Regulácia vykurovania

Regulácia vykurovania

07. 11. 2006
Zdieľať

Ak náklady na vykurovanie stále viac zaťažujú váš domáci rozpočet, nie vždy musí byť dôvodom rastúca cena energií. Výšku nákladov si môžeme upraviť smerom dole a regulovať ju účinným spôsobom – reguláciou vykurovania.

Prevádzku a efektívnosť vykurovania ovplyvňujú vo všeobecnosti tri faktory, ktoré musia byť navzájom zladené. Prvým je potreba tepla závislá od kvality plášťa budovy, od podielu zasklených plôch a ich orientácie, a tým aj od možnosti pasívneho využitia slnečného tepla. Tieto skutočnosti priamo ovplyvňujú napríklad veľkosť vykurovacieho zariadenia. Druhým faktorom je voľba vykurovacích telies a spôsobu šírenia tepla do priestoru. Potrebné teplo môže byť v obytných priestoroch šírené radiátormi, podlahou, stenami a podobne. Treba dbať na to, aby jeho šíreniu nezabraňovali nijaké bariéry a aby bol podiel vyžarovaného tepla čo najvyšší. Tretím faktorom, ktorý sa výrazne podieľa na efektívnosti a úspornosti vykurovania priestorov, je regulácia.

Zodpovedajúca regulácia

Regulácia vykurovania predstavuje aktívnu alternatívu znižovania spotreby energie. Jej hlavnou úlohou je zabezpečiť potrebné množstvo tepla v závislosti od poveternostných podmienok a požiadaviek v každej vykurovanej miestnosti. Úsporu energie dosiahneme vtedy, ak používame vhodné prvky regulačnej techniky v kombinácii s modernými metódami regulovania.


Regulácia vykurovania

69382

Základnými spôsobmi regulácie sú kvantitatívna a kvalitatívna regulácia. Pri kvantitatívnej regulácii zvykneme množstvo dodávanej energie meniť skokom. Pri tomto spôsobe regulácie sa využíva pre malé vykurovacie sústavy (kachle, podlahové či stenové vykurovanie) s nízkym výkonom napríklad priestorový termostat. Výhodou je nízka cena, ale tú vyvažuje nedokonalosť regulácie spôsobujúca straty tepla. Charakteristickým príkladom kvalitatívnej regulácie je tzv. ekvitermická regulácia, ktorá teplotu vody vo vykurovacom zariadení upravuje podľa vonkajšej teploty. Dosahuje dokonalejšiu a plynulejšiu reguláciu, vstupné náklady sú však vyššie.

Ako postupovať

V rodinných domoch je ideálne reguláciu riešiť v rámci komplexných úprav zahŕňajúcich zateplenie obvodových stien, utesnenie okien či modernizáciu všetkých energetických spotrebičov. V starých systémoch, ktoré sú už dávno po lehote svojej ekonomickej životnosti a ktorých účinnosť stále klesá, je jedinou cestou, ako zvýšiť efektivitu vykurovania, ich výmena. Účinná regulácia je tá, ktorá riadi činnosť kotla a ktorá tvorí „srdce“ vykurovacieho systému. Moderné plynové kotly používané v rodinných domoch už štandardne obsahujú tzv. ekvitermickú reguláciu spočívajúcu v zachytávaní vonkajšej i vnútornej teploty a v korigovaní množstva a vstupnej teploty vyhrievacej vody. Požiadavkou, ktorú by ste mali vyžadovať pri kúpe kotla, je teda plynulá regulácia výkonu vykurovania. Regulácia vykurovania znamená inými slovami šetrenie a príjemný pocit.


Regulácia vykurovania

69383

Základnou ideou pri regulovaní tepla je dosiahnuť čo najnižšie náklady na vykurovanie (neprekurovaním) a udržiavať tepelnú pohodu. Tú vytvárajú nielen optimálne teploty jednotlivých vykurovaných priestorov, ale aj relatívna vlhkosť vzduchu, rýchlosť jeho prúdenia a teplota okolitých sálavých plôch (keď napríklad neizolovaná stena sála chlad, znižuje to tepelnú pohodu napriek optimálnej teplote na izbovom teplomere). Udržiavanie rovnakej teploty vo všetkých izbách nemá zmysel, je nákladné a navyše pre každú miestnosť odborníci odporúčajú iné vykurovacie teploty – podľa normy by v obývačke malo byť 20 až 22 °C, v detskej izbe okolo 20, v spálni 16 až 18, v kúpeľni 24 a v chodbe 15°C. Regulátor tiež umožňuje korigovať spomínané parametre podľa časových nárokov používateľa (napríklad denný/nočný režim).

Intermná regulácia


Regulácia vykurovania

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste

69381

Pri intermnej regulácii ide o spínanie kotla podľa priestorového termostatu umiestnenom v referenčnej miestnosti. Priestorový termostat sme spomínali pri kvantitatívnej regulácii. Tu sa využíva pri lokálnych vykurovacích sústavách s malým výkonom. Najdôležitejšie je pritom rozhodnutie, do ktorej z vykurovaných miestností termostat umiestnime. Od nej totiž bude závisieť teplota v ostatných miestnostiach, no je možné však regulovať ju ventilmi na radiátoroch. Teplotu jednotlivých miestností tak môžeme regulovať podľa ich účelu a potreby buď termostatickými ventilmi radiátorov alebo iným druhom regulácie. Izbové regulátory umožňujú nastavenie týždenných programov s niekoľkými rôznymi časmi, v ktorých dochádza k zmene medzi zvolenými teplotami v závislosti od pracovného dňa či víkendu, časových pásiem a pod.. Inštaláciou na vykurovací zdroj dokážu ušetriť približne 20 percent energie, čo však závisí od tepelných a technických vlastností vykurovaných priestorov, vykurovacej sústavy a nastaveného režimu vykurovania. Návratnosť tejto investície sa odhaduje zhruba na dva roky. Výhodou je aj využívanie tepelných ziskov pri regulácii (osvetlenie, používanie domácich spotrebičov a pod.).


Regulácia vykurovania

69388

Ekvitermická regulácia

Ide o reguláciu teploty vykurovacej vody v závislosti od vonkajšej teploty. Podľa nej sa riadi aj množstvo akumulovanej tepelnej. Regulácia prebieha podľa ekvitermických kriviek, ktoré udávajú závislosť medzi vonkajšou teplotou a dobou vykurovania. Ekvitermické regulátory sú prirodzenou súčasťou najmodernejších kotlov a sú štandardne naprogramované na maximálnu optimalizáciu tepelného režimu. Merajú teplotu vykurovacieho zdroja, vonkajšiu teplotu a aj teplotu v miestnosti. Na základe týchto údajov udržujú teplotu v miestnosti na úrovni, ktorá bola naprogramovaná na dané časové úseky. Tento stupeň regulácie sám zhodnotí stav vonkajšej a vnútornej teploty a podľa potreby zakúri v požadovanej miestnosti. Podľa priemerných teplôt posledných dní začne alebo skončí vykurovacie obdobie, pričom berie ohľad aj na kotol, s ktorým spolupracuje.

Termostatické ventily


Regulácia vykurovania

69387

Termostatické ventily, ktoré sa nachádzajú na radiátoroch, umožňujú individuálnu reguláciu tepla v jednotlivých miestnostiach. Radiátorové ventily s termostatickou hlavicou sa začali hromadne inštalovať najmä v bytových domoch po prijatí §36 Zákona o energetike č. 70/1998 nariaďujúceho ich zavedenie. Ventily s termostatickou hlavicou automaticky regulujú teplotu v miestnosti a zabraňujú prebytočnému prekurovaniu regulovaním prítoku vody. Prostredníctvom teplotného snímača stlmí radiátorový ventil automaticky prietok vykurovanej vody napríklad v dobe priameho slnečného žiarenia do okien. Podmienkou správneho fungovania termostatického ventilu je súlad s tlakovým pomerom vykurovacieho systému. Úspora, ktorú prinášajú, je však nižšia, a to v dôsledku nedostatočného používania. V súčinnosti s dobrou reguláciou kotla a efektívnym využívaním predstavujú ventily významný činiteľ pri znižovaní absolútnych požiadaviek na teplo. Nastavenú teplotu vo vykurovanej miestnosti pritom termostatický ventil udržuje nezávisle od vonkajších podmienok, pričom využíva už spomínané slnečné žiarenie, ľudské teplo, teplo pri varení a pod. Umiestnenie, rozmery a typ radiátora sa stanovuje výpočtom podľa individuálnych potrieb priestorov.


Regulácia vykurovania

69386

Elektronická regulácia teploty

Tento spôsob predstavuje najkomfortnejšie priame a aktívne ovplyvňovanie teploty vzduchu v jednotlivých vykurovaných miestnostiach. Teplotný snímač je pri elektronickej regulácii teploty umiestnený v každej miestnosti či priestore, kde chceme teplotu regulovať. Pri štandardnom vykurovaní je termoregulačný ventil na radiátoroch a pri podlahovom vykurovaní je umiestnený v rozdeľovači. Termoregulačný ventil sa pritom ovláda elektronicky, v závislosti od teploty v miestnosti. Hodnoty, ktoré požadujeme pri vykurovaní v jednotlivých izbách, pritom môžeme programovať individuálne (napríklad do kúpeľne si naprogramujeme 25 °C, na chodbu 15 °C atď.) alebo sa rozhodneme žiadané teploty naprogramovať pre viacero miestností súčasne.

Dokonalú a efektívnu reguláciu, ktorá šetrí náklady, dosiahneme správnou súčinnosťou jednotlivých prvkov regulácie s vykurovacím systémom a jej správnym nastavením. Preto je vhodné nechať správne nastavenie vykurovacej sústavy a regulácie vykurovania na odborníkov.

Kategória: Energia
Tagy: regulácia vykurovanie
Zdieľať článok

Diskusia