Dreviny v záhrade (3. časť – Ruže)

Dreviny v záhrade (3. časť – Ruže)

01. 02. 2006
Zdieľať

Ruže patria k najobľúbenejším kvitnúcim rastlinám v záhrade. Ich čaro spočíva v tom, že hoci patria k drevinám, kvitnú bohato a rozmanito ako kvetiny. Ušľachtilosť kvetu ruže, spojená s príjemnou vôňou, bohatstvo kvetov na kríčku, červené plody i ostne zaujali človeka už pred tisíckami rokov natoľko, že sa začal venovať zušľachťovaniu ich krásy. Ruža patrí k najstarším kultúrnym rastlinám.

Rozdelenie ruží

V súčasnosti existuje zhruba 100 až 200 botanických druhov ruží, ktorých domovom je mierne až subtropické pásmo. U nás rastie vo voľnej prírode asi 15 druhov. Podľa použitia v záhrade alebo sadovníckych úpravách rozdeľujeme ruže na tri základné skupiny: záhonové, sadové (parkové) a popínavé, s radom podskupín.

Záhonové ruže


Dreviny v záhrade (3. časť - Ruže)

43607

Záhonové ruže sú charakteristické ušľachtilými veľkými kvetmi, kvitnúcimi jednotlivo alebo vo veľkom počte na jednom kríčku. Pestujú sa pre kvety, preto celkový vzhľad dreviny (kríčka) je až na druhom mieste. Využíva sa pri nich pôsobivý efekt kvitnutia jednotlivých kvetov pri veľkokvetých ružiach alebo bohatstvo kvetov pri mnohokvetých ružiach, či efekt spojenia drobnejších kvetov a nízkeho vzrastu pri miniružiach. Vyznačujú sa väčšou chúlostivosťou a väčšími nárokmi na starostlivosť než ostatné skupiny. Záhonové ruže sú najpočetnejšou a záhradnícky najvýznamnejšou skupinou. Sú to mnohonásobné krížence ďalej rozdelené na podskupiny: veľkokveté, mnohokveté a miniatúrne (zakrpatené) ruže.


Dreviny v záhrade (3. časť - Ruže)

39742

Veľkokveté ruže sa pestujú pre ušľachtilé puky a kvety a používajú sa na rez a viazačské účely. V súčasnosti sú zastúpené takmer výlučne čajohybridmi, väčšinou voňavými. Záhony z veľkokvetých ruží umiestňujeme v záhradnom priestore tak, aby ich krásu bolo možné detailne pozorovať. Mnohokveté ruže sú nízke, vyznačujú sa mnohokvetosťou a dlhokvetosťou (remontantnosťou), preto sú vhodné aj na veľkoplošné výsadby. Kvitnú po celé leto. Záhony mnohokvetých ruží môžu byť nielen na miestach, kde možno kvety detailne pozorovať, ale aj v pohľadovo vzdialených kútoch záhrady, ktoré dokážu presvetliť bohatou škálou najmä teplých farieb. Miniatúrne ruže sú skupinou najmenších ružových kríkov s minimálnymi nárokmi na priestor, dosahujú výšku len 20 až 30 cm. Kvitnú od júna nepretržite do konca vegetačného obdobia. Hodia sa do menších úprav, átrií a strešných záhrad. Dajú sa použiť i do skaliek, na úzke záhony a obruby, na pestovanie v nádobách, ale aj na balkón alebo okenný parapet.

Sadové ruže

Tip: Záhradný nábytok od výmyslu sveta


Dreviny v záhrade (3. časť - Ruže)

39738

Sadové ruže sú vyššie (i nižšie) kríky ruží mohutnejšieho malebného vzrastu, v čase kvitnutia obsypané množstvom jednoduchých, ale aj plných kvetov. Pri ich umiestňovaní v záhrade sa berie do úvahy, okrem kvetov a dĺžky kvitnutia, aj ich celkový habitus – vzrast, spôsob vetvenia a olistenie kríka. Vyššie (2 až 2,5 m) sa používajú jednotlivo ako solitéry alebo v málopočetných skupinách, no môžeme ich využiť aj na vytvorenie nepriestupného, voľne rastúceho (nestrihaného) a kvitnúceho živého plota. Vyznačujú sa odolnosťou, niektoré (najmä botanické) druhy aj úplnou nenáročnosťou na životné podmienky.


Dreviny v záhrade (3. časť - Ruže)

43608

Mnohé nižšie druhy, najmä rýchlo vytvárajúce hustý pokryv odnožovaním, sa dajú využiť v extrémne suchých a svahovitých polohách. Veľmi vhodné sú aj na osadenie záhradných múrikov, oslnených svahových polôh, uplatnia sa v blízkosti schodísk a terás. Veľmi nízke odrody sú výborné pre malé záhony alebo nádoby. Väčšina je nenáročná aj na starostlivosť a nepotrebuje zimnú prikrývku. Sadové ruže delíme podľa pôvodu alebo vybratých vlastností na podskupiny: sadové ruže šľachtené, botanické ruže, historické ruže, anglické ruže, pokryvné ruže. Hoci sa vôňa považuje za jeden z typických znakov ruží, druhov a odrôd, ktoré výrazne voňajú, je len asi jedna pätina. Pri výbere odrody do záhrady (zvlášť menšej) však môže byť príjemná vôňa ružového kríka rozhodujúcou vlastnosťou.

Popínavé ruže


Dreviny v záhrade (3. časť - Ruže)

39741

Do tejto skupiny zaraďujeme krížence ruží s mimoriadne dlhými (3 až 5 m), bohato kvitnúcimi výhonmi, ktoré sa za slnkom vyťahujú (vzpierajú) pomocou ostňov. V záhrade ich treba vyväzovať k opore. Prispôsobené tvaru opory dokážu vytvoriť vodopád kvetov preklonený ponad plot, zakvitnutý oblúk nad vstupom, kvetinový altánok, voňavý baldachýn na pergole alebo kvetmi zakryť nevzhľadnú stenu. Patria sem odolnejšie i chúlostivejšie odrody, ktoré treba na zimu prikrývať. Popínavé ruže vyžadujú slnečné stanovište. Ak ich chceme vysadiť k domovej stene, najvhodnejšia je orientácia na juhovýchod alebo juhozápad. Na starostlivosť sú stredne náročné, lebo ich treba vyväzovať k opore a pravidelne každoročne strihať, aby bohato kvitli.

Kategória: Zo života rastlín
Tagy: kvetiny ruz ruža ruže záhrada zeleň
Zdieľať článok

Diskusia