Stavba kozuba v rukách odborníkov

Stavba kozuba v rukách odborníkov

19. 03. 2014
Zdieľať

Ak stavbu kozuba alebo kachlí zveríte firme, ktorá sa na stavbu podobných diel nešpecializuje, môžu vás čakať nepríjemnosti. Skúsený kachliar pred stavbou nového kozuba odhalil viacero závažných nedostatkov.

 

Stavbu pôvodného kozuba zabezpečovala stavebná firma, ktorá realizovala aj výstavbu celého rodinného domu. Stavba podobných diel si však vyžaduje skúseného kachliara. Ako sa často pri takýchto neodborných zásahoch stáva, neboli dodržané správne technologické postupy. Rovnako nevyhovujúca bola i  použitá materiálová skladba. Keď sa majitelia rozhodli pre celkovú rekonštrukciu interiéru, nový kabát si žiadal aj starý a zle nadimenzovaný kozub. 

Požiadavky majiteľov boli jednoznačné: moderné vyhotovenie a čistý dizajn kozuba, ktorý má byť súčasťou nábytkovej steny.


Pôvodný kozub rozmerovo, technologicky ani dizajnom nezapadal do konceptu návrhu interiéru, preto sa majitelia rozhodli nahradiť ho novým.

Pôvodný kozub rozmerovo, technologicky ani dizajnom nezapadal do konceptu návrhu interiéru, preto sa majitelia rozhodli nahradiť ho novým.
dm studio

Pôvodný kozub rozmerovo, technologicky ani dizajnom nezapadal do konceptu návrhu interiéru, preto sa majitelia rozhodli nahradiť ho novým.

Materiál 
Na celú stavbu, povrchovú úpravu aj finálny náter boli použité výlučne certifikované kachliarske materiály. Tieto lepidlá a malty dokážu odolávať vysokým teplotám bez straty kvalitatívnych vlastností a zaručujú dlhú životnosť stavby.


1 Pri búraní pôvodného kozuba sa odhalilo množstvo chýb, ktoré boli výsledkom neodborných zásahov stavebnej firmy. Realizácia nového si preto vyžadovala ich dôsledné odstránenie a úplne novú konštrukciu.

1 Pri búraní pôvodného kozuba sa odhalilo množstvo chýb, ktoré boli výsledkom neodborných zásahov stavebnej firmy. Realizácia nového si preto vyžadovala ich dôsledné odstránenie a úplne novú konštrukciu.
dm studio

1 Pri búraní pôvodného kozuba sa odhalilo množstvo chýb, ktoré boli výsledkom neodborných zásahov stavebnej firmy. Realizácia nového si preto vyžadovala ich dôsledné odstránenie a úplne novú konštrukciu. 


2 Cieľom realizátorov bolo vhodným spôsobom prepojiť predstavu klienta a požiadavky architektov s bezpečnostnými požiadavkami a technickými možnosťami v rámci priestoru. Pod vložkou bol vytvorený spevnený základ, aby sa jej váha rovnomerne rozložila.

2 Cieľom realizátorov bolo vhodným spôsobom prepojiť predstavu klienta a požiadavky architektov s bezpečnostnými požiadavkami a technickými možnosťami v rámci priestoru. Pod vložkou bol vytvorený spevnený základ, aby sa jej váha rovnomerne rozložila.
dm studio

2 Cieľom realizátorov bolo vhodným spôsobom prepojiť predstavu klienta a požiadavky architektov s bezpečnostnými požiadavkami a technickými možnosťami v rámci priestoru. Pod vložkou bol vytvorený spevnený základ, aby sa jej váha rovnomerne rozložila. 


3 Obstavba bola pre netradičné umiestnenie kozuba v rámci obývačkovej steny vyhotovená tak, aby sa dosiahlo výborné odvetranie a dôkladné odizolovanie.

3 Obstavba bola pre netradičné umiestnenie kozuba v rámci obývačkovej steny vyhotovená tak, aby sa dosiahlo výborné odvetranie a dôkladné odizolovanie.
dm studio

3 Obstavba bola pre netradičné umiestnenie kozuba v rámci obývačkovej steny vyhotovená tak, aby sa dosiahlo výborné odvetranie a dôkladné odizolovanie. 


4 Moderný návrh potrebuje moderné riešenia. Preto sa dvierka na kozubovej vložke otvárajú smerom nahor. Výhoda spočíva predovšetkým v tom, že vzniká menšie riziko zadymenia miestnosti.

4 Moderný návrh potrebuje moderné riešenia. Preto sa dvierka na kozubovej vložke otvárajú smerom nahor. Výhoda spočíva predovšetkým v tom, že vzniká menšie riziko zadymenia miestnosti.
dm studio

4 Moderný návrh potrebuje moderné riešenia. Preto sa dvierka na kozubovej vložke otvárajú smerom nahor. Výhoda spočíva predovšetkým v tom, že vzniká menšie riziko zadymenia miestnosti. 


5 Pri stavbe nebolo možné na styčných plochách použiť sálavé materiály a bolo potrebné znížiť celkový výkon zariadenia. Realizátori preto zvolili vertikálnu kozubovú vložku s nižším výkonom, ktorá do konceptu vhodne zapadla. Má regulovateľný výkon na úrovni 5,6 až 8 kW. Takmer 50 % tohto výkonu prechádza sálaním a konvekciou cez zasklenie, zvyšok cez dostatočne nadimenzované mriežky.

5 Pri stavbe nebolo možné na styčných plochách použiť sálavé materiály a bolo potrebné znížiť celkový výkon zariadenia. Realizátori preto zvolili vertikálnu kozubovú vložku s nižším výkonom, ktorá do konceptu vhodne zapadla. Má regulovateľný výkon na úrovni 5,6 až 8 kW. Takmer 50 % tohto výkonu prechádza sálaním a konvekciou cez zasklenie, zvyšok cez dostatočne nadimenzované mriežky.
dm studio

5 Pri stavbe nebolo možné na styčných plochách použiť sálavé materiály a bolo potrebné znížiť celkový výkon zariadenia. Realizátori preto zvolili vertikálnu kozubovú vložku s nižším výkonom, ktorá do konceptu vhodne zapadla. Má regulovateľný výkon na úrovni 5,6 až 8 kW. Takmer 50 % tohto výkonu prechádza sálaním a konvekciou cez zasklenie, zvyšok cez dostatočne nadimenzované mriežky. 


6 Po dokončení obstavby kozuba sa dielo preverilo skúškou, aby sa zabezpečila jeho absolútna tesnosť a overili sa teploty (bola veľmi presná) na styčných plochách.

6 Po dokončení obstavby kozuba sa dielo preverilo skúškou, aby sa zabezpečila jeho absolútna tesnosť a overili sa teploty (bola veľmi presná) na styčných plochách.
dm studio

6 Po dokončení obstavby kozuba sa dielo preverilo skúškou, aby sa zabezpečila jeho absolútna tesnosť a overili sa teploty (bola veľmi presná) na styčných plochách. 


7 Celá stavba s maximálnou odchýlkou 1 mm na dĺžku 2 m (pre umiestnenie v rámci nábytkovej steny). Základom úspechu pri podobných konštrukciách je kvalitné zameranie a precízna práca.

7 Celá stavba s maximálnou odchýlkou 1 mm na dĺžku 2 m (pre umiestnenie v rámci nábytkovej steny). Základom úspechu pri podobných konštrukciách je kvalitné zameranie a precízna práca.
dm studio

7 Celá stavba s maximálnou odchýlkou 1 mm na dĺžku 2 m (pre umiestnenie v rámci nábytkovej steny). Základom úspechu pri podobných konštrukciách je kvalitné zameranie a precízna práca.


Stavbu pôvodného kozuba zabezpečovala stavebná firma, ktorá realizovala aj výstavbu celého rodinného domu. Stavba podobných diel si však vyžaduje skúseného kachliara. Ako sa často pri takýchto neodborných zásahoch stáva, neboli dodržané správne technologické postupy. Rovnako nevyhovujúca bola i  použitá materiálová skladba. Keď sa majitelia rozhodli pre celkovú rekonštrukciu interiéru, nový kabát si žiadal aj starý a zle nadimenzovaný kozub.

Stavbu pôvodného kozuba zabezpečovala stavebná firma, ktorá realizovala aj výstavbu celého rodinného domu. Stavba podobných diel si však vyžaduje skúseného kachliara. Ako sa často pri takýchto neodborných zásahoch stáva, neboli dodržané správne technologické postupy. Rovnako nevyhovujúca bola i  použitá materiálová skladba. Keď sa majitelia rozhodli pre celkovú rekonštrukciu interiéru, nový kabát si žiadal aj starý a zle nadimenzovaný kozub.
dm studio

Daniel Mičic radí  

Aj v tomto prípade sa ukázalo, že neodborne zhotovené stavby sa stavajú z nevhodných materiálov. Pôvodná stavba bola totiž postavená z pórobetónu, ktorý v niektorých častiach nebol vôbec zaizolovaný a po nejakom čase boli badateľné úbytky materiálu z dôvodu cirkulácie horúceho vzduchu, ktorý nakoniec končí v pľúcach užívateľa. Spoje izolačných materiálov neboli lepené kachliarskym lepidlom, ale iba bežným, ktoré sa v dôsledku tepelného vypätia rozdrobí a vypadá, v dôsledku čoho vznikajú nebezpečné štrbiny. To je len niekoľko z množstva chýb, ktoré sme v pôvodnom kozube pri búraní odhalili. Ak si vážite svoje zdravie, zverte stavbu podobného diela do rúk odborníkov. V mnohých prípadoch vyhrávajú nízke náklady na takéto neodborné stavby, treba si však uvedomiť, za akú cenu ušetríte. Určite by to nemalo byť na úkor zdravia, kvality vyhotovenia a bezpečnosti.

Ing. Daniel Mičic, dm studio
www.dmstudio.sk

Kategória: Energia
Tagy: stavba domu vykurovanie
Zdieľať článok

Diskusia