20. 06. 2007
Zdieľať

Klimatizačná jednotka dokáže súčasne regulovať teplotu aj vlhkosť vzduchu, vyčistiť ho a určiť smer prúdenia. Čiastočnou alternatívou klasickej klimatizácie sú rozličné vetracie systémy a tepelné čerpadlá typu vzduch – vzduch.

Princíp klimatizácie

Základným princípom klasickej klimatizácie je aktívna výmena vzduchu medzi vonkajším a vnútorným prostredím a jeho úprava podľa želania užívateľa. Klimatizačná jednotka má vnútornú a vonkajšiu časť. Vonkajšiu časť tvorí v podstate tepelný výmenník, ktorý odovzdáva teplo do vonkajšieho priestoru. Jeho dôležitou súčasťou je kompresor na transport teplonosného média (chladiva) medzi vonkajšou a vnútornou časťou. Hlavnou súčasťou vnútornej časti klimatizácie je výparník s ventilátorom, ktorý odoberá teplo z daného priestoru. Regulačné prvky riadia prevádzku klimatizácie podľa nastavených parametrov.


Stroj na počasie

97962

A ako sústava funguje? Na transport tepla sa používajú špeciálne náplne – chladivá s nízkym bodom varu. Moderné chladivá sú ekologické a nepoškodzujú ozónovú vrstvu zeme. Kompresor vo vonkajšej časti jednotky (v tepelnom výmenníku) najskôr nasáva chladivo v podobe pár a pod vysokým tlakom ho stláča a silno ohreje. Pary potom prechádzajú štvorcestným ventilom, ktorý ich v režime „chladenia“ odvádza do kondenzátora s ventilátorom, kde sa prudko ochladí, tým odovzdajú teplo do vonkajšieho prostredia a súčasne kondenzujú. Potom sa skondenzované chladivo cez expanznú škrtiacu kapiláru transportuje do vnútornej časti jednotky, kde sa vo výparníku postupne odparuje, a tak odoberá z miestnosti teplo. Ohriaty plyn prúdi späť do vonkajšej časti (výmenníka), teplo odovzdá do vonkajšieho prostredia, dostane sa do kompresora a celý proces sa opakuje.

V režime pre „vykurovanie“ sa štvorcestný ventil nastaví tak, že chladivo zahriate tlakom v kompresore sa odvedie priamo do vnútornej časti, kde odovzdá teplo do miestnosti a vracia sa späť do kompresora. Stlačením sa opäť zahreje a celý proces sa opakuje. Režim „vykurovanie“ je v klimatizačných jednotkách viac-menej len doplnkovou funkciou – dostatočne temperuje miestnosti v jarnom a jesennom období, v zime pracuje iba do vonkajšej teploty približne –0 °C. Chladiaci (alebo naopak vykurovací) výkon klimatizačných jednotiek je rôzny podľa typu a účelu, ale v bytoch a bytových domoch sa používajú jednotky s výkonom od 3 do 7 kW.

Split a multisplit

Klimatizačné jednotky pre vykurovanie bytov a bytových domov sú buď typ „split“, alebo „multisplit“. Toto označenie je odvodené z anglického „to split“ – rozdeliť, rozštiepiť. Skladajú sa totiž z dvoch oddelených častí: Vo vnútornej časti, umiestnenej v miestnosti, je chladič s ventilátorom a filter vzduchu. Vonkajší diel obsahuje kompresor, ventilátor a kondenzátor a s vnútornou časťou je prepojený zvyčajne medeným potrubím alebo špeciálnou hadicou.


Stroj na počasie

97946

Typ „split“ má iba jednu vonkajšiu a jednu vnútornú časť, na rozdiel od typu „multisplit“, kde je na jednu vonkajšiu časť napojených niekoľko vnútorných častí a potom môžeme klimatizovať napríklad celý byt. Pretože vonkajšia časť splitovej klimatizácie býva umiestená v kompaktnej skrini mimo klimatizovanej miestnosti (zvyčajne na stene domu, na pôjde alebo na streche), sú tieto jednotky málo hlučné.

Stacionárne klimatizácie

Vnútornú časť stacionárnej klimatizačnej jednotky môžeme umiestniť nad okno, na okennú parapetu, vnútornú stenu alebo zavesiť pod strop. Prívodné potrubie môžeme zakryť lištami alebo zabudovať do muriva. Jednotka môže byť aj na balkóne, terase, na pôjde alebo zabudovaná aj priamo v konštrukcii stavby.


Stroj na počasie

97960

Okenné jednotky sú kompaktné zariadenia, v ktorých sú vonkajšia aj vnútorná jednotka zabudované v jednom prístroji. Klimatizácia sa inštaluje do okna alebo na parapet tak, aby časť s výparníkom smerovala do miestnosti a časť s kondenzátorom do vonkajších priestorov. Vnútorný aj vonkajší ventilátor sú poháňané jedným motorom. Tieto zariadenia sú určené predovšetkým na chladenie, ich výkon sa pohybuje od 2 do 6 kW. Trh ponúka aj okenné jednotky s funkciou vykurovania. Ich výhodou je jednoduchá inštalácia.

Nástenná klimatizácia zabezpečí pohodlie aj s vysokou účinnosťou. Opäť sa skladá z dvoch častí – vnútornej, ktorá je umiestnená v miestnosti, a z vonkajšej, ktorá odvádza teplo do vonkajšieho priestoru. Všetky funkcie môžeme ovládať diaľkovým ovládačom. Stropná klimatizácia má zväčša kazetovú konštrukciu a je vhodná predovšetkým do veľkých miestností. Jej ultratenký dizajn umožňuje jednoduchú inštaláciu.

Konštrukčná jednotka môže byť pevne zabudovaná a inštalovaná už pri stavbe bytu alebo domu. Výhodou je, že zariadenie je skryté, nevýhodou je vyššia cena. Klimatizácia upozorňuje na seba iba malými mriežkami v strope alebo v stene a nástenným ovládačom.


Stroj na počasie

97957

Mobilné (prenosné) jednotky sa najčastejšie používajú v miestnostiach, kde chceme teplo znížiť iba dočasne, napríklad na chate. Na trhu sú k dispozícii dva druhy mobilných jednotiek – kompaktné alebo s oddeleným kompresorom a kondenzátorom. Niektoré mobilné typy majú diaľkové ovládanie. Kompaktná mobilná jednotka obsahuje kompresor a kondenzátor a ohriaty vzduch sa potom odvádza potrubím (hadicou) mimo miestnosti. Výkon tohto typu klimatizácie je približne 2 kW. Jednotky sa dajú aj prenajať a niektoré dosahujú pozoruhodne nízke hodnoty hlučnosti – okolo 30 dB.

Mnohé majú ešte elektrický ohrievač, a v zime tak môžu slúžiť aj ako priame vykurovacie telesá. V oddelených jednotkách je časť s kompresorom a kondenzátorom umiestnená mimo miestnosti, napríklad na balkóne alebo pod oknom. S vnútornou jednotkou je spojená dvojitou rúrkou alebo hadicou dlhou asi päť metrov.

Vzduch nasávaný prístrojom z miestnosti sa mechanicky filtruje, chladí a prípadne vysúša a takto upravený sa vháňa späť do miestnosti. Odobraté teplo sa odvádza mimo klimatizovaného priestoru ohybnou plastovou hadicou do voľného priestoru. Výhodami oddelených jednotiek sú menšia hlučnosť a vyššia výkonnosť – až 4,5 kW. Nevýhodou je vyššia spotreba elektriny.

Plánovanie a výber klimatizácie


Stroj na počasie

97976

Pre návrh a správny výber klimatizácie sú určujúce rozsah a účel priestoru, ktorý sa má klimatizovať. Jednoduchším variantom je spojiť inštaláciu klimatizácie s výstavbou alebo rekonštrukciou priestorov, pri inštalácii v existujúcich miestnostiach musíme rešpektovať dispozície interiéru. Klimatizačné systémy sa vyrábajú aj pre veľké komerčné budovy, ale aj v zhotovení pre viacizbové byty alebo iba pre jednotlivé obytné či technické miestnosti.

Všetko záleží iba na požiadavkách majiteľa a požadovanej intenzite a rozsahu chladenia, prípadne vykurovania a na ďalších funkciách. Na klimatizáciu jednej miestnosti (napríklad spálne) sú najvhodnejšie systémy split s jednou vnútornou a jednou vonkajšou jednotkou. Časti sú prepojené potrubím z medi s tepelnou izoláciou. Tieto rozvody spolu s elektrickým prepájacím káblom sa zvyčajne zmestia do otvoru s priemerom asi 5 cm. Samozrejmosťou je elektronická regulácia požadovanej teploty, diaľkové ovládanie a tichá prevádzka celého zariadenia.

Na klimatizovanie viacizbového bytu alebo rodinného domu sú určené systémy multisplit s jednou spoločnou vonkajšou jednotkou a viacerými vnútornými časťami. Vďaka technológiám v oblasti regulácie dnes už možno rozmery vonkajšej časti minimalizovať a umiestniť ju na fasáde, terase, balkóne alebo vedľa domu tak, aby hlukom nerušila susedov a vzhľadom nenarúšala výzor plášťa budovy.


Stroj na počasie

97958

Pred zakúpením splitovej klimatizácie treba preveriť možnosť umiestnenia vonkajšej časti jednotky (na balkón, terasu, fasádu, strechu), čo musíme konzultovať s majiteľom objektu a so stavebným úradom. Takisto treba zistiť možnosť odvádzania kondenzátu aj z vnútornej, aj z vonkajšej jednotky. Najlepšie samospádom do odpadu alebo vyvedením mimo objektu. V prípade potreby možno použiť čerpadlo kondenzátu.

Na dimenzovanie klimatizácie treba pamätať už pri projektovaní zariadení. Najdôležitejšie je, aby jednotka mala výkon úmerný priestoru, ktorý potrebujeme chladiť (alebo prikurovať). Ak je príliš veľký, klimatizácia sa bude často zapínať a vypínať a priestor sa rýchlo zahreje. Naopak, keď je príliš malý, klimatizácia bude nepretržite zapnutá a priestor sa neochladí tak, ako potrebujeme. To má za následok vysokú spotrebu elektrickej energie a nízku efektívnosť. Preto sa odporúča, aby plánovanie a výber správnej klimatizačnej jednotky urobili odborníci – dodávateľské a montážne firmy.
Účinná filtrácia


Moderné klimatizačné jednotky sú vybavené troma druhmi navzájom oddelených filtrov na čistenie vzduchu. V prvom plastovom filtri, umývateľnom vodou s dezinfekčnou látkou, sa zachytávajú hrubé nečistoty a častice prachu. Druhý, jemný uhlíkový filter čistí vzduch a zbavuje ho jemných nečistôt a pachov vrátane cigaretového dymu. Tretím stupňom je organický enzymatický filter na zachytávanie baktérií, vírusov a spórov plesní. Tento systém zaručuje, že klimatizovaný vzduch bude skutočne čistý a zdravotne neškodný.

Čo odporúčajú odborníci
  • Klimatizácia by mala byť nastavená o päť stupňov Celzia nižšie, ako je vonkajšia teplota.


  • Teplý vzduch, prirodzene, stúpa hore, studený klesá k podlahe a postupne sa ochladzuje celý priestor – preto nie je nutné “fúkať” chladný vzduch priamo na sedaciu súpravu alebo posteľ.


  • Ak je klimatizácia v prevádzke, lepšie je nezdržiavať sa priamo pred vyústením klimatizačnej jednotky.


  • Termoregulácia ľudského tela zle znáša veľké teplotné výkyvy, preto je vhodné po dlhom pobyte v klimatizovanej miestnosti chvíľu zotrvať v neklimatizovanej chodbe a prípadne vypiť trochu minerálky.


Kategória: Energia
Tagy: klimatizácia klimatizačná jednotka klm
Zdieľať článok

Diskusia