17. 07. 2006
Zdieľať

Človek sa vždy snažil využiť príjemné a eliminovať nepríjemné stránky akejkoľvek činnosti, preto je záhradná tvorba charakteristická množstvom ľahkých a otvorených stavieb, ktoré umožňujú pobyt vonku čo najviac predĺžiť a spríjemniť, chrániac ľudí pred nepríjemnými stránkami počasia – prudkým slnkom, dažďom či vetrom. Stavby, ktoré chránili pred nečasom alebo nepohodou, mali v záhrade odjakživa svoje miesto.

Altánky a prístrešky sú otvorené alebo polootvorené záhradné stavby, charakteristické zastrešením. Pôvod altánka možno hľadať už v časoch antiky – altán bola nízka vyhliadková vežička, umiestnená na streche domu. Neskôr sa preniesla do záhradného priestoru, v podobe otvorenej murovanej, drevenej, neskôr i kovovej stavby.

Altánok


Altánky a prístrešky

58906

V súčasnosti sú altánky opäť veľmi populárne, lebo dokážu dodať záhradnému priestoru alebo jeho časti osobitú atmosféru. Altánok (nazývaný i besiedka) je vlastne samostatný malý domček štvorcového, kruhového, šesť- alebo osemuholníkového pôdorysu, s jedným alebo dvoma vstupnými otvormi. V spodnej časti je uzavretý stenami, v hornej otvorený tak, aby zabezpečoval výhľad do okolia aj zo sediacej polohy.

Namiesto okien sú otvory, často vybavené mriežkou. Stavba má podlahu a je vybavená stabilným nábytkom na sedenie a niekedy i osvetlením. Stvárnenie i vybavenie altánka závisí najmä od použitého materiálu, prípadne materiálových kombinácií, z ktorých je zhotovený. Keďže altánok je najmä romantickou stavbou, pri jeho stvárnení sa fantázii medze nekladú.

Umiestnenie altánka


Altánky a prístrešky

58901

Altánky sa hodia predovšetkým do väčších záhrad. Správne umiestnenie altánka v záhradnom priestore je veľmi dôležité. Dobré je umiestniť ho ako dominantu časti záhradného priestoru. Hodí sa do samostatných zákutí, do polohy vzdialenej od domu, kde môže svojím stvárnením ovplyvniť atmosféru okolia. Vhodná je poloha ukončenia kompozičnej línie alebo miesto vytvárania gradácie v priestore na konci záhrady. V súčasnej záhrade sa upúšťa od využívania symetrie v umiestňovaní tejto stavby, trendom je umiestnenie mimo osi symetrie celého priestoru.

Štýl altánka a materiál

Najčastejšie používaným materiálom na stavbu záhradných altánkov bolo drevo. Ľahká dostupnosť a široké možnosti spracovania tohto materiálu ho na to predurčili už v minulosti, a to nielen v našich podmienkach, ale na celom svete. Veľmi známe sú čínske čajové pavilóny i záhradné stavby, využívajúce drevo v špecifickej farebnosti a zaujímavých detailoch dodnes.


Altánky a prístrešky

58905

Drevený altánok pôsobí v záhrade primerane materiálovo i farebnosťou. Z dreva možno urobiť robustné nosné stĺpy, filigránske trelážové výplne okenných otvorov, pevnú podlahu, doskovú alebo šindľovú strechu i vnútorné vybavenie. Romantickým doplnkom záhrad sa začiatkom minulého storočia stal kovový altánok. Spolu s rôzne tvarovanými liatinovými lavičkami reprezentoval ozdobný secesný sloh.

Ľahko ohýbateľné kovové prvky ponúkli nové možnosti stvárnenia i konštrukcie týchto stavieb. Typickým tvarom sa stal oblúk a kruhový pôdorys i kovový výplet, ktorý sa nedal dosiahnuť pri drevenej konštrukcii.


Altánky a prístrešky

58900

Pri pohľade zvonka, zo záhrady, je najpôsobivejšou časťou altánka strecha, ktorá určuje vyznenie celého pôsobenia. Kupolovitá alebo hranolovitá zašpicatená strecha sa výrazne odlišuje od okolitého priestoru, jej hrot býva zakončený umelecky rezbársky alebo kováčsky spracovaným špicom.

V súčasnosti sa okrem klasických materiálov – dreva a kovu – využívajú na stavbu altánkov i mnohé netradičné kombinácie, napr. kovová kostra s textilom, prípadne netradičné riešenie prestrešenia.

Prístrešok

Prístrešok, na rozdiel od altánka, je účelovou stavbou. Využívame ho všade tam, kde potrebujeme kryté miesto, chránené pred prudkým slnkom, dažďom, prípadne snehom. Môže slúžiť na ochranu miesta pre ďalšie auto, prestrešenie odpočívadla alebo jeho časti pri dome i pracovného miesta pred garážou. Prístrešok je ľahká stavba z rozlične stvárnených stĺpov, ktoré nesú plochú, mierne zošikmenú strechu.

Základná otvorená konštrukcia môže byť doplnená jednou alebo dvoma záveternými stenami medzi nosnými stĺpmi, prípadne môže prístrešok nadväzovať na už jestvujúce múry. Stavba pôsobí v priestore, preto je dôležité zladiť jej stvárnenie s ostatnými priestorovo pôsobiacimi prvkami, najmä s domom a garážou.


Altánky a prístrešky

58904

Umiestnenie prístreška

Prístrešok umiestňujeme najčastejšie v blízkosti domu, prípadne na vzdialenejšom mieste záhrady, kde slúži na tienenie ďalšieho odpočívadla alebo ako súčasť technického zariadenia záhrady (kôlňa, búda na náradie, ochrana pracovných strojov). Pri umiestnení pri dome je veľmi dôležitý jeho vzhľad, ktorý by mal ladiť s architektúrou domu.

Tvar, výška a materiál prístreška

Pôdorysný tvar prístreška vychádza z jeho praktického účelu a z plošného tvaru, nad ktorým stojí. Najčastejšie je to obdĺžnik, ktorý je primeraný vzhľadom na tvar domu aj z hľadiska konštrukcie prístreška. Aj pri určovaní rozmerov vychádzame z účelu, ktorému má prístrešok slúžiť: ak ako ochrana pre auto, musí sa auto podeň zmestiť, ak na zatienenie odpočívadla, musí tieniť jeho dostatočne veľkú časť.


Altánky a prístrešky

58902

Základnú konštrukciu prístreška tvoria nosné stĺpy spojené priečnymi trámami, ktoré podopierajú konštrukciu strechy. Strecha prístreška musí byť podopretá stĺpmi v každom rohu, teda zvyčajne v štyroch bodoch. Pri dlhšom tvare ich môže byť i viac, vždy toľko, aby strechu bezpečne uniesli. Podopretie celej stavby môžu zabezpečiť murované, drevené či kovové stĺpy, jednu stranu prístreška môže podoprieť múr. Najvhodnejšia výška prístreška je v rozmedzí 2,5 až 3,5 m. Pri voľbe výšky sa riadime aj typom strechy, najmä ak sa rozhodneme pre inú než plochú (napr. pultovú alebo valbovú).

Strecha prístreška

Celkový charakter dodá prístrešku strecha, jej konštrukcia, sklon i použitý materiál. Strecha sa skladá z konštrukcie krovu a strešného plášťa s krytinou. Krov i strešný plášť môžu byť z dreva alebo ocele, prípadne i zo železobetónu pre masívnejšie prístrešky, budované v rámci stavby domu. Ako strešnú krytinu môžeme použiť ľahké eternitové šindle rôznych farieb, drevené dosky, keramické škridly, ale aj moderné ľahké polykarbonátové platne. Strechu môže vytvoriť i železobetónová doska.

Strecha musí mať vždy primeraný spád, aby bol zabezpečený rýchly odtok vody a systém na jej čo najvhodnejšie odvedenie odkvapmi a zvodmi. Sklon strechy závisí od použitej krytiny: čím je drsnejšia, tým väčší sklon by mala strecha mať.


Altánky a prístrešky

58903

Ukotvenie prístreška

Pri budovaní prístreškov je veľmi dôležitá ich pevná konštrukcia a stabilita, lebo sú vystavené celoročným vplyvom počasia. Strecha musí občas uniesť aj nádielku snehu s veľkou hmotnosťou a odolať poryvom vetra, preto je nevyhnutné jej bezpečné upevnenie, ale aj ukotvenie nosných stĺpov prístreška v podklade. Murované, drevené i kovové stĺpy sa ukotvujú pomocou betónových základových pätiek, uložených do nezamŕzajúcej hĺbky 80 cm.

Kombinácie materiálov na prístrešok

Výberom použitého materiálu alebo materiálových kombinácií sa dosiahne štýlové pôsobenie prístreška. Nosná zostava z kovových rúrok alebo profilov doplnená priehľadnou krytinou bude pôsobiť ľahko a moderne a znesie aj netradičnú farebnosť konštrukcie. Je vhodná do mestského prostredia, k moderným typom domov a tam, kde potrebujeme šetriť miestom. V mestskom prostredí môže poslúžiť ako prístrešok i pergola zhora prekrytá polykarbonátovými platňami. Naopak, masívne nosné prvky, murované stĺpy z tehly alebo kameňa, sú vhodné k tradičným typom domov, do vidieckeho prostredia a tam, kde je dostatok miesta na rustikálne stavebné prvky.

Kategória: Záhradné stavby
Tagy: altánok alternatívne bývanie
Zdieľať článok

Diskusia