Aký komín pre nízkoenergetický dom?

05. 10. 2015 Zdieľať

Postaviť kvalitný nízkoenergetický dom nie je vôbec jednoduché. Mnohí sa dopúšťajú pri jeho navrhovaní viacerých chýb. Jednou z nich je zlá voľba komínového systému.

Nízkoenergetické domy sú budovy s ročnou spotrebou tepla na vykurovanie nepresahujúcou 50 kWh/(m2a). Sú navrhnuté tak, aby poskytovali výrazne vyšší štandard energetickej účinnosti, ako je minimálny štandard požadovaný národnými predpismi na vlastnosti budov. Spravidla platí, že nízkoenergetická budova spotrebúva aspoň o 50 % menej energie než bežná budova.

Zadné odvetrávanie

Častým nedostatkom je inštalácia komínovej sústavy so zabudovaným zadným odvetrávaním, ktorého princíp spočíva v nasávaní vzduchu v spodnej časti komína (tzv. komínovej päte) a následnom distribuovaní tohto vzduchu cez kanáliky, ktoré sú tvorené medzerou medzi tepelnou izoláciou a komínovým plášťom. Vzduch je následne odvádzaný z komína špeciálnym detailom, medzi krycou doskou a ukončovacím prvkom komínového systému. „Komínový systém, ktorý je vhodný aj do nízkoenergetických a pasívnych domov musí byť navrhnutý bez zadného odvetrávania,“ objasňuje Maroš Plško zo spoločnosti Schiedel. Práve komín so zadným odvetraním – mriežkou v päte komína je dierou v stavbe, ktorou vám uniká teplo a je absolútne nevhodný pre nízkoenergetické a pasívne domy.


Aký komín pre nízkoenergetický dom?

1324647
Schiedel

Blower door test

Keďže nízkoenergetický dom musí byť dostatočne tesný, aby neunikalo teplo von z domu, meranie vzduchotesnoti (tzv. Blower door test) je veľmi dôležité. Na meranie vzduchotesnosti sa využívajú dve metódy. Prvou možnosťou je test budovy pred jej uvedením do prevádzky. Pri tejto metóde musia byť utesnené všetky otvory. Táto metóda je najvýhodnejšia, keďže umožňuje zistené netesnosti ešte dodatočne utesniť. Druhou možnosťou je testovanie tesnosti budovy priamo pri jej používaní. Meranie sa vykonáva na už dokončenej budove počas jej užívania s funkčným kúrením alebo vzduchotechnikou a bez toho, aby sa museli dodatočne uzatvárať otvory, napr. komín, digestor atď. Ak nie je váš nízkoenergetický dom tesný, dochádza k zvýšenej spotrebe energie v dôsledku jej úniku cez netesnosti v obvodovom plášti, vlhkosti a tvorbe kondenzátu v obvodových konštrukciách budovy alebo zhoršenia účinnosti vzduchotechniky v dome. Aby ste dosiahli dobrú tesnosť komínovej sústavy, musí komín pozostávať z kvalitných komponentov, ktoré účinne zabraňujú tvoreniu tepelných mostov a dokážu vyhovieť požiadavkám kladeným pri vykonávaní Blower door testu na overenie vzduchotesnosti stavby.

Inteligentný komín

Hlavnou vlastnosťou nízkoenergetických a pasívnych domov je ich tesnosť voči exteriéru. Z toho dôvodu musia prísne požiadavky na tesnosť spĺňať všetky prvky stavby, ktoré tvoria hranicu medzi vonkajším a vnútorným prostredím. Moderné komínové systémy (Schiedel Absolut) umožňujú pripojenie spotrebiča s uzatvorenou spaľovacou komorou na tuhé palivá. Spotrebič totiž neodoberá vzduch z interiéru, ale nasáva vzduch cez zateplenú šachtu integrovanú v komínovej tvárnici.

Inteligentný komín, ktorý sa vyrovná so všetkými kladenými požiadavkami, by mal byť tvorený integrovanou tepelnou izoláciou a tenkostennou profilovou vložkou s tesným hrdlovým spojom. Takto navrhnutý komín je odolný proti náhlym teplotným zmenám a pôsobeniu kondenzátu.

Michal Ondruš

www.schiedel.sk

Kategória: Energia
Tagy: komín nízkoenergetický dom rodinný dom
Zdieľať článok