Čo musia spĺňať bezpečnostné dvere

Čo musia spĺňať bezpečnostné dvere

12. 09. 2012
Zdieľať

Z hľadiska vlámania sú dvere spolu s oknami najrizikovejšími miestami akejkoľvek stavby. Kritickou časťou dverí pritom nie je len samotné dverné krídlo, ale aj ostenie, zárubňa (rám), závesy (pánty) a uzamykací mechanizmus. To všetko sa, spolu s vonkajším osvetlením a dôsledným zamykaním, premieta do celkovej odolnosti vstupu do domu či bytu. A na tú treba myslieť nielen pred dovolenkou.

V starších domoch sa často stretávame s drevenými dverami i zárubňami. Napriek tomu, že vyzerajú masívne, pre zlodejov sú len malou prekážkou. V panelových bytoch sú síce zárubne oceľové, avšak reálna odolnosť klasických dverí v nich osadených je skutočne nízka. Bezpečnosť vstupov často laicky vylepšujeme týmito mechanickými doplnkami:
 
profilová cylindrická vložka a bezpečnostný štít (chránia pred odvŕtaním, roztrhnutím, vyhmataním planžetou),
 
zadlabávací (zapustený) zámok s prvkami pasívnej bezpečnosti (odolný proti odvŕtaniu, pri rozlomení vložky poistka automaticky zablokuje vysunutú závoru, špeciálny protiplech),
vrchný prídavný zámok (vložku nejde rozlomiť, vyhmatať),
 
priečna alebo celoplošná dverná závora (chráni pred násilným vyrazením, vysadením a vyháčkovaním dverí),
 
doplnkové zariadenia (prídavné kódové kovanie, poistka dverných závesov, zábrana proti vysadeniu, poistná páka, klasický alebo digitálny priezor – tzv. kukátko, dverová zástrčka a pod.),
 
kombinácia uvedených doplnkov s oplechovaním a výstužou dverí, rôzne typy mreží, prípadne aj elektronicky riadený psí brechot a iné zvukové alarmy či detektory.
 
Všetky tieto prostriedky možno kombinovať podľa toho, nakoľko chcete zlodejovi či inému neželanému návštevníkovi sťažiť „prácu“. Treba si však uvedomiť, že pridané doplnky na klasických dverách majú len malú odolnosť a s kvalitným systémovým riešením z prvkov rovnakej bezpečnostnej úrovne ich nemožno porovnávať.
 


Bezpečnostné dvere Sherlock majú odolnosť proti vlámaniu v 3. a 4. triede, protihlukovú ochranu až 42 dB, požiarnu odolnosť až 60 minút, tepelnú izoláciu a tesnenie. Bezpečnostná zárubňa ešte viac znižuje prenikanie hluku a vzduchu. Povrchovú úpravu dverí, zárubne aj prahu možno prispôsobiť vzhľadu vstupných priestorov chodby aj interiéru bytu. Na pohodlné odomykanie a kontrolu vstupu možno dvere vybaviť elektromotorickou vložkou, elektronickým vrátnikom, detektorom otvorenia či zamknutia dverí, čipovými či biometrickými čítačkami, digitálnym priezorníkom a ďalšími bezpečnostnými prvkami.

Bezpečnostné dvere Sherlock majú odolnosť proti vlámaniu v 3. a 4. triede, protihlukovú ochranu až 42 dB, požiarnu odolnosť až 60 minút, tepelnú izoláciu a tesnenie. Bezpečnostná zárubňa ešte viac znižuje prenikanie hluku a vzduchu. Povrchovú úpravu dverí, zárubne aj prahu možno prispôsobiť vzhľadu vstupných priestorov chodby aj interiéru bytu. Na pohodlné odomykanie a kontrolu vstupu možno dvere vybaviť elektromotorickou vložkou, elektronickým vrátnikom, detektorom otvorenia či zamknutia dverí, čipovými či biometrickými čítačkami, digitálnym priezorníkom a ďalšími bezpečnostnými prvkami.
Sherlock

Systémové riešenie

Doplnky sú len doplnkami, ak chcete dosiahnuť skutočne vysokú mieru bezpečnosti, mali by ste zvážiť systémové riešenie. A ak to s bezpečnosťou myslíte vážne, nikdy pri výbere neklaďte na prvé miesto pekný vzhľad ani najlacnejšiu ponuku. Prvoradé je dôkladne si preveriť kvalitu. Vyššie nároky sa spravidla prirodzene kladú na všetky vstupné miesta do rodinných domov. V bytových domoch by mali byť prvou prekážkou pre zlodeja hlavné domové dvere, ktoré však často nechávajú otvorené nedôslední či dôverčiví susedia; klasické vstupné dvere do bytu, hoci aj uzamknuté, sa dajú prekonať podstatne ľahšie, než by ste predpokladali. Aj menej skúsený zlodej ich vysadí, vyháčkuje, vyrazí, vypáči či vykopne prakticky za pár sekúnd, často veľmi potichu, navyše takým jednoduchým spôsobom, o akom bežný človek nemá ani potuchy, kým to neuvidí na vlastné oči.
 
V európskych normách sa pri dverách rozlišuje šesť bezpečnostných tried, pričom platí, že čím vyššie číslo, tým vyšší stupeň ochrany. Na spoľahlivé zaistenie vstupu do domu či bytu sú najvhodnejšie certifikované bezpečnostné dvere aspoň triedy 3 (cena od 1 000 eur) a vyššej. Takéto dvere musia tvoriť celok so zárubňou, zámkom, vložkou, kovaním a prípadne zasklením na rovnakej bezpečnostnej úrovni. Pri certifikovaných bezpečnostných dverách máte garantovanú úroveň odolnosti proti vlámaniu. Samozrejme, pri dostatočnej motivácii sa dá otvoriť aj bankový trezor, pri bežnom byte si však útočník dobre zváži, koľko času bude potrebovať na prekonanie vstupných dverí a aký hluk pri tom narobí. (Pri každej bezpečnostnej triede je presne stanovené, akým spôsobom napadnutia a po aký čas dvere odolajú.) Certifikované bezpečnostné dvere spravidla predstavujú kompletné a spoľahlivé riešenie typu všetko v jednom, treba si však dať pozor na to, čo všetko by mali takéto dvere obsahovať, a ešte väčší na výsledné dielo.
 
V súčasnosti je totiž na trhu množstvo dverí, ktoré sa len snažia vyvolať dojem, že sú rovnako bezpečné ako ich neporovnateľne odolnejší „nevlastní súrodenci“. Často sú v ponuke za lákavé ceny, ba až s polovičnou aj väčšou zľavou. Nízke ceny (do 500 eur) však väčšinou znamenajú aj nízku odolnosť proti vlámaniu. Na vlastnú neznalosť tak môžete v praxi trpko doplatiť. Investícia do drahších dverí pritom môže viesť aj k priamym úsporám – niektoré poisťovne poskytujú zľavy na poistnom pri inštalácii bezpečnostných dverí, ktoré spĺňajú stanovené parametre. 

Šetriť na bezpečnostných dverách sa nevypláca, riskujete totiž, že kúpite falošné – ich predaj sa u nás v poslednom čase veľmi rozšíril. Napríklad v Michalovciach otvoril zlodej takéto falošné bezpečnostné dvere bez väčšieho poškodenia a z bytu ukradol veci v hodnote viac ako 40-tisíc eur. A ako falošné bezpečnostné dvere rozoznáte? Sú to každé dvere, o ktorých predajca síce tvrdí, že sú bezpečnostné, nemajú však certifikát odolnosti proti vlámaniu podľa EN 1627. Odborníci odporúčajú minimálne 3. bezpečnostnú triedu odolnosti, v ktorej musia dvere odolať napríklad aj dlhému páčidlu a dvojnásobnému tlaku ako v 2. triede. Bezpečnostnú triedu dverí si overte na certifikáte (ak tam nie je uvedená, môže ísť o falzifikát) – pýtajte si certifikát v jazyku, ktorému rozumiete! Keď vám dvere privezú, na výrobnom štítku si overte vlastnosti uvádzané predajcom – bezpečnostnú triedu, požiarnu odolnosť aj krajinu pôvodu.

Šetriť na bezpečnostných dverách sa nevypláca, riskujete totiž, že kúpite falošné – ich predaj sa u nás v poslednom čase veľmi rozšíril. Napríklad v Michalovciach otvoril zlodej takéto falošné bezpečnostné dvere bez väčšieho poškodenia a z bytu ukradol veci v hodnote viac ako 40-tisíc eur. A ako falošné bezpečnostné dvere rozoznáte? Sú to každé dvere, o ktorých predajca síce tvrdí, že sú bezpečnostné, nemajú však certifikát odolnosti proti vlámaniu podľa EN 1627. Odborníci odporúčajú minimálne 3. bezpečnostnú triedu odolnosti, v ktorej musia dvere odolať napríklad aj dlhému páčidlu a dvojnásobnému tlaku ako v 2. triede. Bezpečnostnú triedu dverí si overte na certifikáte (ak tam nie je uvedená, môže ísť o falzifikát) – pýtajte si certifikát v jazyku, ktorému rozumiete! Keď vám dvere privezú, na výrobnom štítku si overte vlastnosti uvádzané predajcom – bezpečnostnú triedu, požiarnu odolnosť aj krajinu pôvodu.
Sherlock


Šetriť na bezpečnostných dverách sa nevypláca, riskujete totiž, že kúpite falošné – ich predaj sa u nás v poslednom čase veľmi rozšíril. Napríklad v Michalovciach otvoril zlodej takéto falošné bezpečnostné dvere bez väčšieho poškodenia a z bytu ukradol veci v hodnote viac ako 40-tisíc eur. A ako falošné bezpečnostné dvere rozoznáte? Sú to každé dvere, o ktorých predajca síce tvrdí, že sú bezpečnostné, nemajú však certifikát odolnosti proti vlámaniu podľa EN 1627. Odborníci odporúčajú minimálne 3. bezpečnostnú triedu odolnosti, v ktorej musia dvere odolať napríklad aj dlhému páčidlu a dvojnásobnému tlaku ako v 2. triede. Bezpečnostnú triedu dverí si overte na certifikáte (ak tam nie je uvedená, môže ísť o falzifikát) – pýtajte si certifikát v jazyku, ktorému rozumiete! Keď vám dvere privezú, na výrobnom štítku si overte vlastnosti uvádzané predajcom – bezpečnostnú triedu, požiarnu odolnosť aj krajinu pôvodu.

Šetriť na bezpečnostných dverách sa nevypláca, riskujete totiž, že kúpite falošné – ich predaj sa u nás v poslednom čase veľmi rozšíril. Napríklad v Michalovciach otvoril zlodej takéto falošné bezpečnostné dvere bez väčšieho poškodenia a z bytu ukradol veci v hodnote viac ako 40-tisíc eur. A ako falošné bezpečnostné dvere rozoznáte? Sú to každé dvere, o ktorých predajca síce tvrdí, že sú bezpečnostné, nemajú však certifikát odolnosti proti vlámaniu podľa EN 1627. Odborníci odporúčajú minimálne 3. bezpečnostnú triedu odolnosti, v ktorej musia dvere odolať napríklad aj dlhému páčidlu a dvojnásobnému tlaku ako v 2. triede. Bezpečnostnú triedu dverí si overte na certifikáte (ak tam nie je uvedená, môže ísť o falzifikát) – pýtajte si certifikát v jazyku, ktorému rozumiete! Keď vám dvere privezú, na výrobnom štítku si overte vlastnosti uvádzané predajcom – bezpečnostnú triedu, požiarnu odolnosť aj krajinu pôvodu.
Sherlock

Šetriť na bezpečnostných dverách sa nevypláca, riskujete totiž, že kúpite falošné – ich predaj sa u nás v poslednom čase veľmi rozšíril. Napríklad v Michalovciach otvoril zlodej takéto falošné bezpečnostné dvere bez väčšieho poškodenia a z bytu ukradol veci v hodnote viac ako 40-tisíc eur. A ako falošné bezpečnostné dvere rozoznáte? Sú to každé dvere, o ktorých predajca síce tvrdí, že sú bezpečnostné, nemajú však certifikát odolnosti proti vlámaniu podľa EN 1627. Odborníci odporúčajú minimálne 3. bezpečnostnú triedu odolnosti, v ktorej musia dvere odolať napríklad aj dlhému páčidlu a dvojnásobnému tlaku ako v 2. triede. Bezpečnostnú triedu dverí si overte na certifikáte (ak tam nie je uvedená, môže ísť o falzifikát) – pýtajte si certifikát v jazyku, ktorému rozumiete! Keď vám dvere privezú, na výrobnom štítku si overte vlastnosti uvádzané predajcom – bezpečnostnú triedu, požiarnu odolnosť aj krajinu pôvodu.

 

Bezpečnostné dvere musia mať certifikát

Pravé bezpečnostné dvere hľadajte len v špecializovaných, spoľahlivých a trhom preverených firmách, kde vám všetky ich vlastnosti doložia atestom akreditovanej skúšobne a potrebnými certifikátmi (samozrejme, v slovenčine). Kvalitu typizovaných výrobkov a záruku, že dvere sú regulárne testované v skúšobni, garantuje iba certifikát kvality podľa normy kvality ISO 9001: 2000. Atypické výrobky sa musia predložiť na posúdenie a schválenie s presnou dielenskou dokumentáciou. Pri skúškach sa zisťuje odolnosť proti statickému a nárazovému zaťaženiu, vysadeniu závesov, odolnosť závory proti bočnej sile, odolnosť zámku, zapadacieho plechu a bezpečnostného štítu proti odvŕtaniu a odtrhnutiu. Bezpečnostnú triedu dverí si určite overte – predajca 


Certifikát zhody o odolnosti proti vlámaniu musí obsahovať minimálne tieto údaje: označenie certifikačného orgánu, evidenčné číslo certifikátu, označenie výrobcu, názov výrobku a jeho stručnú charakteristiku, uvedenie bezpečnostnej triedy podľa normy ENV 1627, pečiatku a podpis certifikačného orgánu, platnosť vydania a platnosť dokumentu.

Certifikát zhody o odolnosti proti vlámaniu musí obsahovať minimálne tieto údaje: označenie certifikačného orgánu, evidenčné číslo certifikátu, označenie výrobcu, názov výrobku a jeho stručnú charakteristiku, uvedenie bezpečnostnej triedy podľa normy ENV 1627, pečiatku a podpis certifikačného orgánu, platnosť vydania a platnosť dokumentu.
Sherlock

vám ju musí preukázať certifikátom odolnosti proti vlámaniu podľa európskej normy EN 1627, na ktorom je vždy uvedená. Ak táto informácia chýba, môže ísť o falzifikát! Pri výbere dverí si dajte predložiť aj certifikát o vhodnosti na osadenie do stavby, o požiarnej odolnosti a nepriezvučnosti a takisto licenciu, ktorá oprávňuje predajcu na montáž bezpečnostných dverí. Certifikáty v jazyku, ktorému nerozumiete, neakceptujte!

Pred kúpou bezpečnostných dverí by ste si mali overiť aj to, ako funguje havarijný servis pri zabuchnutí dverí, strate kľúčov či inej nepredvídateľnej situácii, najmä v noci a cez víkendy, a tiež záručný a pozáručný servis. (Záručná lehota by nemala byť kratšia ako tri roky, v súčasnosti je bežná aj viac ako päťročná.) Seriózny dodávateľ poskytuje na svoje bezpečnostné dvere nepretržitý servis a určite vás neodkáže na služby konkurencie.
 
Ing. Petr Koktan, konateľ spoločnosti Trezor Test, hovorí: „Ani všeobecne, ani pri jednotlivých bezpečnostných triedach nie je určené, koľko istiacich bodov musia bezpečnostné dvere mať a kde majú byť uzamykacie body. V norme sa uvádza len to, aké namáhanie musia bezpečnostné dvere v tej-ktorej bezpečnostnej triede vydržať. Ako to výrobca konštrukčne zabezpečí, je na ňom.“ Ani istiace body do podlahy alebo do prahovej spojky nie sú podľa neho samospasiteľným riešením.
(Trezor Test je akreditovaný certifikačný orgán pre mechanické zábranné systémy, ako sú napríklad bezpečnostné dvere, ich skúšanie, certifikácia či expertízy.)
 

Bezpečnostné dvere Sherlock majú zváranú dvojplášťovú konštrukciu s vodorovnými a zvislými oceľovými výstuhami a s tepelno- a zvukovoizolačnou požiarnou výplňou. Môžu mať hmotnosť až 90 kg. Zámková strana je po celej dĺžke zosilnená oceľovou výstuhou, zosilnené sú aj miesta istiacich bodov na závesovej strane. Vďaka konštrukcii bez istiaceho bodu do podlahy sa dajú dvere skrátiť (drevený vlys) a nehrozia niektoré problémy pri zamykaní. Rázvorový uzamykací mechanizmus tvorí s konštrukciou dverí nerozoberateľný celok. Ovláda ho trojbodový celokovový zámok, ktorý je chránený špeciálnym krytom, odolávajúcim páčeniu a prekonaniu.

Bezpečnostné dvere Sherlock majú zváranú dvojplášťovú konštrukciu s vodorovnými a zvislými oceľovými výstuhami a s tepelno- a zvukovoizolačnou požiarnou výplňou. Môžu mať hmotnosť až 90 kg. Zámková strana je po celej dĺžke zosilnená oceľovou výstuhou, zosilnené sú aj miesta istiacich bodov na závesovej strane. Vďaka konštrukcii bez istiaceho bodu do podlahy sa dajú dvere skrátiť (drevený vlys) a nehrozia niektoré problémy pri zamykaní. Rázvorový uzamykací mechanizmus tvorí s konštrukciou dverí nerozoberateľný celok. Ovláda ho trojbodový celokovový zámok, ktorý je chránený špeciálnym krytom, odolávajúcim páčeniu a prekonaniu.
Sherlock

Dvere, za ktorými budete v bezpečí

Kvalitné bezpečnostné dvere sa vyrábajú na mieru a majú pevnú oceľovú konštrukciu s celoplošným krycím plechom a rázvorovým systémom. Vonkoncom však nejde iba o spevnenie dverného krídla a počet uzamykateľných a istiacich miest po obvode dverí, odolných proti všetkým známym spôsobom prekonania. Počet istiacich bodov je síce dôležitý, nie však rozhodujúci. Podstatné je, v čom budú istiace body reálne držať – tieto miesta v zárubni musia byť spevnené. Ak chcete predísť vlámaniu cez dvere, v prvom rade treba začať kovovou zárubňou zaliatou betónom, ktorá je nevyhnutnou súčasťou celkovej odolnosti dverí. Zárubňa musí byť ukotvená pásovou oceľou (pomocou hákov alebo čapov) do pevnej steny: murovanej alebo – čo je ešte lepšie – betónovej. Mnohé montážne firmy vypĺňajú zárubňu iba PUR penou, čo je však nedostatočné a nebezpečné. Bezpečnostná zárubňa musí tiež umožňovať montáž závesov a poistky proti vysadeniu. 
 
Dverné krídlo zavesené na zárubňu musí byť masívne, odolné proti nárazu a musí zabezpečovať funkčnosť závesov, zámky a uzatváracieho systému. Nosnú časť krídla tvorí rám a oceľový plech, dôležitý je však aj ich vnútorný obsah – dvere majú vnútorné viacbodové rázvorové zamykanie so strmeňmi. Prípadné zasklené časti v dvernom krídle sa riešia bezpečnostnými sklami. (Mreže by tu nepôsobili veľmi esteticky.) Dvere sa môžu dodávať aj so snímacím a signalizačným zariadením, vhodným doplnkom je aj bezpečnostná retiazka alebo páka (novinka) a panoramatický priezorník. 

Bezpečnostná požiarna zárubňa neoddeliteľne patrí k bezpečnostným dverám Sherlock. Je zosilnená v zámkovej časti a v miestach istiacich bodov, čo bráni jej roztiahnutiu a rozlomeniu, a tým vypáčeniu dverí. Po presnom nastavení sa zárubňa ukotví a zabetónuje. Zárubňa sa prispôsobuje šírke a nerovnosti ostenia a široký okraj prekrýva murárske zásahy, takže väčšinou netreba začisťovať okolie. K dispozícii sú rôzne profily vhodné do interiéru aj exteriéru (a s prerušeným tepelným mostom). Prah je drevený, kovový so vzhľadom dreva (môže mať rôzne povrchové úpravy) alebo antikorový, vybavený silikónovým tesnením.

Bezpečnostná požiarna zárubňa neoddeliteľne patrí k bezpečnostným dverám Sherlock. Je zosilnená v zámkovej časti a v miestach istiacich bodov, čo bráni jej roztiahnutiu a rozlomeniu, a tým vypáčeniu dverí. Po presnom nastavení sa zárubňa ukotví a zabetónuje. Zárubňa sa prispôsobuje šírke a nerovnosti ostenia a široký okraj prekrýva murárske zásahy, takže väčšinou netreba začisťovať okolie. K dispozícii sú rôzne profily vhodné do interiéru aj exteriéru (a s prerušeným tepelným mostom). Prah je drevený, kovový so vzhľadom dreva (môže mať rôzne povrchové úpravy) alebo antikorový, vybavený silikónovým tesnením.
Sherlock

Uzamykací mechanizmus dverí tvorí zázvorový mechanizmus napojený na bezpečnostný zámok, do ktorého je vmontovaná bezpečnostná cylindrická vložka chránená bezpečnostným kovaním. Zámok musí byť odolný proti násiliu a odvŕtaniu a vybavený bezpečnostnou poistkou. Bezpečnostná cylindrická vložka musí mať prekrytý profil otvoru na kľúč a bezpečnostné prvky, ktoré ju ochránia pred vyhmataním planžetou, rozlomením, odvŕtaním, vytrhnutím cylindru alebo jeho zarazením.
 
Bezpečnostné kovanie s prekrytím chráni bezpečnostnú vložku proti vytrhnutiu, vylomeniu a odvŕtaniu. Renomovaní výrobcovia bezpečnostných vložiek zaručia aj to, že kľúče možno kopírovať len prostredníctvom bezpečnostnej karty a špeciálneho individuálneho chráneného profilu, bez ktorých kľúčové služby nevedia zhotoviť ďalšie kópie. Aby ste mali istotu, že firma, ktorá vám bezpečnostné dvere montuje, nebude mať od nich kľúč, jej pracovníci by mali mať prístup ku kľúčom až pri montáži. Každá firma, ktorá predáva a montuje dvere s viac ako trojbodovým uzamykaním, pritom musí mať licenciu technickej služby od príslušného krajského riaditeľstva Policajného zboru, ktorá garantuje aj bezúhonnosť a spoľahlivosť zamestnancov.
Kategória: Dvere, brány Stavba a rekonštrukcia
Tagy: dvere
Zdieľať článok

Diskusia