Moderné domy dokážu vyrábať energiu (2.)

Moderné domy dokážu vyrábať energiu (2.)

21. 10. 2010
Zdieľať

Na pomerne presný odhad možností výroby elektriny v konkrétnej lokalite možno využiť rôzne systémy – napríklad interaktívne mapy, ktoré majú k dispozícii kvalitné klimatické údaje a dokážu vyhodnotiť fotovoltické projekty v rôznych oblastiach.

Marcel Šúri zo spoločnosti Geomodel hovorí: „Naša spoločnosť sa zaoberá tvorbou klimatických databáz a informačnými službami, ktoré sú potrebné pri výbere technológie a odhade energetického výnosu fotovoltického systému, ponúkame tiež monitorovanie jeho prevádzky.Pre záujemcov o menšie strešné inštalácie momentálne pripravujeme dve služby: Prvou je webový systém SolarGIS (http://solargis.info), ktorý pomôže majiteľovi domu zistiť energetický výkon potenciálneho FV systému na jeho streche.Moderné domy dokážu vyrábať energiu (2.)

289575


Malú fotovoltickú elektráreň môžete umiestniť na šikmej streche domu či garáže (dôležitá je vhodná orientácia a sklon), na fasáde alebo plochej streche sa dá optimálna poloha solárnych panelov zabezpečiť podpornou konštrukciou.


Využíva na to presné klimatické údaje, ktoré sami vypočítame. V prvej verzii s nástrojmi na detailné simulovanie výkonu FV systému ho spustíme začiatkom júna. Koncom leta pripravujeme druhú, jednoduchšiu verziu pre malé strešné inštalácie. Ceny nie sú ešte pevne stanovené, ale predpokladáme, že v prvej verzii sa bude platiť asi 270 € za mikroregión (asi 5 × 5 km). Ďalšou novinkou je webový systém na jednoduchú kontrolu výroby elektrickej energie z FVE, vrátane strešných inštalácií. Umožní za zvolené obdobie, na ktoré má majiteľ dispozícii údaje z elektrometru, porovnať reálne vyrobenú elektrickú energiu zo strešnej FV inštalácie s našimi simulovanými údajmi. Keďže výrobu slnečnej elektriny významne ovplyvňuje aktuálne počasie, týmto spôsobom si môže majiteľ FV systému jednoducho skontrolovať, či vyrába podľa očakávania, respektíve či sa nevyskytli nejaké poruchy.


Mýtus č. 2: Slovensko má nedostatok slnečného žiarenia.
Slovensko má viac slnečného žiarenia ako napríklad Nemecko, Belgicko, Veľká Británia alebo Česká republika. To všetko sú krajiny, ktoré si osvojili štátnu podporu fotovoltiky a vďaka nej sa im podarilo túto technológiu úspešne implementovať. Intenzita slnečného žiarenia sa na Slovensku pohybuje v rozmedzí 1 200 – 1 300 kWh/m2 ročne, v Českej republike, kde je podiel energie vyrobenej zo slnka mnohonásobne vyšší než u nás, je to približne 1 100 – 1 200 kWh/m2 ročne.Moderné domy dokážu vyrábať energiu (2.)

289577


Malú fotovoltickú elektráreň môžete umiestniť na šikmej streche domu či garáže (dôležitá je vhodná orientácia a sklon), na fasáde alebo plochej streche sa dá optimálna poloha solárnych panelov zabezpečiť podpornou konštrukciou.


Podpora pre malé strešné inštalácie
Ak plánujete na svojej streche nainštalovať fotovoltický systém, najlepšie je už pri projektovaní domu myslieť na ideálnu orientáciu a sklon strechy. Konštrukcia strechy by mala byť pripravená na vyššiu statickú záťaž a vhodné je tiež eliminovať akékoľvek stavebné prvky, ktoré by mohli systém zatieniť.


Mýtus č. 3: Aby sme solárnou energiou pokryli celú našu spotrebu energie, museli by sme fotovoltickými panelmi zakryť celé územie Slovenska.
Plocha fotovoltických panelov potrebná na teoretické pokrytie celkovej ročnej spotreby elektriny konkrétnej krajiny závisí od intenzity slnečného žiarenia, ale aj spotreby elektriny v nej. V rámci Európy sa pohybuje v rozmedzí 0,1 až 3,6 % rozlohy územia. Slovensko by na umiestnenie fotovoltických panelov, ktoré by zabezpečili našu celkovú ročnú spotrebu elektriny, potrebovalo asi 0,6 % rozlohy svojho územia (pre porovnanie – asi 4,6 % plochy zaberá osídlenie).


Ďalší dôležitý krok je rozhodnúť sa, či si vyrobenú energiu necháte pre vlastnú spotrebu, alebo ju budete predávať do verejnej siete. Za súčasných legislatívnych podmienok je ekonomicky výhodnejšie vyrobenú elektrickú energiu predávať – cena energie, ktorú zo siete odoberáte je totiž nižšia ako cena, ktorú si môžete účtovať za energiu vyrobenú fotovoltickým systémom a  dodanú do siete. Ďalším spôsobom podpory malých strešných inštalácií na rodinných domoch (do 100 kW) je, že na ne nepotrebujete vybavovať osvedčenie o súlade s energetickou politikou štátu. V praxi to znamená, že pri malom strešnom systéme je proces zapojenia do verejnej siete o niečo jednoduchší, aj tak však treba rátať s byrokratickou záťažou, ktorá môže trvať aj 6 mesiacov. Návratnosť fotovoltického systému sa za súčasných podmienok pohybuje okolo 10 až 12 rokov, pričom jeho životnosť je minimálne 25 rokov.Moderné domy dokážu vyrábať energiu (2.)

289574


Malé inštalácie, umiestnené na streche alebo fasáde rodinného domu, sa u nás tešia najväčšej podpore – okrem najvyššej výkupnej ceny takto vyrobenej energie (v porovnaní s väčšími, a najnovšie aj s rovnako veľkými avšak zemnými inštaláciami) je výhodou aj to, že na ne nepotrebujete stavebné povolenie – stačí ohlásenie na príslušnom stavebnom úrade. Naopak, na všetky zemné inštalácie potrebujete podľa novely zákona o energetike platnej od 1. mája 2010 nielen stavebné povolenie, ale aj kladné stanovisko Slovenskej elektrizačnej a prenosovej sústavy a Ministerstva hospodárstva SR.


Ak zvažujete inštaláciu malej fotovoltickej elektrárne na streche svojho domu, ponúkame vám prehľad najzaujímavejších parametrov 2,5 a 5 kW systému, čo sú odporúčané výkony pre inštalácie na rodinných domoch:
2,5 kW 5 kW
Koľko stojí fotovoltický systém asi 10 000 € s DPH 14 000 až 17 000 € s DPH
Koľko energie systém vyrobí 2 500 kW/rok 5 000 kW/rok
Akú rozlohu zaberú fotovoltické panely asi 25 m2 asi 50 m2
Koľko trvá inštalácia systému, ak ju vezme do rúk profesionálna firma asi 1 deň asi 5 dní
Približne koľko % spotreby priemerného rodinného domu zabezpečí systém asi 20% asi 40 %


Pre bližšiu predstavu – menší z týchto fotovoltických systémov môže v rodinnom dome zásobovať elektrickou energiou napríklad osvetlenie, väčší spoľahlivo „utiahne“ spotrebu priemernej domácnosti bez vykurovania a klimatizácie. Ich rozloha sa v priemere pohybuje okolo 10 m2 na 1kWp (1 kW špičkového výkonu).Moderné domy dokážu vyrábať energiu (2.)

289576


Malú fotovoltickú elektráreň môžete umiestniť na šikmej streche domu či garáže (dôležitá je vhodná orientácia a sklon), na fasáde alebo plochej streche sa dá optimálna poloha solárnych panelov zabezpečiť podpornou konštrukciou.


Ak sa rozhodnete zapojiť fotovoltický systém do verejnej distribučnej siete, váš rodinný dom síce nebude nezávislý od produkcie elektrární, konkrétny výsledok však uvidíte na faktúrach, ktoré vy uhradíte elektrárňam a ktoré elektrárne uhradia naspäť vám. Po vrátení investície môžete elektrinu ďalej odpredávať alebo ju využívať pre vlastnú potrebu – to záleží iba na vás. Nič sa pritom nezmení na dobrom pocite, že ste sa zachovali zodpovedne a urobili niečo pre zníženie produkcie CO2, ktoré je hlavnou príčinou globálneho otepľovania.


ZDROJ: časopis môj dom JAGA GROUP, s.r.o.

Kategória: Nezaradené
Tagy: energie usporne stavby
Zdieľať článok

Diskusia