Vyberte si vhodný zatepľovací systém, možností je viac

23. 06. 2016
Zdieľať

Zateplenie fasády vonkajším kontaktným systémom ETICS je najčastejšie používaný spôsob zlepšenia tepelnoizolačných vlastností obvodových stien. Prinášame výber systémov, ktoré ponúkajú rôzni

Čo je ETICS?

Vonkajší tepelnoizolačný kontaktný systém, alebo aj ETICS (skratka z anglickeho External Thermal Insulation Composite System), je výrobcom určená skladba materiálov a prvkov, ktoré po zabudovaní na stavbe poskytujú obvodovým stenám tepelnú ochranu a tiež ochranu pred deštrukčným pôsobením poveternostných vplyvov. Hlavnou zložkou systému je tepelnoizolačný materiál, ktorý sa „kontaktne“ prilepí a ukotví k zatepľovanej konštrukcii, teda k obvodovej stene. Jeho povrch chráni výstužné (armovacie) súvrstvie a finálna povrchová úprava. Všetky vrstvy systému sa aplikujú priamo jedna na druhú (kontaktne) bez vzduchových medzier.

Na trhu je množstvo systémov od rôznych výrobcov – i keď sú skladby a postupy montáže veľmi podobné, líšia sa vlastnosťami jednotlivých materiálov. Rozdiel môže byť v použitom izolante (z toho potom plynú aj odlišnosti v kotvení, stierkovaní či armovaní) a tiež vo vlastnostiach ostatných komponentov. Každý zatepľovací systém pritom treba chápať ako celok – jeho komponenty sú navzájom zosúladené a pri aplikácii je potrebné dodržiavať výrobcom určené zloženie a postup.


Vyberte si vhodný zatepľovací systém, možností je viac

1787951
isifa/shutterstock

Kombináciou komponentov z rôznych systémov nezískate kvalitu garantovanú výrobcom.

Ing. Marta Strapková
predsedníčka Združenia výrobcov, spracovateľov a užívateľov expandovaného polystyrénu na Slovensku (Združenie EPS SR).

Sivý verzus biely

Nová generácia izolačného materiálu, sivý expandovaný polystyrén (EPS), dosahuje výrazne lepšie izolačné vlastnosti zásluhou absorbéra infračerveného žiarenia (napr. grafitových častíc), ktorý sa pridáva do základnej matrice penového polystyrénu. Tepelné žiarenie sa vďaka tomu odráža späť ku zdroju a to prináša ďalšiu úsporu energie – sivý polystyrén má asi o 20 % lepšie tepelnoizolačné vlastnosti než biely. Pri rovnakej hrúbke je teda sivý polystyrén približne o 20 % efektívnejší, čo znamená vyššiu úsporu energie počas celej životnosti zatepľovacieho systému a vzhľadom na vývoj cien energií aj rýchlu návratnosť investície.

Lepšie tepelnoizolačné vlastnosti sivého EPS možno využiť aj na zníženie hrúbky zatepľovacieho materiálu, ak je to z nejakého dôvodu potrebné. Úspora hrúbky je obzvlášť efektívna pri výstavbe ultranízkoenergetických budov a budov s takmer nulovou potrebou energie. Pri menšej hrúbke izolantu sa pritom ušetrí nielen na objeme samotného zatepľovacieho materiálu, ale aj na pomocných materiáloch – postačia kratšie kotviace prvky, užšie klampiarske prvky či zakladacie lišty.


Vyberte si vhodný zatepľovací systém, možností je viac

1787969

Sivý EPS má všetky pozitívne vlastnosti bieleho, rozdiel je v jeho trvalej teplotnej odolnosti, ktorá je maximálne 70 °C. To vyhovuje väčšine stavebných aplikácií vrátane ETICS pri dodržaní istých pravidiel, najmä ochrany pred priamym slnečným žiarením. Keďže dosky sa na slnku viac zahrievajú, výrobcovia používajú na ich balenie mliečnu fóliu, odporúča sa tiež prevážať a skladovať ich tak, aby na ne priamo nesvietilo slnko. Pri lepení dosiek na fasádu je potrebné zavesiť pred lešenie zakrývaciu sieť. Na trhu je však už aj sivý EPS s reflexným náterom, ktorý zabraňuje  výraznému prehrievaniu a nie je potrebné používať ochranné (tieniace) siete. Týmto spôsobom sa proces zhotovovania ETICS so sivým EPS zjednodušuje.

Overená klasika

WEBER.THERM TERRANOVA

Vyrobca: Saint-Gobain Weber, www.weber-terranova.sk
Kombinácia komponentov s výbornými úžitkovými vlastnosťami vytvára spoľahlivý systém s dlhou životnosťou; ako povrchová úprava sa odporúčajú tenkovrstvové omietky weber.pas, ktoré si možno vybrať zo širokej škály vzorkovnice weber.colorline.
Tepelná izolácia: dosky z expandovaného polystyrénu
Súčiniteľ tepelnej vodivosti: λ =0,033 W/(m . K)


Odporúčaná skladba vrstiev 1 lepiaca malta weber.therm KPS 2 tepelnoizolačné dosky z expandovaného polystyrénu (biely EPS/sivý EPS) 3 rozperné kotvy 4 výstužná malta weber.therm KPS 5 sklovláknitá mriežka 6 penetračný náter weber VG 700 7 tenkovrstvová omietka weber.pas

Odporúčaná skladba vrstiev 1 lepiaca malta weber.therm KPS 2 tepelnoizolačné dosky z expandovaného polystyrénu (biely EPS/sivý EPS) 3 rozperné kotvy 4 výstužná malta weber.therm KPS 5 sklovláknitá mriežka 6 penetračný náter weber VG 700 7 tenkovrstvová omietka weber.pas
Saint-Gobain Construction Products, s.r.o. divízia Weber – Terranova

Odporúčaná skladba vrstiev
1 lepiaca malta weber.therm KPS
2 tepelnoizolačné dosky z expandovaného polystyrénu (biely EPS/sivý EPS)
3 rozperné kotvy
4 výstužná malta weber.therm KPS
5 sklovláknitá mriežka
6 penetračný náter weber VG 700
7 tenkovrstvová omietka weber.pas

Mapetherm M

Výrobca: Mapei
Systém je založený na tepelnej izolácii na báze minerálnej vlny, ktorá sa k podkladu lepí a kotví pomocou rozperných kotiev. Jednotlivé materiály možno jednoducho aplikovať na všetky druhy bežných podkladov, pri zatepľovaní tak nových, ako už existujúcich budov. 
Tepelná izolácia: minerálna vlna
Súčiniteľ tepelnej vodivosti: λ = 0,036 W/(m . K)


Odporúčaná skladba vrstiev 1 penetračný náter Primer 3296 2 lepiaca a armovacia malta Mapetherm AR2 3 tepelnoizolačná doska na báze minerálnej vlny 4 sklotextilná mriežka odolná proti alkalickým vplyvom 5 farebný základný náter Silancolor Base Coat 6 finálna omietka Silancoror Graffiato 1,8 mm SP

Odporúčaná skladba vrstiev 1 penetračný náter Primer 3296 2 lepiaca a armovacia malta Mapetherm AR2 3 tepelnoizolačná doska na báze minerálnej vlny 4 sklotextilná mriežka odolná proti alkalickým vplyvom 5 farebný základný náter Silancolor Base Coat 6 finálna omietka Silancoror Graffiato 1,8 mm SP
Mapei

Odporúčaná skladba vrstiev
1 penetračný náter Primer 3296
2 lepiaca a armovacia malta Mapetherm AR2
3 tepelnoizolačná doska na báze minerálnej vlny
4 sklotextilná mriežka odolná proti alkalickým vplyvom
5 farebný základný náter Silancolor Base Coat
6 finálna omietka Silancoror Graffiato 1,8 mm SP

Extra odolné

JUBIZOL STRONG 

Výrobca: JUB, www.jub.sk
Fasádny systém odolný proti krupobitiu a mechanickému poškodeniu; je zaradený do štvrtej, t. j. najlepšej triedy v súlade s požiadavkami FM Approvalsclass 4473; toto zatriedenie znamená, že na systéme nie sú viditeľné poškodenia po náraze ľadovou guľou s priemerom 5 cm, s rýchlosťou 140 km/h a s kinetickou energiou 40 J kolmo na fasádny povrch. Pri použití armovacej základnej omietky na cementovej báze má systém veľmi dobrú paropriepustnosť. 
Tepelná izolácia: dosky z expandovaného polystyrénu (EPS) alebo minerálnej vlny
Súčiniteľ tepelnej vodivosti izolantu: λ = 0,02 W/(m . K)


Odporúčaná skladba vrstiev
1 lepiaca malta JUBIZOL STRONGFIX
2 tepelnoizolačná vrstva JUBIZOL EPS W0
3 základná omietka JUBIZOL STRONGFIX
4 výstužná mriežka JUBIZOL 160 g/m2
5 penetračný náter JUBIZOL UNIGRUND
6 dekoračná omietka JUBIZOL UNIXIL FINISH

Odporúčaná skladba vrstiev
1 lepiaca malta JUBIZOL STRONGFIX
2 tepelnoizolačná vrstva JUBIZOL EPS W0
3 základná omietka JUBIZOL STRONGFIX
4 výstužná mriežka JUBIZOL 160 g/m2
5 penetračný náter JUBIZOL UNIGRUND
6 dekoračná omietka JUBIZOL UNIXIL FINISH
JUB, a.s.

Odporúčaná skladba vrstiev
1 lepiaca malta JUBIZOL STRONGFIX
2 tepelnoizolačná vrstva JUBIZOL EPS W0
3 základná omietka JUBIZOL STRONGFIX
4 výstužná mriežka JUBIZOL 160 g/m2
5 penetračný náter JUBIZOL UNIGRUND
6 dekoračná omietka JUBIZOL UNIXIL FINISH

CERESIT CERETHERM IMPACTUM

Výrobca: Henkel, www.ceresit-impactum.com/sk
Systém s mimoriadnou odolnosťou proti mechanickému poškodeniu. K jeho prednostiam patrí dlhá životnosť a vďaka spevneniu karbónovými, sklenenými a polyakrylamidovými vláknami aj vysoká flexibilita a mechanická odolnosť až do 100 J. Má veľmi malú nasiakavosť a je vodoodpudivý, odoláva tiež biologickej kontaminácii, pôsobeniu UV žiarenia a je samočistiaci. Umožňuje použiť na fasáde aj tmavé a intenzívne farebné odtiene; technológia bez základného náteru urýchľuje aplikáciu.
Tepelná izolácia: penový polystyrén
Súčiniteľ tepelnej vodivosti: λ = 0,038 W/(m . K)


Odporúčaná skladba vrstiev 1 lepiaca malta Ceresit 2 izolačné dosky z penového polystyrénu 3 výstužná vrstva Ceresit CT 100 4 výstužná mriežka 5 omietka – odporúča sa elastomérová omietka Ceresit CT 79

Odporúčaná skladba vrstiev 1 lepiaca malta Ceresit 2 izolačné dosky z penového polystyrénu 3 výstužná vrstva Ceresit CT 100 4 výstužná mriežka 5 omietka – odporúča sa elastomérová omietka Ceresit CT 79
Henkel Slovensko

Odporúčaná skladba vrstiev
1 lepiaca malta Ceresit
2 izolačné dosky z penového polystyrénu
3 výstužná vrstva Ceresit CT 100
4 výstužná mriežka
5 omietka – odporúča sa elastomérová omietka Ceresit CT 79

BAUMIT POWER

Výrobca: Baumit, www.baumit.sk
Tepelnoizolačný systém s najvyššou garantovanou mechanickou odolnosťou a spoľahlivosťou v každom, aj extrémnom počasí; odoláva nárazu, mechanickému poškodeniu či krupobitiu až do zaťaženia 70 J.
Tepelná izolácia: dosky na báze polystyrénu, sivej farby, dodávané s reflexným nástrekom svetloružovej farby na lícnej strane Baumit StarTherm reflect
Súčiniteľ tepelnej vodivosti: λ = 0,031 W/(m . K)


Odporúčaná skladba vrstiev 1 kotviace prvky Baumit StarTrack  2 lepiaca stierka Baumit openContact 3 izolačné dosky Baumit openTherm alebo Baumit open reflect 4 stierková vrstva Baumit openContact 5 výstuž Baumit openTex 6 základný náter Baumit PremiumPrimer 7 povrchová úprava Baumit NanoporTop

Odporúčaná skladba vrstiev 1 kotviace prvky Baumit StarTrack 2 lepiaca stierka Baumit openContact 3 izolačné dosky Baumit openTherm alebo Baumit open reflect 4 stierková vrstva Baumit openContact 5 výstuž Baumit openTex 6 základný náter Baumit PremiumPrimer 7 povrchová úprava Baumit NanoporTop
Baumit

Odporúčaná skladba vrstiev
1 lepiaca stierka Baumit StarContact White
2 izolačné dosky Baumit StarTherm reflect alebo Baumit StarTherm
3 výstužná vrstva (lepiaca stierka s vloženou sklotextilnou mriežkou) – Baumit PowerFlex a Baumit StarTex
4 základný náter – nie je potrebný!
5 povrchová úprava – Baumit SilikonTop

CEMIX THERM P PLUS

Výrobca: CEMIX, www.cemix.sk
Profesionálny vonkajší tepelnoizolačný kompozitný systém, určený na rozličné typy obytných stavieb; polystyrén EPS 100 F je vhodný pri zvýšených požiadavkách na pevnosť v tlaku.
Tepelná izolácia: penový expandovaný polystyrén EPS 70 F alebo EPS 100 F
Súčiniteľ tepelnej vodivosti izolantu: λ = 0,04 W/(m . K)


Odporúčaná skladba vrstiev 1 lepiaca vrstva Cemix Lepidlo a stierkovacia hmota, Lepidlo špeciál 2 izolant – fasádny penový expandovaný polystyrén 3 kotvenie – tanierové rozperky (hmoždinky) 4 výstužná vrstva – Cemix Lepidlo a stierkovacia hmota, Lepidlo špeciál 5 sieťovina – sklovláknitá tkanina 6 penetračný náter – Cemix Penetrácia alebo kontaktný náter Cemix Kontakt 7 omietka – Cemix ušľachtilé štruktúrované omietky 8 fasádny náter – egalizačná (zjednocujúca) farba (len pri minerálnych omietkach)

Odporúčaná skladba vrstiev 1 lepiaca vrstva Cemix Lepidlo a stierkovacia hmota, Lepidlo špeciál 2 izolant – fasádny penový expandovaný polystyrén 3 kotvenie – tanierové rozperky (hmoždinky) 4 výstužná vrstva – Cemix Lepidlo a stierkovacia hmota, Lepidlo špeciál 5 sieťovina – sklovláknitá tkanina 6 penetračný náter – Cemix Penetrácia alebo kontaktný náter Cemix Kontakt 7 omietka – Cemix ušľachtilé štruktúrované omietky 8 fasádny náter – egalizačná (zjednocujúca) farba (len pri minerálnych omietkach)
Cemix

Odporúčaná skladba vrstiev
1 lepiaca vrstva Cemix Lepidlo a stierkovacia hmota, Lepidlo špeciál
2 izolant – fasádny penový expandovaný polystyrén
3 kotvenie – tanierové rozperky (hmoždinky)
4 výstužná vrstva – Cemix Lepidlo a stierkovacia hmota, Lepidlo špeciál
5 sieťovina – sklovláknitá tkanina
6 penetračný náter – Cemix Penetrácia alebo kontaktný náter Cemix Kontakt
7 omietka – Cemix ušľachtilé štruktúrované omietky
8 fasádny náter – egalizačná (zjednocujúca) farba (len pri minerálnych omietkach)

CAPATECT TOP-LINE 

Výrobca: Caparol
Mechanicky odolný systém s minerálnou armovacou maltou zosilnenou uhlíkovými vláknami. Vrchná omietka na báze silikónovej živice s rozptýlenými uhlíkovými vláknami je vysoko priedušná a výborne odpudzuje vodu a nečistoty, vďaka čomu je fasáda dlhodobo čistá, bez plesní a rias. Optimálnu izolačnú účinnosť dosahuje pomocou nových izolačných dosiek Capatect Dalmatin.
Tepelná izolácia: sivo-biely penový polystyrén Dalamtin
Súčiniteľ tepelnej vodivosti: λ = 0,033 W/(m . K)

Odporúčaná skladba vrstiev
1 lepiaca hmota Capatect Top Fix Kleber
2 izolačné dosky Capatect Dalmatin 
3 výstužná tkanina Capatect
4 výstužný tmel Capatect Minera Carbon
5 penetrácia pod omietky Putzgrund + omietka Capatect CarboPor Easy

Extra tenký

weber.therm plus ultra

Výrobca: Saint-Gobain Weber, www.weber-terranova.sk
Najtenší kontaktný tepelnoizolačný systém. Vďaka účinnej tepelnej izolácii, ktorá je podstatou zateplenia s malou hrúbkou, umožňuje širší výhľad z okna a lepšie osvetlenie interiéru a poskytuje až o 8 % viac priestoru na balkónoch a terasách. Je ideálnou voľbou aj pre pasívne domy.
Tepelná izolácia: dosky z fenolovej peny
Súčiniteľ tepelnej vodivosti: λ = 0,022 W/(m . K)


Odporúčaná skladba vrstiev 1 lepiaca malta weber.therm plus ultra 2 tepelnoizolačné dosky z fenolovej peny weber.therm 022 plus ultra 3 rozperné kotvy 4 výstužná malta weber.therm plus ultra 5 sklovláknitá mriežka weber.therm 310 6 penetračný náter weber VG 700 7 tenkovrstvová omietka weber.pas

Odporúčaná skladba vrstiev 1 lepiaca malta weber.therm plus ultra 2 tepelnoizolačné dosky z fenolovej peny weber.therm 022 plus ultra 3 rozperné kotvy 4 výstužná malta weber.therm plus ultra 5 sklovláknitá mriežka weber.therm 310 6 penetračný náter weber VG 700 7 tenkovrstvová omietka weber.pas
Saint-Gobain Construction Products, divízia Terranova

Odporúčaná skladba vrstiev
1 lepiaca malta weber.therm plus ultra
2 tepelnoizolačné dosky z fenolovej peny weber.therm 022 plus ultra
3 rozperné kotvy
4 výstužná malta weber.therm plus ultra
5 sklovláknitá mriežka weber.therm 310
6 penetračný náter weber VG 700
7 tenkovrstvová omietka weber.pas

S obkladom

Hlavná inovácia systému spočíva v podkladovej (výstužnej) vrstve, ktorá je dostatočne nosná pre obkladové prvky a má lepšie mechanické vlastnosti ako samotný tepelný izolant. Vyznačuje sa vysokými pevnosťami v tlaku a v ťahu a nízkym modulom pružnosti. V kombinácii so špeciálnymi rozpernými kotvami odoláva hmotnosti obkladových prvkov a napätiam, ktoré vznikajú vplyvom ich rozťažnosti a stlačiteľnosti. Ide o dvojzložkovú maltu s obsahom vlákien, ktorá sa používa aj pri spevňovaní murovaných konštrukcií. V priebehu aplikácie prvej vrstvy sa vystužuje špeciálnou sklotextilnou mriežkou, odolnou proti dlhodobému pôsobeniu alkalických vplyvov. Na lepenie obkladových prvkov je nevyhnutné použiť špeciálne vysokodeformovateľné lepidlá.

MAPETHERM TILE SYSTEM

Výrobca: MAPEI, www.mapei.sk
Moderný systém určený na inštaláciu tenkých porcelánových obkladových prvkov formátu do 1 500 x 500 x 5 mm. Výhodou sú široké možnosti architektonických riešení, jednoduchá údržba, farby odolávajúce priamemu pôsobeniu slnka, chemickým vplyvom a smogu, vyššia odolnosť proti nárazom.
Tepelná izolácia: tepelnoizolačné panely z EPS a XPS
Súčiniteľ tepelnej vodivosti izolantu: λ = 0,032 – 0,036 W/(m . K)


Odporúčaná skladba vrstiev 1 cementové lepidlo MAPETHERM AR1 alebo MAPETHERM AR1 GG 2 tepelnoizolačný panel MAPETHERM EPS alebo MAPETHERM XPS 3 výstužná vyrovnávacia vrstva Planitop HDM Maxi 4 sklotextilná mriežka MAPEGRID G120 5 kotva Mapetherm Tile FIX 15 6 výstužná vyrovnávacia vrstva Planitop HDM Maxi 7 cementové lepidlo ULTRALITE S2 8 porcelánový obklad 9 cementová špárovacia hmota Ultracolor Plus 10 neutrálny tesniaci tmel Mapesil LM

Odporúčaná skladba vrstiev 1 cementové lepidlo MAPETHERM AR1 alebo MAPETHERM AR1 GG 2 tepelnoizolačný panel MAPETHERM EPS alebo MAPETHERM XPS 3 výstužná vyrovnávacia vrstva Planitop HDM Maxi 4 sklotextilná mriežka MAPEGRID G120 5 kotva Mapetherm Tile FIX 15 6 výstužná vyrovnávacia vrstva Planitop HDM Maxi 7 cementové lepidlo ULTRALITE S2 8 porcelánový obklad 9 cementová špárovacia hmota Ultracolor Plus 10 neutrálny tesniaci tmel Mapesil LM
Mapei

Odporúčaná skladba vrstiev
1 cementové lepidlo MAPETHERM AR1 alebo MAPETHERM AR1 GG
2 tepelnoizolačný panel MAPETHERM EPS alebo MAPETHERM XPS
3 výstužná vyrovnávacia vrstva Planitop HDM Maxi
4 sklotextilná mriežka MAPEGRID G120
5 kotva Mapetherm Tile FIX 15
6 výstužná vyrovnávacia vrstva Planitop HDM Maxi
7 cementové lepidlo ULTRALITE S2
8 porcelánový obklad
9 cementová špárovacia hmota Ultracolor Plus
10 neutrálny tesniaci tmel Mapesil LM

Paropriepustné

BAUMIT openTOP

Výrobca: Baumit, www.baumit.sk
Vysoko paropriepustný tepelnoizolačný systém, ktorý dýcha 4× viac ako bežné systémy. Vysoká paropriepustnosť zabezpečuje ideálnu vnútornú klímu. Vďaka špeciálnej fasádnej izolačnej doske s patentovaným systémom otvorov spolu s navzájom zosúladenými vrstvami systému je vhodný aj na budovy s vyššou mierou zabudovanej vlhkosti.
Tepelná izolácia: izolačné dosky Baumit open reflect na báze expandovaného penového polystyrénu
Súčiniteľ tepelnej vodivosti: λ = 0,031 W/(m . K)


Odporúčaná skladba vrstiev 1 kotviace prvky Baumit StarTrack  2 lepiaca stierka Baumit openContact 3 izolačné dosky Baumit openTherm alebo Baumit open reflect 4 stierková vrstva Baumit openContact 5 výstuž Baumit openTex 6 základný náter Baumit PremiumPrimer 7 povrchová úprava Baumit NanoporTop

Odporúčaná skladba vrstiev 1 kotviace prvky Baumit StarTrack 2 lepiaca stierka Baumit openContact 3 izolačné dosky Baumit openTherm alebo Baumit open reflect 4 stierková vrstva Baumit openContact 5 výstuž Baumit openTex 6 základný náter Baumit PremiumPrimer 7 povrchová úprava Baumit NanoporTop
Baumit

Odporúčaná skladba vrstiev
1 kotviace prvky Baumit StarTrack 
2 lepiaca stierka Baumit openContact
3 izolačné dosky Baumit openTherm alebo Baumit open reflect
4 stierková vrstva Baumit openContact
5 výstuž Baumit openTex
6 základný náter Baumit PremiumPrimer
7 povrchová úprava Baumit NanoporTop

JUBIZOL MICROAIR

Výrobca: JUB, www.jub.sk
Tepelnoizolačný fasádny systém, ktorého hlavnými výhodami sú paropriepustnosť a jednoduchá realizácia. Zabezpečuje vysokú paropriepustnosť pri výbornej tepelnej a zvukovej izolácii, vďaka čomu vytvára v interiéri príjemnú a zdravú klímu. Jadrom systému je inovatívna dierovaná tepelnoizolačná doska JUBIZOL EPS F – W2 (biela) alebo EPS F – G2 (sivá), ktorá sa podieľa aj na jednoduchej aplikácii.
Tepelná izolácia: špeciálne perforované dosky z expandovaného polystyrénu (EPS)
Súčiniteľ tepelnej vodivosti izolantu: λ = 0,032 W/(m . K)


Odporúčaná skladba vrstiev 1 lepiaca malta JUBIZOL MICROAIR FIX 2 tepelnoizolačná vrstva JUBIZOL EPS F – W2 3 základná omietka JUBIZOL MICROAIR FIX 4 výstužná mriežka JUBIZOL 160 g/m2 5 penetračný náter JUBIZOL UNIGRUND 6 dekoračná omietka JUBIZOL SILICONE FINISH

Odporúčaná skladba vrstiev 1 lepiaca malta JUBIZOL MICROAIR FIX 2 tepelnoizolačná vrstva JUBIZOL EPS F – W2 3 základná omietka JUBIZOL MICROAIR FIX 4 výstužná mriežka JUBIZOL 160 g/m2 5 penetračný náter JUBIZOL UNIGRUND 6 dekoračná omietka JUBIZOL SILICONE FINISH
JUB, a.s.

Odporúčaná skladba vrstiev
1 lepiaca malta JUBIZOL MICROAIR FIX
2 tepelnoizolačná vrstva JUBIZOL EPS F – W2
3 základná omietka JUBIZOL MICROAIR FIX
4 výstužná mriežka JUBIZOL 160 g/m2
5 penetračný náter JUBIZOL UNIGRUND
6 dekoračná omietka JUBIZOL SILICONE FINISH


Vyberte si vhodný zatepľovací systém, možností je viac

1787965
KNAUF INSULATION, s.r.o.

Vylepšená fasádna minerálna doska

Výhodou dosiek z minerálnej vlny vždy bolo, že majú okrem tepelnoizolačných aj ďalšie užitočné vlastnosti. Vlákna minerálnej izolácie sú vzájomne prekrížené a vytvárajú jemnú štruktúru pretkanú čiastočkami vzduchu. Vďaka tomu výborne izolujú a súčasne umožňujú domu dýchať. Už niekoľko rokov je na trhu aj produktový rad SMARTwall od výrobcu Knauf Insulation so špeciálnou povrchovou úpravou. Fasádna minerálna doska SMARTwall S C1 má vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti (súčiniteľ tepelnej vodivosti λ = 0,035 W/(m.K)), zároveň chráni pred požiarom, tlmí hluk z exteriéru a zabezpečuje vysokú paropriepustnosť obvodovej steny. Špeciálna povrchová úprava pritom uľahčí a skráti realizátorom prácu. Doska má nižšiu prašnosť, jednoducho sa s ňou manipuluje, vďaka dobrej priľnavosti povrchu si vyžaduje menej lepidla a taktiež je možné vynechať niektoré kroky v realizácii.
Dosky z minerálnej vlny sú už dlhé roky spoľahlivým tepelnoizolačným materiálom, pri realizácii sú však citlivé na vodu. Ak počas realizácie zaprší, je potrebné nechať ich vysušiť, čím sa vrátia na pôvodné hodnoty aj ich tepelnoizolačné vlastnosti. 


Vyberte si vhodný zatepľovací systém, možností je viac

1787967
Cemix s.r.o.

Novinka s vysokou priedušnosťou

Pre novú Lepiacu a stierkovaciu hmotu DIFÚZNU 185 od spoločnosti Cemix je typická vysoká priedušnosť. Obsahuje totiž vysoký podiel prevzdušňovacích prísad, ktoré po vyzretí spôsobujú prirodzenú pórovitosť, vďaka čomu je vynikajúco paropriepustná (faktor difúzneho odporu µ ≤ 8). Ideálna je na využitie v zatepľovacích systémoch pre budovy z materiálov s nízkym difúznym odporom, ako sú drevostavby a moderné priedušné konštrukcie. Základom systému je paropriepustná hmota určená na lepenie a stierkovanie izolantu z minerálnej vlny, izolácia z minerálnej vlny a vrchnú vrstvu tvoria pastovité omietky Cemix. Vďaka vysokej paropriepustnosti zabezpečuje takéto zateplenie rýchlejší odvod vodných pár z objektu a znižuje tak riziko tvorby plesní. (www.cemix.sk)

PRIPRAVILA ERIKA KUHNOVÁ Z PODKLADOV FIRIEM
ZDROJ časopis Môj dom špeciál 2016

Kategória: Materiály
Tagy: etics zateplenie fasády zateplovanie
Zdieľať článok

Diskusia