Finančný plán rekonštrukcie domu

Finančný plán rekonštrukcie domu

22. 07. 2005
Zdieľať

Rozhodli ste sa rekonštruovať dom? Skôr ako sa pustíte do príprav, mali by ste zvážiť svoje finančné možnosti. Tie majú v nejednom prípade hlavné slovo. Aby vaše predstavy o vynovenom domčeku nenarazili na problémy v podobe finančného moratória vašej peňaženky, venujte čas plánovaniu.

V súčasnosti treba narábať s peniazmi veľmi opatrne a rozvážne. Prechádzame z konzumnej spoločnosti na hodnotovú a v nej majú peniaze inú hodnotu, ako sme boli zvyknutí. Dnes musíme každú korunku v ruke viackrát obrátiť, než ju použijeme. Ak ste sa už rozhodli, že svoje peniaze použijete na zlepšenie bývania, isto ste aj zvážili finančný dosah takej investície. Teraz bude záležať na tom, v akom časovom priebehu budete peniaze potrebovať. Vieme, že z dôvodu zhodnocovania vkladov nie je možné vyberať peniaze bez nahlásenia výberu v časovom predstihu, a tak potrebujeme mať prehľad o tom, aká bude potreba peňazí na platenie faktúr či nákup materiálu.

Na lepšiu orientáciu v tomto probléme sa vrátime k problematike časového plánu rekonštrukcie, pretože z tohto dokumentu budeme vychádzať pri stanovení finančného plánu. Časový plán zväčša obsahuje i údaje o nákladoch na rekonštrukciu v danom období, ktoré sú základom finančného plánu. Treba si uvedomiť, že náklady na rekonštrukciu v danom období uvedené v časovom pláne neznamenajú, že ich budete musieť zaplatiť v tom istom období. Fungovanie vzťahu medzi časovým plánom a finančným plánom investora si vysvetlíme na konkrétnom príklade.

Predovšetkým sa budete riadiť zmluvnými podmienkami, ktoré ste si stanovili v zmluve o dielo alebo ktoré budú vašimi podmienkami na jej budúce uzavretie. Z týchto podmienok vyplýva platobná disciplína. Z nej potom môžete vypočítať, v akom čase od vykonania prác budete musieť zaplatiť určitú hotovosť. Napríklad ak je v zmluve stanovená lehota na predloženie súpisu vykonaných prác do piatich dní od skončenia mesiaca, potom aj lehota na kontrolu súpisu investorom je do piatich dní, a dodávateľ má právo vystaviť faktúru so splatnosťou približne 14 dní. V tomto prípade sa vaša potreba mať dostatok financií posunie o 24 dní od skončenia obdobia. Vzhľadom na to, že v rámci zmluvných podmienok sa termíny zväčša stanovujú v pracovných dňoch, potreba mať dostatok financií sa posunie obyčajne o jeden mesiac. Ak si rekonštrukciu vykonávate svojpomocne, bude finančná situácia iná, pretože materiál na práce musíte nakúpiť v predstihu a rovnako ho aj včas zaplatiť. Jednoducho povedané, potreba mať dostatok financií sa v tomto prípade posunie dopredu o jeden mesiac pred obdobie, v ktorom sa práce vykonajú. Rozdiel medzi týmito dvoma prípadmi je z finančnej stránky dvojmesačný. Dodávatelia sa snažia tento rozdiel zmenšiť požiadavkou na zálohovú platbu. Všetko sa teda odvíja od časového plánu, v ktorom sú určené náklady vynaložené dodávateľom na vykonanie prác, a od zmluvy o dielo, v ktorej sú stanovené platobné podmienky.

Samozrejme, náš príklad je veľmi zjednodušený, ale stačí na vysvetlenie problematiky a pomôže vám pri plánovaní. Podľa tohto príkladu, keď je platobná disciplína nastavená na 24 dní po skončení fakturačného obdobia, potrebujete peniaze vždy ku koncu mesiaca, v ktorom je uvedená potreba platby. Pri takomto plánovaní, ktoré vychádza jednak z časového plánu predloženého dodávateľom a jednak z podmienok zmluvy, nemôže sa vám stať, že budú problémy s platením faktúr. Mnohí investori často faktúry neuhrádzajú; zabúdajú, že aj to je zrkadlom ich serióznosti a že každá neserióznosť sa im môže niekoľkonásobne vrátiť.

Plánovanie financovania rekonštrukcie domu je nevyhnutné, najmä ak je rekonštrukcia rozsiahla, teda keď sú náklady vysoké a financie čerpáte z pôžičiek. Banky väčšinou vyžadujú predloženie časového plánu rekonštrukcie, ale aj finančný plán. Časy, keď prevládal názor, že plánovanie je socialistický výmysel, sú už dávno za nami; teraz sa musíme pozerať na svet reálnymi očami a robiť všetko s rozvahou.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste

Kategória: Legislatíva a financovanie
Tagy: dom fip rekonštrukcia
Zdieľať článok

Diskusia