Rozmýšľate o podkrovnom byte? (2.)

Rozmýšľate o podkrovnom byte? (2.)

25. 11. 2010
Zdieľať

Ak vyrátavate podlahovú plochu budúceho bytu, je dôležité vedieť, že k podlahovej ploche podkrovného bytu treba pridať 25 %, aby sa dosiahol priestor porovnateľný s bytom s rovnými stenami a stropmi.

To znamená, že priestoru nad podlahovou plochou 8 m2 a rovným stropom v štandardnej výške sa vyrovná podkrovný priestor nad podlahovou plochou s rozlohou asi 10 m2, pri ploche 12 m2 to bude 15 m2 atď.

Ak je miestnosť určená na spanie jednej osoby, mala by mať celkový objem minimálne 20 m3, ak je určená na spanie dvoch osôb, musí mať minimálny objem 31 m3. Vychádza to z hygienických potrieb každého človeka, aby mal k dispozícií dostatočný objem okysličeného vzduchu. Je tiež dôležité, že oficiálne sa do podlahovej plochy podkrovných miestností so šikmým stropom započítava len plocha, nad ktorou je minimálna svetlá výška 1 300 mm.


Rozmýšľate o podkrovnom byte? (2.)

293944

Požadované výšky

Minimálna normou požadovaná výška podkrovných obytných miestností je 2 300 mm, odporúča sa aspoň 2 400 mm, a táto výška musí byť pri obytných miestnostiach aspoň nad polovicou podlažnej plochy. Ojedinelé trámy alebo konštrukčné časti podkrovia musia mať minimálnu podchodnú výšku 2 100 mm. V najnižšej časti šikminy strechy musí byť zachovaná výška minimálne 600 mm.

Maximálne využiteľnú úžitkovú plochu podkrovných miestností a optimálny obstavaný priestor získame konštrukčnými úpravami strechy, napríklad zväčšením sklonu strechy alebo zvýšením nadmurovky od výšky 1 100 mm až do odporúčanej svetlej výšky podkrovia 2 600 (2 500) mm, osadením strechy na konzolovito vyložený obvodový veniec či použitím veľkoplošných vikierov nad obvodovou stenou.

Možnosti využitia pôvodnej konštrukcie

Tvar a konštrukcia strechy majú zásadný vplyv na riešenie podkrovného priestoru. V niektorých prípadoch je možné ponechať všetky časti pôvodnej konštrukcie a niektoré jej časti zaujímavo zakomponovať do miestností. Priznané stĺpy alebo klieštiny budú priestor určite zaujímavo dotvárať. Inokedy sú zase nutné zásahy na spevnenie nosnej konštrukcie, keďže pôvodne nebola dimenzovaná na takúto záťaž. Riešiť to možno pridaním alebo prerobením drevených prvkov alebo sa použijú kovové konštrukcie, ktoré sa vyznačujú lepšou nosnosťou a subtílnejšími rozmermi. Častým problémom sú väzné trámy, ktoré stužujú konštrukciu strechy v dolnej časti nad podlahou. Zväčša nie sú dimenzované na zaťaženie novou podlahou, preto je pri rekonštrukcií už jestvujúcich striech potrebné osobitne riešiť konštrukciu podlahy. Ako pri ostatných prvkoch, aj tu je potrebné odborné posúdenie statika. Osadenie strešných okien si vyžaduje zásah do krokiev, pričom sa v šírke okna vyreže časť krokvy a vzniknutý otvor sa spevní drevenými trámikmi.   


Rozmýšľate o podkrovnom byte? (2.)

293943

Pri realizácii strešného plášťa je dôležité ustrážiť si kvalitu vyhotovených detailov napríklad utesnenie spojov parozábrany aj v okolí prestupov cez konštrukciu. Kvalitná relizácia parozábrany zo strany interiéru s dôkladne prelepenými spojmi chráni tepelnú izoláciu pred vlhkosťou z interiéru. Bez toho sa tepelná izolácia stáva neúčinnou a skracuje sa jej životnosť.

Zateplenie

Na tepelnú pohodu v budúcom byte pod strechou má zásadný vplyv kvalitne vyriešená tepelnoizolačná vrstva strechy, ktorá musí poskytnúť dostatočnú tepelnú ochranu v zime aj v lete. Rovnako musí chrániť samotnú konštrukciu strechy, na ktorú môže nepriaznivo pôsobiť vyzrážaná vlhkosť a následné hnilobné procesy či plesne.

Ideálnym riešením je využitie hrúbky krokiev na to, aby sa medzi ne vložila tepelná izolácia. Celkovo by mala mať hrúbku 25 – 30 cm. Ak sú krokvy nižšie a vložená izolácia nie je dostatočne hrubá, prekryje sa priečne z vnútornej strany spolu s krokvami ďalšou vrstvou tepelnej izolácie, čím sa zároveň eliminujú tepelné mosty. Veľmi dôležitú úlohu má kvalitné vyhotovenie parozábrany zo strany interiéru s dôkladne prelepenými spojmi, ktorá chráni tepelnú izoláciu pred vlhkosťou z interiéru. Bez parozábrany sa tepelná izolácia stáva neúčinnou a skracuje sa jej životnosť. Pohľadovú funkciu zo strany interiéru plní najčastejšie obklad zo sadrokartónu, ktorý má zároveň aj protipožiarne vlastnosti. Z vonkajšej exteriérovej strany tepelnej izolácie je dôležitá odvetrávacia vrstva a vodotesné uzatvorenie strechy vhodnou krytinou v závislosti na sklone strechy.


Rozmýšľate o podkrovnom byte? (2.)

293941

Pohľadovú vrstvu šikmín v interiéri dnes najčastejšie tvorí sadrokartón. Kým vám budú realizovať túto záverečnú vrstvu, po dokončení ktorej priestor v podkroví nadobudne už svoj definitívny vzhľad, kontrolujte všetko, čo remeselníci dávajú pod ňu a hlavne, ako to robia. Pri akýchkoľvek pochybnostiach sa poraďte s odborníkmi a nedovoľte realizačnej firme rýchlo všetko a zakryť a dokončiť (slovenská realita) bez dôslednej kontroly.

Ak sú v interiéri priznané krokvy, je potrebné riešiť všetky spomínané vrstvy nad krokvami, čo je tiež možné, však treba rátať s nárastom konštrukčnej hrúbky strechy, ako aj investičných nákladov.

Svetlo v podkroví

Do podkrovia môžeme priviesť svetlo troma spôsobmi: strešným oknom, vikierom a svetlovodom. Strešné okno je klasické riešenie, pri ktorom je okno osadené v naklonenej rovine strechy. Pri jeho výbere je potrebné klásť dôraz na kvalitný výrobok, pretože každý problém so zatekaním prináša veľké nepríjemnosti. Súčasťou strešných okien by mali byť rolety proti nadmernému prehrievaniu priestoru v letných mesiacoch. V bezpečnostných predpisoch sa odporúča, aby bol spodný okraj strešného okna maximálne vo výške 1 200 mm od podlahy a horný okraj minimálne 1 900 mm.

Vikier svojou konštrukciou vytŕča zo strechy, čím zväčšuje obytnú plochu. Je to však drahšie riešenie, a pretože výrazne mení pôvodnú architektúru stavby, stavebný úrad ho nemusí schváliť. Svetlovodom je dnes možne priviesť svetlo aj cez dĺžku 5 – 15 m bez výraznejšej straty svetelnosti, a to aj v prípade zatiahnutej oblohy.

Priečky, podlaha a rozvody inštalácii

Všetky ostatné zásahy sú podobné ako pri každej inej stavbe. V podkrovných priestoroch je vhodné uprednostniť suchú montáž priečok zo sadrokartónu, pretože jej konštrukcie sú ľahšie, možno ich jednoducho demontovať a ich príprava v často sťažených podmienkach je jednoduchšia. Pri podlahách treba myslieť na to, že by nemali pôvodnú konštrukciu príliš zaťažiť, ale zároveň musia brániť šíreniu krokového hluku do nižšieho podlažia. Elektroinštalácie je potrebné viesť z hlavnej domovej rozvodnice, pretože staré rozvody elektriny boli robené z hliníkových vodičov, čo súčasné normy nedovoľujú.


Rozmýšľate o podkrovnom byte? (2.)

293945

Strešné okná vpúšťajú do miestnosti dostatok svetla i vzduchu a zároveň umožňujú slnečným lúčom vytvárať zaujímavú svetelnú kresbu.

 

Praktické rady pri výbere strešných okien od firmy Velux

• Bolo dokázané, že v miestnostiach, v ktorých je inšpiratívny výhľad, sa mentálna aktivita zvyšuje o 10 – 25 %. Strešné okná preto umiestnite do podobnej výšky, ako by ste umiestnili akékoľvek iné okno do zvislej steny. Zabezpečíte si tým dobrý výhľad z okna, aj keď sedíte, a zároveň budete s môcť s oknom jednoducho manipulovať
• Zvážte počet a rozmiestnenie strešných okien tak, aby interiér bol dostatočne presvetlený. Pri dobrom osvetlení sa odporúča, aby plocha okien zodpovedala zhruba 10 % podlahovej plochy miestnosti. Strešné okná majú navyše tú výhodu, že ich môžete umiestniť práve tam, kam potrebujete priviesť svetlo. Pri hlbších miestnostiach dosiahnete rovnomerné presvetlenie napríklad doplnením ďalších vysoko umiestnených okien.
• Na začiatku sa musíte rozhodnúť, z akého materiálu chcete mať strešné okná, či uprednostňujete drevo alebo plast. Drevené okná predstavujú klasiku, ide o prírodný, teplý materiál, ktorý prispeje k vytvoreniu útulnej atmosféry. Plastové strešné okná s dreveným jadrom sú bezúdržbové a odolné proti zvýšenej vlhkosti v interiéri – napríklad v kúpeľni alebo v kuchyni. Bezšvový povrch zabraňuje usadzovaniu nečistôt v škárach. Ani s odstupom času nestrácajú svoj pôvodný biely odtieň. Uplatnenie nájdu aj všade tam, kde hrá rolu dôraz na eleganciu a kde by biele okná mali ladiť so zariadením interiéru.
• Pokiaľ sa neviete rozhodnúť, či okno so spodným alebo horným ovládaním, zoberte do úvahy interiérové riešenie. Pri strešnom okne s horným ovládaním môžete umiestniť pod okno nábytok, ktorý vám v prístupe k oknu nebude brániť. Naopak, pokiaľ chcete k oknu pristúpiť a vychutnať si výhľad na okolitú krajinu, určite oceníte výklopno-kyvné okná so spodnou kľučkou.
• Rovnako je dôležitý výber vhodného zasklenia strešného okna v závislosti na tepelnoizolačných vlastnostiach, ktoré sú podmienené vrstvou plynu medzi tabuľami skla, dvojsklom alebo trojsklom, a samozrejme aj vlastnosťami samotného skla. Predovšetkým treba sledovať hodnotu tepelnej prestupnosti okna a skla vyjadrené koeficientmi U. Čím sú tieto hodnoty menšie, tým menšie budú aj tepelné straty. Druhou dôležitou technickou hodnotou je súčiniteľ prestupu tepelného slnečného žiarenia g, ktoré prejde zasklením do interiéru. V zimnom období môžeme vďaka nízkej hodnote súčiniteľa g získavať pasívne solárne zisky a zadarmo strešnými oknami dokurovať podkrovný priestor.
• Pri strešných oknách však veľmi záleží na kvalitnom osadení do strešného plášťa. Montážne doplnky, ako je zatepľovacia súprava či parozábrana, zlepšujú izolačné vlastnosti strešných okien a zaisťujú, aby okná perfektne zapadli do strechy. Montážne doplnky tiež zabezpečujú účinný odvod dažďovej vody.
• V letných mesiacoch najlepšie ochránite interiér pred prehrievaním použitím vonkajších tieniacich prvkov. Vonkajšie hliníkové rolety alebo markízy sú veľmi účinné, pretože zachytia až 97 % slnečného tepla ešte predtým, než dopadne na sklo strešného okna.

Marek Petrek + Ivo Šveda
Úsporné nízkoenergetické rodinné domy
W8D|ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR

www.w8d.sk

Kategória: Bývanie Navrhovanie interiéru
Tagy: podkrovie stavba domu
Zdieľať článok

Diskusia