05. 03. 2008
Zdieľať

Na čo konkrétne sú penetračné nátery určené? Môžu sa používať v exteriéri aj v interiéri? Na aké podklady sa môžu nanášať? Musíme podklad pri nanášaní penetračného náteru špeciálne upraviť? Akými spôsobmi sa penetračné nátery na povrch nanášajú?

Penetrácia

Penetrácia je prenikanie nosného média do podkladu. Týmto médiom môže byť vždy voda, ale aj všetky rozpúšťadlá a ďalšie chemické prípravky. Účinná zložka, ktorá sa v ňom nachádza, zabezpečuje trvanlivosť požadovaných vlastností podkladu. Pomocou tohto technologického postupu pripravíme podklad pred následnou úpravou povrchovej vrstvy (zvyčajne ide o nanášanie ďalšej vrstvy).

Využitie penetrácie


Penetračné nátery

138349

Funkciou penetrácie je spevnenie nesúdržných podkladov, zjednotenie nasiakavosti podkladov a zvýšenie priľnavosti ďalšej povrchovej úpravy.
1. Najčastejšie využívame penetráciu na úpravu povrchu po zoškrabaní pôvodných náterov alebo po odstránení tapiet. Aj penetračný náter s dobrou schopnosťou preniknúť do podkladovej vrstvy (nosné médium na báze lakového benzínu) prenikne na bežne zvetranom povrchu iba do hĺbky 1 mm. Ak je povrch zvetraný do väčšej hĺbky, nedá sa spevniť výlučne penetračným náterom. Do nesúdržných spodných vrstiev penetrácia neprenikne. Vtedy vytvorí penetrácia pevnú povrchovú vrstvu.
2. V prípade, že nasiakavosť povrchu nie je vo všetkých miestach rovnaká, môžeme využiť penetráciu na jej zjednotenie. Takáto penetrácia sa osvedčuje najmä pri silikátových náterových hmotách (ktoré reagujú na vlhkosť podkladu).
3. Ak máme tvrdý a nenasiakavý podklad, môžeme penetračný náter využiť aj ako spojivo medzi podkladom a následnou povrchovou úpravou.

Špeciálne penetračné nátery

  • Penetračnými nátermi môžeme fixovať znečisťujúce látky (nikotín, sadze) v podklade a tým zabezpečiť čistý povrch. Takéto penetračné nátery nazývame filtračné.
  • Na napúšťanie nenatretých, dobre vyzretých podkladov vo vnútorných priestoroch a na fasádach môžeme využiť univerzálnu penetráciu. Touto penetráciou spevníme podklad, zjednotíme rozdielnu savosť materiálov, zvýšime priľnavosť následných vrstiev.
  • Na penetračné nátery omietok, sadrokartónu, dreva, drevotriesky, preglejky alebo betónu môžeme použiť maliarsku akrylátovú penetráciu. Tou vyrovnáme savosť podkladov a tak zabezpečíme, aby sa nátery nelúpali a nepraskali.
  • Drevo v exteriéri a interiéri môžeme takisto chrániť penetráciou. Takýmito impregnačnými nátermi zabezpečíme jeho vodoodpudivosť, ochranu dreva pred poveternostnými vplyvmi a UV žiarením.

Najdôležitejším kritériom správneho penetrovania je vhodný výber penetračného náteru. Ten musí vždy chemicky zodpovedať zvolenej povrchovej úprave. Výrobcovia zvyčajne ponúkajú pre konkrétny výrobok konkrétny penetračný náter.
 

Pracovný postup

  • Pred nanášaním musíme náter dôkladne premiešať (miešadlom).
  • Uprednostňujme mechanické naná-šanie pred striekaním. Štetec a valček sú vhodnejšie, pretože svojím mechanickým pôsobením uľahčujú prenikanie do podkladu.
  • Pri riedení musíme vždy dodržiavať pomery riedenia, ktoré udáva výrobca.
  • Náter sa nanáša rovnomerne, od-porúčaným spôsobom. Nanášame iba také množstvo, aké je podklad schopný nasiaknuť. Ak nanesieme väčšie množstvo náteru, môžu sa vytvoriť lesklé plochy, ktoré následne zhoršujú priľnavosť ďalšieho náteru (pri silikátových technológiách vznikajú problémy s farebnosťou).
  • Penetračné nátery sa zvyčajne nanášajú vo viacerých vrstvách. Nanášanie ďalšej vrstvy nie je vhodné odkladať, pretože keď náter celkom zaschne (vytvrdne), scelenie obidvoch vrstiev je problematické.
  • Penetračný náter musí byť po apli­kácii úplne vsiaknutý do podkladu. V prípade, že sa vytvoria kaluže, je potrebné ich rozotrieť do plochy.


Penetračné nátery

138350

Nanášanie

Pri aplikácii penetračných náterov využívame maliarske štetce, valce (valčeky) alebo striekacie pištole. Pri práci využijeme aj rebríky, lešenia či vysokozdvižné lavičky. Na udržanie farebného odtieňa potrebujeme aj strojové miešadlá. Pred tým, ako začneme penetračný náter nanášať, musíme podkladový povrch dôkladne pripraviť. Podklad musí byť čistý, suchý, pevný, bez voľných častíc prachu, mastnoty a oleja. V prípade, že ideme nanášať náter na betón, musí byť vyzretý, bez mechanických nečistôt. V prípade, že sa na povrchu nachádzajú prasklinky, musíme ich vytmeliť pomocou epoxidového tmelu. Podklad musí byť izolovaný, pretože vzlínajúca vlhkosť by mohla spôsobiť porušenie priľnavosti (odlupovanie).


Penetračné nátery

138353

Pred aplikáciou penetračného náteru na drevený povrch musíme drevo obrúsiť, očistiť a prípadné nerovnosti opraviť vhodnými tmelmi na drevo. Nanesieme penetračný náter, ktorý štruktúrou dreva prenikne do hĺbky ošetrovaného materiálu. Počet nanesených vrstiev volíme od požadovaného výsledného efektu. Použitie, zloženie, farbu, spôsob nanášania, riedenie, vlastnosti a bezpečnosť pri práci musí každý výrobca uviesť v technickom liste daného výrobku. V prípade, že výrobcovia dané údaje neuvádzajú, neodporúčame ich výrobky kupovať.

Kategória: Stavba a rekonštrukcia Steny a fasády
Tagy: nátery penetrácia Urob si sám
Zdieľať článok

Diskusia