ko

Konštrukcie komínov
Energia

Konštrukcie komínov

Pred vyhotovením komína by mal jeho dokumentáciu odsúhlasiť odborný pracovník (revízny technik), ktorý bude komín, dymovod a spôsob pripojenia spotrebiča schvaľovať. Jednoduchšie je pozmeniť alebo upraviť konštrukciu komína v dokumentácii ako na dokončenom stavebnom objekte.

Návrh komína
Energia

Návrh komína

Každý dobre navrhnutý komín musí mať potrebný komínový ťah, ktorý docielime účinnou výškou komína, jeho prierezom a vyústením. Účinná výška prieduchu komína je daná ťahovým nárokom spotrebiča paliva a veľkosťou prierezu komínového prieduchu.