Prepojte exteriér s interiérom

12. 03. 2011
Zdieľať

Zimné záhrady sa využívajú najmä ako obytné priestory. Netreba sa čudovať, veď poskytujú príjemné možnosti oddychu a relaxu. Ak túžite po celoročne obývateľnej oáze zelene s ideálnou vnútornou klímou, teplota vzduchu by sa mala pohybovať okolo 20 °C a vlhkosť vzduchu by mala byť od 40 do 60 %.

Zimná záhrada je vhodným prostriedkom na prepojenie interiéru s exteriérom – zaručuje intenzívnejší kontakt s prírodou. Táto ríša zelene sa najčastejšie realizuje formou prístavby k domu v podobe zasklenej miestnosti. Veľmi pôsobivé sú dvojpodlažné zimné záhrady s vyhliadkovou galériou, ktoré sú štedré najmä na vizuálne zážitky. Samostatné stavby z konštrukcie a skla určené na pestovanie rastlín – skleníky sú menej vhodné na dlhodobejší pobyt osôb v ich vnútri.

Zimnú záhradu sa odporúča orientovať smerom na juh – intenzita slnečného žiarenia je z tejto svetovej strany najpriaznivejšia. Takto situovaná zimná záhrada si bude v letných mesiacoch vyžadovať vhodnú tieniacu bariéru, ktorá zabráni prehrievaniu priestoru a prispeje ku kvalite mikroklímy. Na tento účel možno použiť špeciálne sklá alebo kvalitnú tieniacu techniku. Pri výstavbe obytnej zimnej záhrady treba rozdeliť priestor najmenej na tri zóny – priestory na odpočinok, pre rastlinstvo a komunikačné cestičky. Na uvedený zámer si treba vyčleniť minimálnu plochu pozemku 15 m2.


Prepojte exteriér s interiérom

206012


Prepojte exteriér s interiérom

206015

Ako zamedziť skleníkovému efektu

Ak chcete v zimnej záhrade zamedziť skleníkovému efektu, pri výstavbe dodržte tieto základné podmienky:
• dokonalé tepelnoizolačné zasklenie,
• vhodné zatienenie,
• správne odvetrávanie,
• odborná izolácia podláh a kontaktu konštrukcie s fasádou.
 

Je mnoho takzvaných studených zimných záhrad, v ktorých sa využíva jediný zdroj tepla – naakumulovaná slnečná energia. Vďaka skleníkovému efektu tu teplota neklesne pod 5 °C ani v zimnom období. To však pre ľudský organizmus nie sú ideálne teplotné podmienky na celoročné obývanie takéhoto priestoru. Vhodným riešením sú podlahové konvektory situované popri okenných konštrukciách. Odporúčajú sa aj z dôvodu schopnosti vytvárať tepelnú clonu, ktorá dokáže zabrániť kondenzácii pár v interiéri.

Konštrukcia a jej zasklenie

Na konštrukciu zimnej záhrady sa často používa hliník vďaka svojej odolnosti a stálosti proti poveternostným vplyvom. Ďalšími používanými materiálmi sú oceľ, drevo a plast. Oceľ je na tento účel rovnako vhodná – je pevná a tvrdá. Drevo nie je ideálne na výstavbu konštrukcie zimnej záhrady, pretože vplyvom tepla môže praskať a deformovať sa. Ak si ho napriek týmto rizikám zvolíte, dbajte na jeho pravidelnú údržbu. Z plastov je najvhodnejší polyvinylchlorid, nazývaný aj tvrdé PVC. No i tu je potrebná stabilizácia proti zaťaženiu, zvyčajne hliníkovým alebo oceľovým jadrom. Na zasklenie konštrukcie je vhodné izolačné dvojsklo, najmä z toho dôvodu, že v priestore medzi izolačnými dvojsklami sa nachádzajú plyny, napríklad argón alebo kryptón, ktoré spomaľujú výmenu tepla medzi vnútornou a vonkajšou tabuľou. Vhodný je aj náter skla vrstvou kovových zlúčenín, ktoré zamedzujú nadmernému prestupu tepla do zimnej záhrady. Vrstva pôsobí ako zrkadlo, ktoré je schopné znížiť prestup tepla až o 40 %. Ak si zvolíte zasklenú strechu, dodržte minimálne 20° sklon,  aby ste zabránili zhromažďovaniu dažďovej vody na streche. Vyhnete sa prípadným poškodeniam, ako aj prácnej likvidácii vody (žľaby a zvody totiž pri sklone strechy do 20° nedokážu bezproblémovo fungovať). Dobrý a pomerne lacný tip na účinné zatienenie zasklenej strechy v horúcich letných mesiacoch z vonkajšej strany stavby je inštalácia markízy. Jej výhodou je, že s ňou môžete manipulovať podľa svojich potrieb. Dôležité je aj kvalitné tesnenie. Tak ako sklo so svojimi stavebno-fyzikálnymi vlastnosťami výrazne ovplyvňuje klímu a celkový výsledný efekt tepelnej pohody vašej „zelenej obývačky“, rovnako je to i s tesnením. K základným požiadavkám úspešnej stavby patrí zvládnutá izolácia kvalitnými tesniacimi pásmi alebo tmelom v kontakte s fasádou – tá je nevyhnutná. Podobne je to aj s ostatnými spojmi, ak sa chcete vyhnúť nepríjemnému prievanu a zatekaniu.


Prepojte exteriér s interiérom

206013


Prepojte exteriér s interiérom

206011

Odporúčaným materiálom na podlahu do zimných záhrad je keramická dlažba, nakoľko je schopná fungovať ako tepelný akumulátor, čo je v tomto type objektu nanajvýš žiaduce. V dvojpodlažnej zimnej záhrade je na horné poschodie vhodná roštová podlaha, pretože nebráni prirodzenému prúdeniu vzduchu.
 

Rady pri plánovaní
• Optimálna orientácia zimnej záhrady je smerom na juh.
• Na zastrešenie celoročne obytnej zimnej záhrady je vhodná uzavretá šikmá strecha so strešnými oknami. Plochá strecha sa v lete prehrieva a v zime prijíma len málo slnečného tepla.
• Keramická dlažba v zimnej záhrade funguje ako tepelný akumulátor, preto je vhodnejšia ako drevené alebo betónové podlahy.
• Zimná záhrada, ktorú chcete využívať aj ako obytnú miestnosť, by mala zaberať plochu aspoň 15 m² a mala by mať svetlú výšku najmenej 220 cm.
• Klimatizáciu dimenzujte vždy s rezervou, aby ste mali možnosť nastaviť o niečo vyšší výkon.

 

Rastlinstvo

Účinky aromaterapie z rastlín na ľudský organizmus sú všeobecne známe. I vy si ich môžete dopriať tak v studenom, ako aj v teplom type zimnej záhrady. V nevykurovaných priestoroch sa ideálne darí najmä vždyzeleným a opadavým rastlinám i drevinám (rozmarín, brečtan, vavrín, myrta). Z kvitnúcich rastlín sú to cyklámeny alebo kamélie. Vo vykurovaných priestoroch sú možnosti ešte bohatšie. Dariť sa tu bude citrusovým plodom, figovníkom, ananásovníkom alebo banánovníkom. Potešenie vám sprostredkujú aj krásne dracény a mnohé druhy paliem. Vo vykurovaných zimných záhradách sa nesmierne darí kaktusom a sukulentom, rovnako ako aj filodendronom a difenbachiám.

Dôležitou podmienkou pre zdravý vývoj flóry a vytvorenie príjemnej mikroklímy v oáze zelene je kvalitné prúdenie vzduchu. Účinné prevetrávanie interiéru dosiahnete buď jednoduchým, pravidelným otváraním dverí, alebo pomocou takzvaného komínového efektu. Ide o úzky priestor s vetracím otvorom dole i hore. Vďaka fyzikálnym zákonom v ňom ohriaty vzduch stúpa nahor a vytláča nad sebou horúci vzduch.
 

Pozitívny efekt dosiahnete, ak pri výstavbe zimnej záhrady budete dodržiavať niekoľko základných odporúčaní v technických postupoch – správnu voľbu materiálov, precízne riešenie detailov, akceptáciu prírodných parametrov (teplota, vlhkosť, pohyb vetra…), principiálne stanovenie funkcie priestoru (obytný – neobytný), optimálny rozmer a výšku stavby, ako aj správnu orientácia objektu na svetové strany. Rešpektovanie overených poznatkov priamo z praxe vám v maximálnej miere zabezpečí komfort pri užívaní zimnej záhrady.

 

Článok bol uverejnený v publikácii Všetko o stavbe domu, JAGA GROUP 2009.

 

Kategória: Záhrada a exteriér
Tagy: zimná záhrada
Zdieľať článok

Diskusia