11. 12. 2008
Zdieľať

Ochrániť obklady a dlažby pred nepriaznivými účinkami nadmernej vlhkosti možno v niekoľkých jednoduchých krokoch. Dôsledne zrealizovaná spoľahlivá hydroizolácia v kombinácii s kvalitným lepidlom zabráni odpadávaniu obkladov a odlupovaniu dlažby. Vhodne zvolený tón škárovacej hmoty a silikónového tmelu zas podčiarkne individualitu majiteľov domu či bytu.

Moderná éra predpisuje nášmu životu rýchle tempo. Z tohto rýchleho kolobehu sa nevyníma ani stavebná výstavba. Narýchlo postavené bytové i rodinné domy sú obývané skôr, ako stihnú riadne dozrieť a vyschnúť. V interiéroch sa čoraz viac obklopujeme materiálmi citlivými na vlhkosť. Pritom vlhkosť môže spôsobiť vážne poruchy predovšetkým v miestnostiach, ktoré sú vystavené jej nadmernému pôsobeniu (kúpeľňa, kuchyňa, práčovňa). Preto je nesmierne dôležité ochrániť tieto miestnosti kvalitnou hydroizoláciou. Ak je hydroizolácia správne zrealizovaná, obklad aj dlažba zostanú na mieste, kam boli pôvodne uložené a nosná konštrukcia zostane chránená pred degradačnými účinkami vlhkosti.


Obklady, dlažba a vlhkosť

172888

Moderné hydroizolačné materiály účinne zabraňujú prenikaniu vlhkosti do nosných i doplnkových konštrukcií a takisto zabezpečia ochranu pred vytopením susedov. Izolácia proti vlhkosti podporuje dlhú životnosť obkladov i dlažieb. Obklad, dlažba, lepidlá, či cementové škáry sú do určitej miery nasiakavé, môže cez ne prenikať voda či vlhkosť. To v konečnom dôsledku môže spôsobiť postupné odlupovanie obkladu a dlažby od podkladu.

Fakt, že na hydroizoláciu sa v podmienkach masovej výstavby často zabúda, dokazujú aj zvýšené náklady na dodatočnú rekonštrukciu kúpeľní. Ak zistíme poruchu hydroizolácie na jednom mieste, je žiaduce urobiť jej celkovú opravu. Komplexný prístup k rekonštrukcii alebo stavbe kúpeľne, je dôležitý nielen z hľadiska dizajnu, ale aj z hľadiska funkčnosti, t. j. jej ochrany pred vlhkosťou a tým aj jej životnosti.


Obklady, dlažba a vlhkosť

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste

172891

Hydroizolácia pre každý typ obkladu

Vkus i možnosti každého majiteľa bytu či domu sú iné. Jedni si môžu užívať kombinovanie rôznych typov obkladov a dlažieb vo veľkorysom priestore, iní sa musia pasovať s oklieštenými možnosťami panelákových bytov. Pôdorys ani použité materiály však pri realizácii hydroizolácie neobmedzujú. Systém izolácie interiéru proti vlhkosti možno aplikovať v každom prostredí, či už ide o panelový dom, či dom z tehál, pórobetónu alebo dreva. Základom je vyzretý a pevný podklad. Pre dokonalú priľnavosť hydroizolácie je nevyhnutné ho bezpodmienečne vysušiť, vyčistiť a odmastiť. Ak je podklad nerovný, opravíme ho vyrovnávacou maltou, ktorá slúži aj na spádovanie povrchu.

Na vyrovnávanie podkladu vo vlhkých priestoroch nie sú vhodné sadrové potery. Sadra je mimoriadne citlivá na vlhkosť, prijíma ju i zo vzdušnej vlhkosti. Pôsobením vlhkosti postupne napúča, niekoľkonásobne zväčšuje objem, čo následne spôsobuje odpadávanie finálnych vrstiev. Na druhej strane, vo vlhkých priestoroch nachádza uplatnenie špeciálne upravený sadrokartón natretý penetračným náterom. Na pripravený nasiakavý podklad nanášame disperznú penetráciu, ktorá ho spevní a eliminuje (prikotví) častice prachu. Vďaka penetrácii priľne izolačná vrstva na podklad rovnomerne. Na nenasiakavý podklad môžeme izoláciu nanášať priamo, penetrácia tu nie je potrebná (závisí aj od typu hydroizolačnej stierky).

Pozor na detaily


Obklady, dlažba a vlhkosť

172884

Moderné hydroizolačné systémy využívajú výhody tekutých izolačných náterov, ktoré po zaschnutí vytvoria kompaktnú izolačnú vrstvu. Pri výbere materiálov treba dbať na to, aby táto jednozložková disperzná stierka bola nielen vodotesná, ale aj trvalo pružná, nehorľavá a schopná prekryť pohyby trhlín. Stierka sa ľahko rozotiera, možno ju nanášať valčekom, hladidlom alebo štetcom. Prvú vrstvu nanesieme na steny a podlahu kúpeľne. Pri nanášaní na spoje stien a podláh, rohoch i v blízkosti odtokov a výpustov a samozrejme pri dilatáciach musíme byť obzvlášť dôslední.

Prestupy medzi jednotlivými prvkami (podlaha – stena; stena – dilatačné škáry, podlahové vpusty) zabezpečíme špeciálnymi pogumovanými páskami. Páska sa zapracuje do prvej vrstvy hydroizolačnej stierky. Následne valčekom nanesieme ďalšie dve vrstvy hydroizolačnej stierky. Jednotlivé vrstvy nanášame kolmo na seba, to znamená napríklad systémom prvá vrstva zvislo, druhá kolmo, tretia zvislo a podobne. Aby izolácia spĺňala svoju funkciu, musí sa naniesť vo vrstve minimálne jeden milimeter. Týmto sa zabezpečí ochrana interiéru proti vlhkosti i stekajúcej vode a najmä pružnosť celého systému.
Obklady, dlažba a vlhkosť

172898

Postup zabezpečenia ochrany kúpeľne pred nadmernou vlhkosťou (Mapei)
1 – penetračný náter, 2 – hydroizolačná stierka, 3 – gumotextilná páska,4 – lepiaci tmel, 5 – škárovacia hmota,
6 – silikónový tmel

Lepenie obkladu a dlažby

Po približne dvadsiatichštyroch hodinách môžeme na hydroizoláciu osadiť požadované sanitárne zariadenia: vaňu, vaničku pod sprchový kút a pod. Následne možno lepiť obklady a dlažby. Vytvorením hydroizolačnej vrstvy získame nenasiakavý a pružný podklad, ktorý si vyžaduje použitie kvalitných lepidiel. Odporúča sa, aby sa použili lepidlá od toho istého výrobcu, ktorý dodal hydroizoláciu. Tým sa zaručí kompatibilnosť systému.


Obklady, dlažba a vlhkosť

172891

Lepiace tmely musia zodpovedať aspoň triede C2TE, ktorá je stanovená v európskej norme EN12004. Bližšia špecifikácia lepidla závisí od druhu a formátu obkladu. Moderné veľkoformátové keramické obklady a dlažby dokonca vyžadujú použitie deformovateľných lepidiel (minimálne triedy S1 podľa normy EN12002). Prírodný kameň, najmä prírodný kameň citlivý na vlhkosť, si vyžaduje rýchlotvrdnúce lepidlo. Na bledé kamene a sklenú mozaiku patrí jedine biele lepidlo. Ak na steny i podlahy aplikujeme rovnaký materiál, môžeme použiť iba jeden druh lepidla. Rýchlotvrdnúce lepidlo vytvrdne po dvoch až štyroch hodinách, bežné lepidlá vytvrdnú do dvadsatichštyroch hodín. Po vytvrdnutí lepidla môžeme začať so škárovaním.

Vhodná výplň škár

V prípade, že jepovrch podláh a stien do veľkej miery v kontakte s vlhkosťou, je dôležité zvoliť si škárovacie hmoty s nízkou nasiakavosťou. Okrem tradičných cementových sa čoraz viac uplatňujú moderné epoxidové škárovacie hmoty. Epoxidové škárovacie hmoty sú absolútne nenasiakavé a vyznačujú sa farebnou stálosťou. Sú mimoriadne odolné aj proti chemickým látkam, preto ich možno ľahko čistiť aj chemickými prípravkami. Obzvlášť praktické je použitie epoxidov v okolí umývadiel a v extrémne namáhaných miestach.

Pre obklady a dlažby v kúpeľni sú vhodné aj cementové škárovacie hmoty, musíme však vyberať tie s najnižšou nasiakavosťou. Niektorí výrobcovia ponúkajú škárovacie hmoty s protiplesňovou úpravou. Obsahujú špeciálne molekuly organického pôvodu, ktoré sú rovnomerne rozložené v mikroštruktúre škárovacej hmoty. Tak zabraňujú tvorbe mikroorganizmov, ktoré spôsobujú vznik plesní.

Silikónové tmely


Obklady, dlažba a vlhkosť

172890

Pre pohyblivé škáry alebo pri styku dvoch rôznych materiálov (rozhranie obkladu a omietky, spoj obkladu a sprchovej vaničky, rohy atď.) sa uplatnia pružné silikónové tmely. Pri izolovaní prírodného kameňa a obkladu s obsahom vápenca silikónom treba dbať na to, aby sa použil tmel s neutrálnou reakciou. Pri realizácii komplikovaných detailov okolo vane alebo vaničky, sa odporúča špeciálna penetrácia pre silikón. Pri silikónových tmeloch i škárovacích hmotách je nevyhnutným predpokladom správnej realizácie suchý, čistý bezprašný podklad. Pred aplikáciou treba všetky škáry dokonale povysávať priemyselným vysávačom. Ak by vnútri zostala vlhkosť a špina, silikón by začal plesnivieť.

Na zvýšenie prídržnosti tmelu je vhodné penetrovať bočné steny škáry ešte pred aplikáciou silikónového tmelu. Výrobcovia dodávajú silikóny i škárovacie hmoty v rôznych farebných odtieňoch, tak aby podporili harmonické prostredie kúpeľne. Dostupná je široká škála nielen tradičných farebných odtieňov. Exkluzívne škárovacie hmoty a silikónové tmely s metalickými efektmi, určené na škárovanie sklenej mozaiky či obkladov s kovovým vzhľadom, čoraz viac prenikajú aj do bytových interiérov.

Článok bol uverejnený v časopise Môj dom 10/2008.

Kategória: Materiály Podlaha, dlažba
Tagy: dlažby hydroizolácia obklady
Zdieľať článok

Diskusia