Keď dotovať, tak nekomplikovať

Keď dotovať, tak nekomplikovať

08. 06. 2009
Zdieľať

Na zvýšenie využívania biomasy a slnečnej energie v domácnostiach vyčlenilo Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) sumu 8 miliónov € (241 mil. Sk). Podpora sa má realizovať od 20. apríla 2009, keď MH SR zverejnilo výnos […]

Na zvýšenie využívania biomasy a slnečnej energie v domácnostiach vyčlenilo Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) sumu 8 miliónov € (241 mil. Sk). Podpora sa má realizovať od 20. apríla 2009, keď MH SR zverejnilo výnos upravujúci podrobnosti poskytovania dotácií. Majitelia rodinných domov, ktorí si nainštalovali slnečné kolektory s plochou do 8 m2, môžu získať dotáciu100 € (3013 Sk) na každý štvorcový meter, pri väčšej ploche za každý ďalší štvorcový meter 50 € (1506 Sk). V bytových domoch ide o 100 € na 1 m2. Výška podpory je približne na úrovni DPH (asi 20 % z nadobúdacej ceny kolektorov). V praxi to znamená, že čo štát vyberie na DPH, to vráti investorovi vo forme podpory.

Žiadosti sa môžu podávať po ukončení inštalácie zariadenia prostredníctvom pracovísk administrátora programu Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry. Spätne si môžu žiadať dotácie aj tí, ktorí si namontovali solárne systémy po 20. apríli 2009 a majú faktúru o dodaní a odovzdávací protokol. Slnečné kolektory musia spĺňať požiadavky na technické parametre a od budúceho roka aj minimálny energetický zisk. Prospelo by však, keby sa zjednodušili požiadavky na prílohy. Situáciu sťažuje vybavovanie príloh a potvrdení sociálnej i zdravotnej poisťovne. Tie majú preukázať, že žiadatelia nie sú ich dlžníkmi, hoci za zamestnancov odvádza tieto platby ich zamestnávateľ. V prípade šrotovného pri kúpe nového auta dotáciu nekomplikovala ani príloha v podobe výpisu z registra trestov. „Je zarážajúce, že pri šrotovaní automobilov sa nič takéto nežiadalo. Stačil prakticky doklad o vlastníctve auta a jeho zošrotovaní. Dúfame, že sa tieto prekážky podarí čo najskôr odstrániť a naše domácnosti budú môcť čerpať historicky prvé dotácie na solárne systémy v Slovenskej republike,“ povedal Ing. Marián Zorkóczy z firmy Thermosolar Žiar.

„Na získanie dotácie sa nemusia odovzdávať staré kolektory, ako to bolo v prípade šrotovného starých áut. Dotácia je prístupná každému, kto si solárny systém zakúpi. Na rozdiel od áut napríklad slnečné kolektory Thermosolar potrebujú jedinú údržbu počas ich 30- až 40-ročnej životnosti, a to výmenu nemrznúcej zmesi v primárnom systéme,“ porovnal situáciu riaditeľ spoločnosti Thermosolar Ing. Milan Novák.

Viac na http://www.economy.gov.sk/dotacie-na-slnecne-kolektory-a-kotly-na-biomasu/  

Kategória: Aktuality
Tagy: dotacie solárny panel thermosolar
Zdieľať článok

Diskusia