sanácia

Príčiny a následky vlhkosti v stavbe
Stavba a rekonštrukcia

Príčiny a následky vlhkosti v stavbe

Už aj malé dieťa vie, že žiť vo vlhku je nepríjemné, ba dokonca to môže byť aj škodlivé. To už, samorzejme, malé dieťa nevie, ale všetci tí, ktorí sa stretli s plesňami v rohoch izieb, áno. Ako vlhkosť vzniká? Čo spôsobuje?

Ochrana pred zavĺhaním
Nezaradené

Ochrana pred zavĺhaním

Zavĺhanie konštrukcií patrí medzi najrozšírenejšie poruchy stavebných objektov v našom klimatickom pásme a sprevádza existenciu mnohých starých stavieb.

Vlhkosť v murive. Čo s ňou?
Stavba a rekonštrukcia

Vlhkosť v murive. Čo s ňou?

Stále bojujete proti navlhnutým múrom a neviete, čo s nimi? Spravte radikálny rez tomuto problému a zabráňte vlhkosti, aby postupovala ďalej. Urobíte tak niečo pre zdravé bývanie a zároveň predĺžite životnosť konštrukčných prvkov a stavebných materiálov vášho domu.

Čo so strechou, ktorá zateká?
Strecha, podkrovie

Čo so strechou, ktorá zateká?

Strecha stavebného objektu je jednou z jeho najviac namáhaných konštrukcií. Je vystavená účinkom UV žiarenia, ktoré ničí hydroizolačné materiály a nátery, striedaniu teplôt v rozsahu presahujúcom 100 °C a náporom vetra. Konštrukciou strešného plášťa prestupujú vodné pary, ktoré pri určitých podmienkach kondenzujú. Strecha chráni stavebný objekt pred účinkami vody a tiež vytvára bariéru na prechod tepla oboma smermi. Pri návrhu strechy v rámci novostavby i opravy strešného plášť, treba mať všetky tieto faktory stále napamäti.

Sanačné omietky
Stavba a rekonštrukcia

Sanačné omietky

Problém vlhkosti a jej vplyv na stavebné konštrukcie je vždy veľmi zložitý, pretože príčin prenikania vlhkosti do konštrukcie je veľa. Výsledkom pôsobenia vlhkosti na konštrukcie, murivo a omietky je v prvej fáze vznik tmavých mokrých fľakov. Pôsobením rôznych mikroorganizmov a anorganických kryštalických látok môže nastať až rozpad omietok a muriva.

Vlhnú vám steny?
Steny a fasády

Vlhnú vám steny?

Technológií na sanovanie zavlhnutého muriva je dnes na trhu pomerne veľa. Otázka výberu tej najvhodnejšej sa nedá jednoducho zodpovedať, pretože situácie, v ktorých sa zavlhnuté objekty nachádzajú, sú často veľmi rôznorodé.

Ako sa zbaviť nežiaducej vlhkosti v murive?
Stavba a rekonštrukcia

Ako sa zbaviť nežiaducej vlhkosti v murive?

V každom meste či na dedine nájdeme veľa objektov, ktoré sú poznačené vplyvom vody a vlhkosťou. Tento stav však nijako neprispieva k zdravému bývaniu a používaniu stavebného objektu. Aby sa tento stav zvrátil, je dôležité zabezpečiť objekt pred nežiaducimi vplyvmi vody na všetky stavebné materiály a konštrukčné prvky.