10. 01. 2008
Zdieľať

Koniec vykurovacej sezóny pre každého majiteľa domu či bytu znamená, že by sa mal zamyslieť nad tým, či spôsob vykurovania, ktorý vo svojom dome používa, je efektívny a či by sa neoplatilo vymeniť ho za iný druh. Tí, ktorí práve postavili a rozhodujú sa pre spôsob vykurovania vo svojej domácnosti prvýkrát, majú príležitosť rozhodnúť sa správne, aby svoje rozhodnutie nemuseli neskôr meniť.

Tí, ktorí práve postavili a rozhodujú sa pre spôsob vykurovania vo svojej domácnosti prvýkrát, majú príležitosť rozhodnúť sa správne, aby svoje rozhodnutie nemuseli neskôr meniť.


Nevýhody radiátorov

Po mnoho desaťročí sa najmä v bytovkách s centrálnym vykurovaním využívajú na ohrev bytových priestorov radiátory. Pri nich však prirodzená cirkulácia vzduchu spôsobuje, že teplý vzduch z vykurovacích telies stúpa hore popri stenách a oknách a dole ostáva stále chladno. Bežne sa teda stáva, že napriek tomu, že sú radiátory horúce, na nohy nám stále „ťahá“.

Radiátory sa dnes čoraz častejšie nahrádzajú podlahovým vykurovaním, ktoré má množstvo výhod, pričom výhody sú rovnaké bez ohľadu na druh vykurovacieho média. V prvom rade je to úspora energie. Keďže je reč o nízkoteplotnom vykurovaní, je zrejmé, že teplota potrebná na vykurovanie je nižšia ako pri konvenčnom vykurovaní vykurovacími telesami, teda aj potrebné množstvo energie na vyprodukovanie tepla je menšie.


Veľká plocha – nízka teplota

Kým bežné vykurovacie telesá dosahujú ohrev vzduchu malou vykurovacou plochou s vysokou teplotou, podlahové vykurovanie využíva veľkú plochu s nízkou teplotou. Teplo sa do priestoru dostáva sálaním, takže sa ohrieva povrchov telies či stavebných konštrukcií, čo z nich robí sekundárne zdroje tepla. Eliminujú sa tak straty tepla priestupmi konštrukcií a v miestnosti nastáva stav tepelnej pohody, ktorá sa dosahuje pri teplote nižšej o 1 až 4 °C ako pri konvenčnom vykurovaní. Znížením teploty v priestore o 1 °C sa dosiahne asi 6-precentná úspora energie. Navyše sa priveľmi nevysušuje vzduch, čo je prospešné pre dýchacie cesty a pre ľudí, ktorí sú alergickí na prach.


Sálavé teplo

Okrem používania špeciálnych vysávačov na báze mokrého vysávania, zvlhčovania ovzdušia rôznymi čističkami vzduchu sa dá život alergika či astmatika skvalitniť práve výmenou klasického vykurovania za podlahové. Bežné radiátory sálajú teplo do priestoru smerom nahor, často popri stene a okne, kde sa zvyčajne osádzajú. Jedine pri stene neprekážajú v priestore a dajú sa ako-tak tolerovať z estetického hľadiska. Lenže ohriaty vzduch sa prirodzene presúva pod strop a ostáva tam, pričom pri zemi je vzduch naďalej nepríjemne chladný. Tým sa nielenže nedostaví uspokojujúci pocit tepla, ale dochádza k nadmernému prúdeniu vzduchu a prachu.

Podlahové vykurovanie sála teplo rovnomerne z celej podlahy, pričom ohriaty vzduch pomaly stúpa nahor. Nadobudneme príjemný pocit, že nohy sú v teple. Teplota pri hlave je o 2 až 3 °C nižšia, čo dokonale vyhovuje ľudskej fyziológii. Podlahové vykurovanie má blahodarné účinky nielen na alergikov a astmatikov, ale aj na osoby citlivé na chlad od nôh. Ak uprednostňujeme doma chôdzu naboso alebo máme malé deti, ktoré sa s obľubou hrajú na podlahe, určite tento spôsob vykurovania privítame.


Vhodné sú všetky druhy podláh

Dispozičné riešenie miestnosti pri podlahovom vykurovaní bez radiátorov prestáva byť viazané na polohu vykurovacieho telesa. Priestor sa odľahčí, odstránia sa radiátory spod okien, všetky viditeľné rozvody a ventily. Podlahové vykurovanie môže byť zapustené do takmer všetkých druhov podláh. Vyhovujúce sú dlažby, parkety, laminátové podlahy i koberce. Pri výbere je najlepšie riadiť sa odporúčaniami výrobcov a použiť podlahy, ktoré sú na to určené. Vhodnosť podlahovej krytiny je označená medzinárodným symbolom.


Teplovodné a elektrické vykurovanie


Nízkoteplotné vykurovanie

109155

Podlahové vykurovanie delíme podľa použitého zdroja na dva základné druhy: teplovodné podlahové vykurovane a elektrické podlahové vykurovanie. Pri teplovodnom podlahovom vykurovaní sa teplá voda rozvádza v plastových alebo medených rúrkach vo forme siete po celej ploche miestnosti. Rúrky kryje vrstva betónu s pridaním plastifikátora.

Pri elektrickom podlahovom vykurovaní je zdrojom tepla elektrická energia. Táto energia potom pôsobí buď vo forme priamovýhrevného, akumulačného, alebo poloakumulačného vykurovania.

Elektrické podlahové kúrenie využíva na produkciu tepla Joulov jav, t. j. vznik tepla v odporovom vodiči, cez ktorý preteká elektrický prúd. Termokábel, resp. rohož majú výšku len niekoľko milimetrov. Životnosť plynového kotla (ktorý je pri teplovodnom podlahovom vykurovaní nevyhnutný ako zdroj tepla) je zvyčajne 15 až 20 rokov, čo je v porovnaní so životnosťou termokáblov (výrobcovia uvádzajú až 50 rokov) podstatne menej.


„Lacná“ elektrina

Účinnosť vykurovacích termokáblov je v podstate stopercentná – na rozdiel od plynových kotlov, ktoré takúto účinnosť nedosahujú. Keď dôkladne porovnáme prevádzkové, investičné, ale najmú náklady na údržbu celého systému, zistíme, že elektrické podlahové vykurovanie sa stáva cenovo porovnateľným, ak nie výhodnejším ako vykurovanie plynom. Najmodernejšie inteligentné systémy s adaptívnymi regulátormi vyhodnocujú neustále teplotný gradient vo vykurovanom priestore a hospodárne regulujú vykurovanie nezávisle od zmeny počasia.Nízkoteplotné vykurovanie

109153

Termokáble

Elektrické podlahové vykurovanie funguje na princípe využitia elektrických termokáblov. Inštalujú sa priamo na betónovú podlahu, ktorú treba tepelne odizolovať, aby sa zabránilo nežiaducim únikom tepla cez konštrukciu. Termokáble sa zalievajú 5 až 6 cm hrubou vrstvou betónovej mazaniny alebo inej zalievacej zmesi, zbavenej ostrých prvkov. Betón tvrdne a suší sa minimálne 28 dní. Potom sa teplota systému nastaví približne na 15 °C a postupným pridávaním jedného až dvoch stupňov denne sa podlaha temperuje, až kým povrch nedosiahne teplotu 25 až 28 °C.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste


Nízkoteplotné vykurovanie

109150

Postupný ohrev podlahy by mal trvať asi týždeň. Je aj iný spôsob inštalácie termokáblov, a to rozdelením betónovej vrstvy na dve polovice. Na prvú trojcentimetrovú vrstvu vytuhnutého betónu sa nainštalujú termokáble a zalejú sa ďalšou vrstvou s hrúbkou 2 až 3 cm. Dosahuje sa tak flexibilnejšie vyhriatie, presnejšia regulácia a úspornejšia prevádzka.
Vykurovacia rohož

Na vykúrenie podlahy pomocou elektriny netreba vždy použiť tento, na inštaláciu náročnejší systém. Napríklad na temperovanie tenkých renovovaných podláh je najvhodnejšia tenká vykurovacia rohož. Hlavnou výhodou je možnosť aplikácie na pôvodné podlahy, čím odpadá stavebný neporiadok súvisiaci s odstraňovaním starej krytiny. Termokábel hrubý iba 2,5 mm je fixovaný na samolepiacej umelohmotnej sieťovine a stačí ho priamo aplikovať na očistenú podlahu.

Takto pripravená podlaha sa potom zatrie tenkou vrstvou pružného lepiaceho tmelu a položí sa nová podlahová krytina. Takýmto spôsobom sa podlaha navŕši len o asi 15 mm. Na tenké renovované podlahy možno klásť takmer všetky druhy podlahových krytín, z ktorých je najvhodnejšia keramická dlažba. Jej vhodnosť spočíva vo výbornej tepelnej vodivosti. V prípade použitia drevenej alebo plastovej krytiny je nutné zaliať 10 mm vrstvou zalievacej zmesi, čím sa zabezpečí rovnomerná teplota povrchu.Nízkoteplotné vykurovanie

109157

Nemusíme ani betónovať

Najjednoduchšie systémy možno ukladať aj na pôvodný podklad, pričom ich ani netreba zalievať betónovou vrstvou. Tento systém sa používa pod drevené, resp. laminátové podlahy a podstatne urýchľuje dokončovacie práce na stavbe. Keramickú dlažbu alebo betónovú podlahu treba najprv očistiť od všetkých nerovností a ostrých výčnelkov. Potom sa uloží prvá vrstva systému, polystyrénovo-hliníková doska – polystyrén ideálne izoluje od podložia a hliník má výbornú tepelnú vodivosť.


Nízkoteplotné vykurovanie

109156

Termokáble sa vkladajú do drážok na povrchu dosiek. Priamo na ne možno položiť drevenú podlahu. Medzi ďalšie výhody elektrického vykurovania patria nižšie sadzby energetických podnikov pre zákazníkov využívajúcich elektrinu na vykurovanie. Tie sa potom uplatňujú aj na ostatné elektrické spotrebiče (práčky, chladničky, sporáky, spotrebnú elektroniku, osvetlenie a pod.), čím výrazne klesá celková ekonomická náročnosť prevádzky objektu. S elektrickým podlahovým vykurovaním zároveň nehrozí nebezpečenstvo premočenia stavby v prípade poruchy.


Teplo podľa rozvrhu

Podlahové vykurovanie šetrí až 20 percent tepelnej energie aj vďaka regulácii. Podlahový vykurovací systém presne a účinne riadia elektronické termostaty, ktoré podľa potreby môžu využívať priestorový alebo podlahový teplotný snímač v závislosti od druhu aplikácie. Vo všeobecnosti platí, že ak sa systém elektrického podlahového vykurovania využíva ako hlavné vykurovanie, je nevyhnutné použiť priestorový teplotný snímač, ktorý je zabudovaný v telese termostatu. Ideálna je však kombinácia priestorového a podlahového teplotného snímača. Regulácia zabezpečí pomocou snímačov presnú kontrolu priestorovej a podlahovej teploty. Každý z uvedených systémov potrebuje na dobré fungovanie vhodný typ regulácie.Nízkoteplotné vykurovanie

109159

Inteligentné termostaty

Na trhu sú už aj inteligentné termostaty, ktoré registrujú, či je pokles teploty v miestnosti dlhodobý, alebo krátkodobý. Na základe zhodnotenia situácie automaticky zapínajú alebo vypínajú vykurovanie. Takýmto spôsobom sa v obytnom priestore udržuje stála teplota a nedochádza ani k prekurovaniu. Veľkou výhodou je aj možnosť regulácie vykurovania jednotlivých miestnosti podľa ich funkcie a využitia.


Šetriť možno aj počas neprítomnosti. Znižovaním teploty o 5 °C po odchode do práce možno ušetriť až 30 percent energie. Náklady na vykurovanie ovplyvňuje aj vlhkosť vzduchu. V miestnosti s 30-percentnou vlhkosťou vzduchu je na vytvorenie tepelnej pohody potrebná teplota 23 °C. Pri 60-percentnej vlhkosti na to stačí len 21 °C, vďaka čomu je úspora energie12 až 15 percent.


Teplo v kúpeľni

Kúpeľňa je miestom, kde je človek sporo odetý, a teda náchylný na prechladnutie. Zvlášť na jeseň a v zime je teplo v kúpeľni viac ako nevyhnutné. Málokomu sa chce totiž po kúpaní a sprchovaní drkotať zubami. Preto je vyriešenie vykurovania v kúpeľni veľmi dôležité. Najmä ak nezabúdame na to, že vo vlhkom prostredí sa množia baktérie a plesne a teplo nám pomôže zbaviť sa prílišnej vlhkosti.

Vhodným riešením je opäť elektrické podlahové vykurovanie, ktoré v kúpeľni zabezpečí dostatočné teplo. Navyše, dlažba sa rýchlo vysuší, takže nehrozí pošmyknutie na mokrej podlahe. Elektrické podlahové vykurovanie zabezpečené rohožami vyhovuje aj v prípade, ak je vaša kúpeľňa členitá, asymetrická, ak sú v nej schodíky alebo výstupky alebo ak chcete nainštalovať elektrické rohože aj tesnej blízkosti vane či okolo toalety.


Myslime aj na exteriér

Niekedy sneží tak intenzívne, že nestíhame sneh odhadzovať, takže kopy snehu na chodníkoch, cestách či na plochách okolo budov zamrznú a vytvoria kopy zľadovateného snehu. Ľad a sneh môžu spôsobiť problémy aj v odkvapoch a žľaboch, ktoré sa môžu upchať alebo popraskať. Voda potom môže zatekať do stavieb a spôsobiť skryté, ale aj viditeľné škody. Opravy týchto škôd bývajú často zdĺhavé a nákladné. Jednou z možných riešení tohto problému je využitie termokáblov, ktoré vyhrievajú vonkajšie plochy, odkvapové systémy, ale aj strešné krytiny. Nemusíme teda soliť ani manuálne odhadzovať sneh.

Kategória: Energia Podlaha, dlažba
Tagy: podlaha podlahové vykurovanie
Zdieľať článok

Diskusia