Blíži sa zima: Máte zateplené?

13. 09. 2017 Zdieľať

Zateplenie prináša viac, ako úspory energií počas zimnej sezóny. Kvalitne zrealizované zateplenie garantuje príjemné vnútorné prostredie počas celého roka.

Zateplenie s využitím expandovaného polystyrénu (EPS) patrí vďaka výhodnému pomeru ceny a vlastností dlhodobo medzi najpopulárnejšie spôsoby zateplenia. Spoľahlivo chráni budovu pred chladom i teplom. Pri vhodne navrhnutej hrúbke tepelnej izolácie a kvalitne zrealizovanej montáži sa znížia náklady na vykurovanie a v lete na chladenie. Bývanie sa stáva komfortnejším a zdravším.

V prípade rodinných domov nestačí zatepliť iba obvodové steny, ale aj strechu. Na zateplenie obytného podkrovia je mimoriadne vhodný biely aj sivý polystyrén, ktorý sa veľmi jednoducho aplikuje a významne zabraňuje únikom energií v podstrešnom priestore.

Na hrúbke záleží

V súčasnosti sa priemerná hrúbka polystyrénu na zateplenie pohybuje v rozmedzí 10 až 13 cm. Tieto hrúbky sú však z hľadiska novej normy (STN 730 540 – 2:2013) nedostatočné. Odborníci odporúčajú zateplenie polystyrénom s minimálnou hrúbkou na úrovni 16 cm. „S ohľadom na energetické požiadavky domov reagujúce na pravdepodobný vývoj investičných nákladov a cien energie v najbližších desiatich rokoch je nákladovo optimálna hrúbka tepelnej izolácie približne 20 cm. Závisí to však od toho, aká je skutočná tepelno-technická kvalita pôvodnej stavebnej konštrukcie,“ dopĺňa Ing. Marta Strapková, predsedníčka Združenia EPS SR. Zvýšením hrúbky tepelnej izolácie z EPS sa výrazne zlepšia tepelnoizolačné parametre budovy, maximalizujú sa úspory energie a vytvorí sa aj kvalitnejšie vnútorné prostredie.

Kvalitný EPS identifikujete spoľahlivo


Blíži sa zima: Máte zateplené?

2032613
Združenie EPS SR

​Identifikáciu kvalitných zatepľovacích materiálov uľahčuje spotrebiteľom na našom trhu značka kvality. Značku „Kvalitný výrobok“ môžu používať členovia Združenia EPS SR na svojich výrobkoch na základe pozitívnych výsledkov pravidelného monitoringu kvality, ktoré uskutočňuje nezávislá autorizovaná osoba.

www.epssr.sk

Kategória: Aktuality
Tagy: EPS zateplenie polystyrénom
Zdieľať článok