť sú závislé nielen od kvality použitých materiálov hydroizolačnej vrstvy, ale aj od dokonalosti vyhotovenia a usporiadania jednotlivých vrstiev celkového návrhu strechy s dokonalým riešením detailov.

Šikmé strechy
Stavba a rekonštrukcia

Šikmé strechy

Šikmá strecha je z historického hľadiska prirodzenou súčasťou domu. Prešla svojím vlastným vývojom a zdokonaľovaním ako ľudstvo samo. Pripisuje sa jej mnoho významov a nepochybne patrí medzi dôležité konštrukcie objektu. Šikmá strecha vplýva na celkovú životnosť stavby, podčiarkuje jej význam a funkciu, pričom dotvára jej celkový estetický výraz. Chráni objekt v každom ročnom období, za každého počasia. V zime chráni horné podlažie pred prechladzovaním a v lete zasa pred prehrievaním. Samozrejme, chráni aj nás samých, aby sme zostali pekne v teple a v suchu.