Komín a kotol – spolok nevyspytateľných

Komín a kotol – spolok nevyspytateľných

11. 11. 2010
Zdieľať

Najvyššia forma dôvery vo funkčnosť napojenia kotla do vykurovacej sústavy je previerka odborníkom, výpočet podľa normy a pravidelná starostlivosť. Zaujímalo nás, kto to vykoná, kto sa za čo zodpovedá, prečo je prierez životne dôležitý...

Vykurovať šetrne, usporiť, porozmýšľať o druhu paliva, výbere kotla, umiestnení v priestoroch bytovky či rodinného domu. Áno, všetky úvahy na túto tému sú dôležité, ale naozaj životne dôležitá je bezpečnosť zapojenia kotla a jeho priateľské vzťahy s komínom, ktorý sa na príchod nového spotrebiča dôsledne pripravil.

Komín nemá rád prekvapenia! Vráti vám to aj s úrokmi, ak ho postavíte pred hotovú vec – teda pred novo zakúpený kotol bez toho, aby ste vedeli, či má komín zdravý prieduch a či zaústenie kotla do dymovodu a potom do sopúcha a komínového prieduchu má požadované bezpečné a odborníkom vypočítané prierezy.Nielen to: mnohí, dokonca aj majstri v inštalovaní spotrebičov, zabúdajú, že napríklad nie je možné pripojiť akýkoľvek typ spotrebiča na jeden druh konštrukcie komína. Niekoľko poznatkov zo skúseností z montáže vykurovacích sústav sme spracovali podľa rozhovoru s pánom Ladislavom Kovácsom, človekom, ktorý roky žije komínmi a ich peripetiami v slovenských, ale aj zahraničných domácnostiach a verejných objektoch.

 


Komín a kotol – spolok nevyspytateľných

292898


Komín a kotol – spolok nevyspytateľných

292899

„Majiteľ si kúpil komínový systém a sám si ho vystaval. Niekto mu poradil, že aký je výstupný prierez na kotle, taký musí byť aj prierez komínového prieduchu. Okrem tohto omylu nebral do úvahy ani výšku komína a atmosférické tlaky. Dymovod napojil profesionálnymi dielmi napevno – bez akejkoľvek dilatácie do šamotového hrdla; vplyvom teploty sa tento materiál roztiahol tak, že odtrhlo šamotové zaústenie. Prípojka kotla má mať menší vnútorný prierez, 5-milimetrovú medzeru na dilatáciu, ktorú zabezpečí tesnenie „azbestovou“ šnúrou. Vplyvom nízkych teplôt v pivničnom priestore, polohy domu priamo pod horou a „škrtenia“ kotla na minimálne horenie (aby sa nemuselo často prikladať) teplota splodín dosahovala  40 až 60 °C, dochádzalo k vnútornému orosovaniu, rosa na seba postupne viazala častice dymu, a tak sa vytváral decht – vlhká čierna usadenina. Keď však začal po mesiaci majiteľ naplno kúriť, decht sa vznietil a odtrhlo hrdlo šamotovej rúry.“

Prierez komínového sopúcha a bezpečný odvod spalín
„Na to, aby dym rýchlo opustil spaľovací priestor, sú dôležité atmosférické tlaky, teplota splodín, a najmä prierez komína. Ak sa vytvorí 50 litrov dymu v uzavretom priestore, nie je jedno, či ho vypúšťame cez rúru širokú 10 centimetrov, alebo cez rúru s priemerom 20 centimetrov. Logika hovorí, že spaliny sa skôr odvedú širšou rúrou. Ak má teda výstupné hrdlo na kotle 15-centimetrový priemer, tak na bezpečné odvedenie spalín nestačí prierez komínového prieduchu 15 centimetrov. To je nezmysel!“ zdôrazňuje Ladislav Kovács zo spoločnosti Ko-skip.


Komín a kotol – spolok nevyspytateľných

292874

„Úplne zlé: 90-stupňové kolená vytvárajú turbulentné zóny, účinná výška komína je taká nízka, že ide o život. Domáci si myslel, že na spotrebič na tuhé palivo nepotrebuje komínový ťah. Jeho cieľom bolo vykúriť odpadovým teplom susednú miestnosť, kadiaľ cez stenu viedol vodorovne dymovodnú rúru. Podtlaková sila komína bola taká nízka, že mu to jednoducho nemohlo fungovať. Dym sa tlačí do vyššej časti potrubia a dole spôsobuje vákuum… “


Komín a kotol – spolok nevyspytateľných

292915

„Keď v našej firme navrhujeme komín, použijeme program, ktorý vypočíta vhodný a bezpečný prierez pri určitej výške komína. Komínový prieduch o málo predimenzujeme – teda ak výpočet určí 15 centimetrov, navrhneme 16 alebo 18, ale to už záleží na výške komína. Výška komína má síce vplyv na jeho podtlakovú silu, ale keď spotrebič vyprodukuje veľké množstvo dymu, výšku komína môžete mať akú len chcete – nepomôže. Poddimenzovanému prierezu komínového prieduchu nepomôže ani nadstavenie komína o 2 či 3 metre. Jednoducho povedané: vyprodukované množstvo dymu v uzavretom priestore sa nevie dostať do takého zúženého otvoru, hoci komín ťahá, až cítite, že aj chlpy na rukách vám vstávajú. Nepomôže iné, len prierez komínového prieduchu navrhnúť podľa konkrétneho spotrebiča a situácie v danom objekte. Tridsaťročná prax ma naučila, že prierez sa nesmie poddimenzovať. Montážne firmy často tvrdia, že pri zapájaní plynových kotlov dodržali všetky predpisy, a predsa sa komína upcháva. Vo vyhláškach 95 a 401 Ministerstva vnútra SR sa píše, že nie je možné poddimenzovať prierez komína v porovnaní s výstupným hrdlom na odvod spalín z kotla. Nemôže byť menší prierez komína ako dymovodu. To však nestačí, ak firmy nedodržia, nezabezpečia a neurobia funkčným vykurovanie podľa prepočtu komínového ťahu! Prepočet komínového ťahu sa robí na daný spotrebič a komín – neexistuje všeobecne platný prepočet.


Komín a kotol – spolok nevyspytateľných

292896

„Pozinkovaný plech je nevhodný materiál a zapojenie dvoch spotrebičov do komína, ktorý je poddimenzovaný, je tiež nesprávne. Oba kotly majú prerušovač ťahu, pričom každý z nich znižuje podtlakovú silu komína. V čom je problém? Majiteľ alebo tí, ktorí realizovali zapojenie, zabudli, že treba zrátať výkony oboch spotrebičov, výstupné prierezy hrdiel a zabezpečiť redukciu v časti, kde sa napája jeden kotol do druhého, do spoločného dymovodného zberača. Väčšie mali byť aj zaúsťovacie prierezy do komína.“

V bratislavskom Starom Meste je väčšina komínov s prierezom prieduchu  15 × 15 centimetrov. Komíny desaťročia nikto nepoužíval. Ak si tam domáci jednoducho zaústia kotol, buď vydymia suseda nad sebou, alebo časom vznikne vnútrokomínový požiar; spaliny sa prudko ochladzujú tehlovým murivom komína, ktorý nikto nevyvložkoval. Tehlový komín začne na seba viazať vlhkosť, vzniká kondenzát a komínový prieduch sa zanesie dechtom. Starší komín možno vyfrézovať a dosiahnuť tak potrebný prierez, potom vyvložkovať antikorovou komínovou vložkou alebo kompozitným materiálom z umelej živice zosilneným sklenenými vláknami. Vložkovať možno aj uhýbané komíny pod 15- až 30-stupňovým uhlom. Staré domy však majú komíny s uhýbaním prieduchov 35 a viac stupňov. Tie možno vyvložkovať len spomínaným kompozitným materiálom (napríklad Furanflexom) pri zachovaní potrebného prirezu. 


Komín a kotol – spolok nevyspytateľných

292906

 

Vysvetlenie
„Ak je komín nevhodne navrhnutý, prípadne príde prechodné obdobie na jar alebo na jeseň a ľudia prudko otvoria dvierka na spotrebiči, sťažujú sa, že sa do miestnosti valí dym. Dvierka treba pootvoriť a počkať sekundu-dve na vyrovnanie tlaku.“

ZDROJ: časopis môj dom JAGA GROUP, s.r.o.

Kategória: Stavba
Tagy: komín kotol stavba domu vykurovanie
Zdieľať článok

Diskusia