Riešenie pre akusticky deliace steny

Riešenie pre akusticky deliace steny

03. 03. 2009
Zdieľať

Stavebná akustika a ochrana proti nežiaducemu hluku sa v ostatných rokoch dostala do popredia záujmu investorov, projektantov aj stavebných firiem. Snaha splniť normové požiadavky súvisiace s ochranou proti hluku viedla výrobcov stavebných materiálov k vývoju nových produktov určených na akusticky deliace konštrukcie. Na základe týchto požiadaviek trhu spoločnosť Wienerberger zaradila za posledný rok a pol do sortimentu dve novinky s označením Akustik: POROTHERM 25 P+D Akustik a POROTHERM 17,5 P+D Akustik.

— Komerčná prezentácia spoločnosti Wienerberger – Slovenské tehelne, s. r. o. —

V tomto článku chceme predstaviť tieto dve akustické tehly a prezentovať výsledky laboratórnych meraní vzduchovej nepriezvučnosti stien z týchto tehál. A do tretice predstavíme aj dvojvrstvovú akusticky deliacu stenu s vynikajúcimi akustickými parametrami. Oba výrobky sú určené na zhotovenie akusticky deliacich stien medzi miestnosťami. Už aj rozdielna hrúbka muriva napovedá, že ide o rôzne účely použitia s rozdielnymi parametrami.

Pri návrhu akustických tehál sme sa usilovali optimalizovať všetky parametre, ktoré by pomohli dosiahnuť čo najlepšie zvukovoizolačné parametre steny: plošná hmotnosť steny, orientácia dutín, veľkosť a usporiadanie dutín, surovina. Pre zaujímavosť uvádzame, že vhodnosť našich surovín z jednotlivých výrobných závodov na výrobu akustických tehál sme overovali laboratórnymi skúškami. Naším cieľom bolo dosiahnuť vyhovujúce výsledky na tehlách typu P+D, t. j. bez malty v styčnej škáre tak, aby aj technológia murovania bola jednoduchšia a rýchlejšia.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste


Riešenie pre akusticky deliace steny

184633

Stena z tehál POROTHERM 17,5 P+D Akustik je určená na vytvorenie akusticky deliacej steny medzi izbami v nemocniciach a hoteloch, resp. medzi učebňami a posluchárňami na školách. Normová požiadavka na stavebný index vzduchovej nepriezvučnosti w je 47 dB. Na stene z tehál POROTHERM 17,5 P+D Akustik sme namerali laboratórny index vzduchovej nepriezvučnosti Rw = 50 dB, t. j. k = 3 dB.

Najsledovanejšou oblasťou sú medzibytové deliace steny v bytových domoch. Tu sa normová požiadavka na stavebný index vzduchovej nepriezvučnosti vyšplhala na hodnotu w = 52 dB. Je jasné, že takýto výsledok sa dá dosiahnuť, len ak sa zväčší hrúbka muriva. Vzhľad tehál POROTHERM 25 P+D Akustik je podobný ako pri tehlách POROTHERM 17,5 P+D. Pri druhom laboratórnom meraní sa nám podarilo dosiahnuť Rw = 56 dB, teda k = 4 dB.

Po tomto meraní nás čakal ešte jeden tvrdý oriešok: splniť normovú požiadavku na deliace steny medzi radovými domami:w = 57 dB. Riešenie muselo byť kompromisom medzi požadovaným výsledkom a cenou. Aby sa takáto vysoká požiadavka dala reálne splniť, rozhodli sme sa pre zdvojenú stenu s dutinou hrubou 50 mm, vyplnenou vhodnou minerálnou vlnou. V záujme akceptovateľnej steny sme ustúpili od použitia akustických tehál a použili sme tehly POROTHERM 25 P+D. Výsledok laboratórnej skúšky ukázal, že sme sa rozhodli správne. Na tejto stene sa nám podarilo namerať Rw = 63 dB. Ak chceme takúto stenu úspešne realizovať aj v praxi, treba susediace domy v radovej zástavbe alebo dvojdome navzájom oddeliť po celej výške (vrátane stropov a základovej konštrukcie) a dutinu vyplniť vhodným zvukovoizolačným materiálom.
Riešenie pre akusticky deliace steny

184628

Výsledky merania vzduchovej nepriezvučnosti pre stenu z tehál POROTHERM 17,5 P+D Akustik (hrúbka 175 mm)


Riešenie pre akusticky deliace steny

184629


Riešenie pre akusticky deliace steny

184630

Výsledky merania vzduchovej nepriezvučnosti pre stenu z tehál POROTHERM 25 P+D Akustik (hrúbka 250 mm) Výsledky merania vzduchovej nepriezvučnosti pre dvojitú stenu z tehál POROTHERM 25 P+D Akustik (hrúbka 250 + 50 + 250 mm)

Tieto merania sme uskutočnili v priebehu rokov 2007 a 2008. Na základe výsledkov skúšok môžeme konštatovať, že naša snaha bola úspešná. Systém POROTHERM má riešenie pre akusticky deliace steny.

Kategória: Materiály
Tagy: akustická tehla porotherm wienerberger
Zdieľať článok

Diskusia