14. 04. 2010
Zdieľať

Odkedy sa stala energetická náročnosť budov denne pretriasanou témou, výrobcovia sa predháňajú v ponuke kvalitných okien, vymýšľajú pre ne nové dokonalejšie profily, tesnenia, zasklenia, vetracie klapky, materiály... Akokoľvek energeticky prepočítané, vybavené perfektným kovaním a certifikátmi všeličoho, okno nekvalitne osadené nesplní sľuby výrobcov a nenaplní naše očakávania.

Zatekanie, rosenie okien, zníženie zvukovej izolácie, deformácie okien a zvýšený únik tepla sú výsledkom neodbornej montáže. Možno bude pre vás zaujímavé dozvedieť sa, čo by mal urobiť montáže znalý osádzač okien skôr, ako okno sadne do okenného otvoru.


Aby okná sedeli

256802

1. Pred osadením okna a utesnením musí vyrovnať ostenie, nadpražie i parapet (ak to zanedbala stavebná firma), okná osádza čisté a zbavené nerovností.

2. Mechanické kotvenie okenného rámu by mal poistiť montážou pomocou dvoch tesniacich pások. Jednu treba inštalovať z interiérovej strany (parozábrana – zamedzí prieniku interiérovej vlhkosti do PUR peny), druhú z exteriérovej strany (paropriepustná – nežiadúca vodná para z pripojovacej škáry ňou môže prestupovať, okno však ochráni pred dažďovou vodou a UV slnečným žiarením).

Zaujímavým riešením môže byť montáž s materiálom TwinAktiv. V tomto prípade stačí použiť jeden typ pásky pre interiér i exteriér; páska prispôsobí svoje vlastnosti okolitým tepelným pomerom a celoročne zaistí suchú tepelnú izoláciu pripojovacej škáry. Keďže fólia mení svoju otvorenosť k prieniku vodných pár na základe okolitej vlhkosti prostredia, priestor škáry sa môže vysušiť. Čím vyššia je relatívna vlhkosť vzduchu okolo fólie, tým nižšia je jej parotesná schopnosť a naopak. 

 

 

Nevýhody zaužívaného spôsobu osadenia okna

Ak sa mechanicky ukotví okenný rám a iba sa zapení PUR penou (bez tesniacej pásky), ktorá sa následne prekryje omietkou, prípadne zateplením, môže neskôr prasklinami prestupovať vodná para a cez netesnosti priamo prenikať do PUR peny. Tá vplyvom vlhkosti začne degradovať, a tak sa postupne znížia tepelno- i zvukovoizolačné vlastnosti okna. V takýchto podmienkach sa darí aj plesniam.

Ak už okná doslúžili

1. Drevené okná sa oplatí kúpiť skôr, ako sa vysadia z okenných otvorov staré.

2. V prípade kúpy dreveného okna bez povrchovej úpravy sa nesmie zabudnúť na povrchový náter určený do vonkajšieho prostredia, ktorý môže podstatne predĺžiť životnosť celého okna tak, aby čo najdlhšie odolávalo vlhku, dažďu a striedaniu teplôt. Čisté okno, zbavené všetkých obalov a nálepiek, treba natrieť v bezprašnom prostredí, najlepšie pri teplote od 15 do 25 °C. Náter s UV filtrom a prísadami proti plesniam i hubám sa nanáša vo dvoch a viacerých vrstvách podľa typu použitej farby a odporúčania výrobcu. Nasledujúcu vrstvu možno nanášať vždy až po vyschnutí predchádzajúcej. Medzi prvým a druhým náterom alebo pred finálnou úpravou treba prebrúsiť povrch rámu veľmi jemným brúsnym papierom (každý náter zdvihne drevné vlákna). Na náter okien sú vhodné lazúrovacie alebo krycie farby. Aj poslednú vrstvu náteru treba nechať dokonale zaschnúť. Výhodné sú okná s hotovou povrchovou úpravou priamo od výrobcu. Samolepnú tesniacu pásku aplikujeme ešte pred osadením okenného rámu.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste

3. Pred demontážou starého okenného rámu sa najprv vysadí staré okenné krídlo so zasklením. Pri niektorých typoch okien sa musí najprv povoliť okenné kovanie alebo kovanie ventilácie či vyklopenie okna. Starý rám sa pouvoľňuje a postupne obseká prípadne rozpíli celý rám okna. Následne sa rám povolí a pomocou klieští alebo akumulátorového skrutkovača sa odstránia kotviace prvky, t. j. klince alebo skrutky ukryté pod omietkou, ktoré zaisťovali prepojenie starého okenného rámu s ostením. Postupným kývavým pohybom do strán treba okno pomaly vypáčiť. Drobné výstupky steny, ktoré bránia vybrať rám, sa musia opatrne odsekať sekáčom, aby sa murivo okolo okenného otvoru poškodilo čo najmenej. Zvyšky dreva starého okna a popraskanej omietky treba odstrániť metličkou a lopatkou, prípadne špeciálnym stavebným vysávačom. Aby montážna pena priľnula k povrchu materiálov, je ptorebné stavebný otvor alebo otvor po starom okne ešte pred inštaláciou nového okenného rámu zbaviť prachu, všetkých nečistôt a uvoľnených častí muriva.


Aby okná sedeli

256798

4. Ak treba stavebný otvor zmenšiť, musí sa použiť výplň – napríklad z pórobetónových tvárnic, z ktorých možno na mieru narezať vhodné kúsky na podloženie alebo domurovanie stavebného otvoru. Okno treba zafixovať drevenými alebo plastovými klinmi – po vytvrdnutí montážnej peny sa odstránia a otvory po klinoch sa vyplnia PUR penou. Pri osadzovaní nového okna je dôležité vodováhou kontrolovať zvislú i vodorovnú rovinu okenného rámu.

5. Ak treba osadiť väčšie okno (či už vyššie, alebo širšie), je potrebné zabezpečiť viacero rozpier. Okenný rám sa musí rozoprieť aj do kríža. Po rozopretí treba opäť skontrolovať osadenie okna pomocou vodováhy. Celé okno sa musí vycentrovať tak, aby medzery okolo rámu a od povrchov stien boli všade rovnaké. Škára medzi stenou a oknom sa vyplní montážnou penou, ešte predtým však balenie treba riadne pretrepať. Pena sa aplikuje v polohe dnom balenia nahor. Treba si, samozrejme, pripraviť dostatočný počet balení PUR peny, aby sa okná „vypenili“ naraz. Okno preto treba v otvore upevniť a dokonale utesniť škáry, aby pena, ktorá má pri tvrdnutí tendenciu niekoľkonásobne zväčšiť svoj objem, neposunula rám. Nepotrebnú penu, ktorá vytiekla zo škár počas nanášania, treba nechať vytvrdnúť (približne dve hodiny) a až potom odstrániť – pôjde to ľahko. Najlepšie je, ak sa s ďalším postupom prác počká do nasledujúceho dňa.

 


Aby okná sedeli

256799


Aby okná sedeli

256800


Aby okná sedeli

256801

6. Vytvrdenú penu, ktorá presahuje utesňovanú škáru treba opatrne odrezať ostrým rezacím nožom alebo – v prípade hrubšej vrstvy vytvrdnutej peny – plátkom píly na kov.

7. Keď je nový okenný rám už osadený a začistený, treba stenu pred konečnou úpravou náterom ešte nechať dokonale preschnúť. Okenný rám sa pri omietaní a maľovaní musí chrániť krycou maliarskou páskou, ktorá sa nalepí pozdĺž krajov okna. To uľahčí natieranie stien okolo rámu. Bezprostredné okolie okna treba natrieť štetcom alebo malým valčekom širokým 5 centimetrov a ostatné plochy potom vymaľovať väčším valčekom. Veľké okná treba zakryť tenkou fóliou.

8. Okenné krídla treba nasadiť pred vypeňovaním a vyskúšať ich funkčnosť. Pánty možno pred nasadením okna mierne namazať. Nainštaluje sa parapet (môže byť drevený, prefabrikovaný alebo z dlažby) a parapetný plech s vhodným vyspádovaním, aby mohla odtekať dažďová voda. Exteriérové parapetné dosky treba osadiť zároveň s montážou okien – skôr ako sa začne aplikovať zatepľovací systém. Dĺžka parapetnej dosky má byť totožná so šírkou okna a má presahovať cez zatepľovací systém asi 20 až 40 mm. Na miesto osadenia exteriérových parapetných dosiek treba naniesť pásik silikónu (spoj okna s parapetnou doskou), na murivo polyuretánovú penu, potom vložiť parapetnú dosku a priskrutkovať ju antikorovými (nie obyčajnými pozinkovanými) skrutkami.


Aby okná sedeli

256803

 

Dôkaz správnosti

Vážnou chybou montáže je nedostatočné vycentrovanie a uloženie okna pred samotnou fixáciou okenného rám. Výsledkom je nedokonalé tesnenie krídla v ráme a zatekanie. Ak sa okenné krídlo z pootvorenej polohy samočinne neotvára ani nezatvára, je to dôkaz správneho osadenia okna.


Aby okná sedeli

256804

ZDROJ: môj dom JAGA GROUP, s.r.o.

Kategória: Okná Stavba a rekonštrukcia
Tagy: okná rekonštrukcia
Zdieľať článok

Diskusia