Rozdeľujeme priestor

13. 06. 2008
Zdieľať

Deliace konštrukcie v drevenici či chalupe by okrem svojej základnej funkcie – rozdeľovať priestor – mali spĺňať aj ďalšie technologické požiadavky ako jednoduchosť a rýchlosť zhotovovania, v maximálnej miere vylúčenie mokrých procesov, recyklovateľnosť, minimálny odpad pri realizácii, nízka energetická náročnosť pri výrobe a využitie prírodných materiálov v maximálnej miere.


Takéto kritéria spĺňa viacero výrobkov. Z hľadiska menšej náročnosti pri svojpomocnej práci, ako aj z hľadiska nízkej hmotnosti je pri rekonštrukcii chaty i chalupy vhodný na budovanie ľahkých priečok sadrokartón, pórobetón a tehla.


Rozdeľujeme priestor

153024


Rozdeľujeme priestor

153025


Rozdeľujeme priestor

153026

Na Orave i na celom Slovensku sú známe domy s typickým členením na tri priestory (predná a zadná izba, kuchyňa). Zmena dispozície domu (suterén, prízemie, podkrovie)Ľahké priečky zo sadrokartónu

Podstatnou výhodou sadrokartónových priečok pri renovácii je ich nízka hmotnosť a suchá montáž bez použitia vody, preto sa s obľubou využívajú pri rekonštrukcii podkrovia napríklad aj na drevených stropoch s nižšou únosnosťou. Použitie sadrokartónu však zahŕňa oveľa širšiu oblasť, a to nielen pri rekonštrukčných prácach. Môžeme ho využiť na montáž priečok, obkladanie stien a stropov, ba aj na montáž podlahy, alebo na vytváranie podhľadov. Prednosťami tohto materiálu sú aj:

  • vysoká rýchlosť zhotovovania priečok,
  • široká škála možnosti konečných povrchových úprav (nátery, maľby, tapety, keramické obklady, tenkovrstvové omietky),
  • možnosť vytvárania neobyčajných tvarov, výklenkov a pod.,
  • minimálne technologické prestávky pri realizácii,
  • možnosť dodatočnej úpravy už zrealizovanej priečky,
  • jednoduchá údržba a oprava, 
  • sadra je ekologický stavebný materiál.

Montáž jednoduchej priečky


Montáž profilov


Rozdeľujeme priestor

153020

Dosky sadrokartónu uložíme pri skladovaní vnútri objektu naplocho, na podložky vzdialené od seba najviac 50 cm. Na miesto zabudovania ich prenášame nastojato. Na ploche podlahy zbavenej nečistôt a prachu, prípadne zvyškov starej podlahovej krytiny PVC pomocou šnúry alebo pravítka najskôr vyznačíme obrysy budúcej priečky. Pri zameraní zohľadníme prípadné dverné otvory. Potom pomocou vodováhy s dĺžkou 2 m (prípadne laserovej vodováhy) a pravítka prenesieme obrysové línie na steny a strop miestnosti, ktorú chceme rozdeliť priečkou. Obvodové profily (UW) jednostranne oblepíme lepiacim prípojným tesnením. Pomocou zatĺkacích kotviacich prvkov vzdialených od seba 80 cm ich pripevníme na podlahu, steny a strop miestnosti v mieste budúcej priečky. Stojky rozostavíme v rastri (vo vzájomných vzdialenostiach) 600 mm. Profily CW musia byť postavené otvorenou stranou v smere montáže, aby sa mohlo začať s priskrutkovaním sadrokartónových dosák.


Rozdeľujeme priestor

153021

Montáž dosiek

Montáž sadrokartónových dosák (platní) z prvej strany steny začneme doskou plnej šírky (1 200 mm). Elektrickým skrutkovačom dosky priskrutkujeme samoreznými skrutkami vo vzájomnej vzdialenosti 250 mm od seba na stojkové profily. Do vnútorného priestoru umiestnime izoláciu z minerálnych vláken. Vnútorný priestor izolujeme týmto materiálom celoplošne. Proti zosunutiu a uľahnutiu zabezpečíme izolačný materiál v priečke pomocou špeciálnych závesov. Priečku uzavrieme doskami. Montáž začíname doskou polovičnej šírky (600 mm), takže proti škáre na prvej strane steny leží plná plocha dosky.


Rozdeľujeme priestor

153022

Na zatmeľovanie styčných škár sadrokartónových platní pomocou výstužnej pásky sú vhodné sadrokartónové dosky so sploštenou pozdĺžnou hranou prípadne s polguľovou sploštenou pozdĺžnou hranou. Pri ostrých hranách kartón na pohľadovej strane zrežeme alebo ho brúsnym papierom jemne zbrúsime. Zatmeľovanie robíme škárovacím plnivom alebo iným vhodným škárovacím materiálom. Po prvom preškárovaní styčnej škáry zatlačíme do tmelu špeciálnu papierovú pásku. Po stvrdnutí tmelu povrch styku dvoch dosák prebrúsime a znovu pretmelíme. Po opätovnom prebrúsení je sadrokartónová priečka pripravená na maľovanie.

Kategória: Stavba a rekonštrukcia
Tagy: chalupa chata priečka
Zdieľať článok

Diskusia