Schodisko – vnútorný komunikačný priestor

27. 04. 2012
Zdieľať

Dostať sa z podlažia na podlažie pohodlne, bezpečne a ešte aj po elegantnom schodisku sa žiada každému a najviac tým, ktorí si vertikálnu komunikáciu viacúrovňového bývania riešia v rámci svojho obytného priestoru.

Spolubývať so schodiskom

Už prvý návrh tvaru a konštrukcie schodiska by sa mal riadiť odporúčanými normami a vyhláškou. V nej sa stanovujú všeobecné požiadavky na schodiskové stupne (po novom: schody alebo nástupnice), zabezpečenie osvetlenia, vetranie schodiska a normové hodnoty. Výber schodiska sa odvíja od veľkosti priestoru, do ktorého chceme umiestniť schodiskové ramená. Voľbu materiálu, obklad a tvaroslovie určite ovplyvnia financie, ktoré sú majitelia ochotní na svoje nové schodisko vyčleniť. Šetrenie áno, ale nie na úkor bezpečnosti. Šetriť sa neoplatí ani v prípade, že si na vyhotovenie schodov trúfate sami. To, čo sa v predstavách javí ako zrealizovateľné alebo na amatérskom výkrese schodné, nemusí byť schodné po dokončení a často ani estetické.


Oceľové schodisko so svojím strohým industriálnym štýlom vytvorí neopakovateľnú atmosféru bývania najmä v loftoch.

Oceľové schodisko so svojím strohým industriálnym štýlom vytvorí neopakovateľnú atmosféru bývania najmä v loftoch.
isifa.com

Nerovnaká výška schodov, zlý odhad dĺžky schodiskového ramena, nevhodný sklon, chýbajúce zábradlie, ale aj nečakané prekážky nad hlavou domácich pri schádzaní a vychádzaní svojpomocne vyrobenými schodmi na dlho pokazia radosť z bývania. Nesprávne umiestnenie a tvar zbytočne uberú z obytnej plochy, príliš masívne schodisko zahltí svojím objemom interiér. Ak ste sa sami podujali na stavbu domu, tak nezabúdajte, že schodom nesvedčia dodatočné špekulácie kam s nimi. Vždy to bude len provizórne riešenie. Profesionálny architektonický návrh nielen presne a komunikačne najvhodnejšie umiestni schody v rámci dispozície oboch spájaných podlaží, ale dá schodiskovej konštrukcií aj náležitý vzhľad v súlade s architektúrou domu a vybraným štýlom obytného interiéru.  


Ak sa vám zdá, že schody do malého priestoru vymyslíte bez výpočtu a bez projektu od odborníka, tak vás po dokončení stavby môže prekvapiť nepohodlie a nebezpečný výstup a zostup pre nepravidelnosť výšky či šírky jednotlivých schodov. Každý centimeter mimo rytmus ohrozuje bezpečnosť schodolezcov.

Ak sa vám zdá, že schody do malého priestoru vymyslíte bez výpočtu a bez projektu od odborníka, tak vás po dokončení stavby môže prekvapiť nepohodlie a nebezpečný výstup a zostup pre nepravidelnosť výšky či šírky jednotlivých schodov. Každý centimeter mimo rytmus ohrozuje bezpečnosť schodolezcov.
isifa.com


Aj keď odborníci udávajú, že schodisko v rodinnom dome sa „zmieri“ aj so sklonom 41°, netreba zabudnúť na to, že roky utekajú všetkým majiteľom domov bez výnimky. Časom sa výstup po strmom ramene, a v tomto prípade aj vretenovite točitom, začne podobať rozcvičke pre horolezcov.

Aj keď odborníci udávajú, že schodisko v rodinnom dome sa „zmieri“ aj so sklonom 41°, netreba zabudnúť na to, že roky utekajú všetkým majiteľom domov bez výnimky. Časom sa výstup po strmom ramene, a v tomto prípade aj vretenovite točitom, začne podobať rozcvičke pre horolezcov.
isifa.com

Typové schodisko

Pre zjednodušenie stavebných prác sa v súčasnosti stalo obľúbeným typové schodisko. Jeho rozmery sa dajú prispôsobiť interiérom s rôznymi konštrukčnými výškami. Výhodou je nekomplikovaná montáž a demontáž, prispôsobivosť požiadavkám konkrétneho priestoru, praktickosť z hľadiska jednoduchšej prepravy schodiskových dielov. S takýmto schodiskom sa možno vyhnúť mokrým stavebným technológiám. Ušetrí sa čas, ktorý by sme potrebovali na vybetónovanie jednotlivých schodov, ramien, zdržali by nás nevyhnutné technologické prestávky potrebné na vytvrdnutie betónu. Kto nebetónuje, ten nemusí mať ani obavy z priveľkého zaťaženia stropnej konštrukcie.

Čo vie odborník:

• ak po schodisku kráčame bezpečne a nijaký schod nás nevyvedie z rytmu, znamená to, že projektant dokonale premyslel návrh a stavebná firma urobila dobrú prácu,
• zodpovedný architekt navrhne minimálnu šírku schodiska 90 cm, v krajnom prípade 80 cm, a nezabudne, že bezpečne sa kráča len po schodoch (teda nástupniciach) s rovnakou šírkou,  
• šírka schodu na výstupnej čiare b = 260 mm je tým najmenším rozmerom, pri ktorom sa ešte dá schod považovať za bezpečný aj pri zostupe po schodisku,
• šírka schodu b = 210 mm sa pokladá za minimálnu šírku ešte funkčného schodu,
• optimálna, normou stanovená výška schodu (podstupnice) h = 165 až 175 mm platí rovnako pre všetky schody schodiskového ramena,
• podľa normy prípustná výška schodu h = 200 mm, je skôr určená pre zdatnejších jedincov, ktorí majú aj v prípade spoločenskej únavy dobre vyvinutý zmysel pre koordináciu pohybov,
• na točitých schodoch sa osvedčila výška od h = 180 do 200 mm s predpokladom, že pri realizácii sa nezabudne na zábradlie,  
• vzorec: 2h + b = 630 mm určuje vhodný pomer výšky k šírke schodu (záhadných 630 mm je dĺžka kroku človeka – priemerného a normového),  
• v jednom ramene hlavného schodiska rodinného domu alebo mezonetového bytu môžu byť najmenej 3 a najviac 18 schodov.


Nenechajte sa zviesť k esteticky lákavým schodom bez zábradlia. Pri projektovaní a realizácii stavieb na Slovensku je konštrukcia zábradlia povinnou výbavou schodiska. Bez neho by novostavba, prestavba alebo rekonštrukcia domu neprešla kolaudáciou. Bez zábradlia môžu zostať len schody postavené do maximálnej výšky 50 cm.

Nenechajte sa zviesť k esteticky lákavým schodom bez zábradlia. Pri projektovaní a realizácii stavieb na Slovensku je konštrukcia zábradlia povinnou výbavou schodiska. Bez neho by novostavba, prestavba alebo rekonštrukcia domu neprešla kolaudáciou. Bez zábradlia môžu zostať len schody postavené do maximálnej výšky 50 cm.
isifa.com

Najmä pri dodatočnom, staticky neprepočítanom vyhotovení schodiska môže vzniknúť nebezpečenstvo preťaženia konštrukcií domu. Pri výrobe cenovo najdostupnejších variantov typových schodísk sa používa mäkké drevo – smrek a jedľa. Takéto drevo je však pre svoju prílišnú mäkkosť veľmi náchylné na poškodenie oterom; treba sa vyvarovať napríklad chôdze v topánkach s podpätkami. Drahšie, ale obľúbené sú schodiská z domácich tvrdších drevín (dub, buk, orech, jaseň, javor, brest, breza, čerešňa, smrekovec alebo borovica). Konštrukčne sa zhotovujú ako celodrevené alebo v kombinácii dreva a kovu, s možnosťou rôznych povrchových úprav.


Nástupnice i podstupnice sú síce pokryté dyhou z bambusového dreva, ale nosnú schodiskovú konštrukciu zhotovili z ocele. Tá je priznaná v podhľade schodiska, ktoré sa vinie okolo priečky. Do jednotlivých ‚stupňov‘ bezpečne zafrézovali elegantné sklenené zábradlie. Čisté riešenie, k pohodliu však trochu chýba držadlo.

Nástupnice i podstupnice sú síce pokryté dyhou z bambusového dreva, ale nosnú schodiskovú konštrukciu zhotovili z ocele. Tá je priznaná v podhľade schodiska, ktoré sa vinie okolo priečky. Do jednotlivých ‚stupňov‘ bezpečne zafrézovali elegantné sklenené zábradlie. Čisté riešenie, k pohodliu však trochu chýba držadlo.
Lexmed


V prípade, že po schodisku pohodlne a bezpečne kráčame, myšlienkami sme pritom niekde inde, znamená to, že projektant dokonale premyslel návrh a stavebná firma urobila dobrú prácu.

V prípade, že po schodisku pohodlne a bezpečne kráčame, myšlienkami sme pritom niekde inde, znamená to, že projektant dokonale premyslel návrh a stavebná firma urobila dobrú prácu.
Lexmed

Zo štandardnej ponuky typových schodísk a ich modelových radov sú na výber také, ktorých jednotlivé prvky vyrobili v niekoľkých materiálových variantoch. Takto možno zostaviť schodisko ako stavebnicu a čo najviac prispôsobiť predstavám objednávateľov. Väčšina výrobcov ponúka viacero schodiskových konštrukcií a tvarov. V prípade, že pôjde o schodnicový typ, môže si zákazník určiť, v akom vzťahu budú schodiskové stupne ku schodnici. Inými žiadanými typmi sú strmeňové schodiská (s vyloženými, konzolovými stupňami) alebo vretenové. Ľahko pôsobí konštrukcia otvoreného schodiska, teda bez podstupníc. Ľahké a vzdušné segmentové schodisko sa skladá z jednotlivých elementov; jeho konštrukcia pripomína chrbticu so stavcami. Časti tohto schodiska môžu byť kombináciou dreva a povrchovo upraveného kovu. Nemožno ho zhotoviť s podstupnicami.

Nástupnice, na ktoré sa našľapuje spolu so zvislými podstupnicami, tvoria klasickejší typ schodísk. Tie majú ucelené uzatvorené schodiskové ramená, ktoré sa dvíhajú buď priamočiaro, alebo sa konštruujú ako lomené, zakrivené, ale aj točité. Tvar a materiál výplne zábradlí a držadiel k určitému typu schodiska sa dá vyberať z viacerých možností. Celkom na hranici skupiny schodísk vyrábaných ako typové (po nich už možno použiť iba schody sklápacie alebo rebríky) sú takzvané mlynárske schody. Používajú sa v krajnom prípade, keď je potrebné prekonať na malom priestore výšku celého podlažia. Sú strmé a pravidelne sa na nich striedajú stupne s odobratou pravou a ľavou stranou – takto môžu byť pôdorysne bližšie pri sebe a zaberú menej miesta. Chodiť sa po nich musí o to opatrnejšie. Z hľadiska bezpečnosti sa preto odporúčajú (ak je to len trochu možné) priame schody, teda také, ktoré majú po celej svojej dĺžke všetky stupne rovnako široké.


Vytvoriť funkčné, estetické a bezpečné schodisko znamená pochopiť jeho väzby na ostatné časti stavebného objektu a nájsť preň najvhodnejší spôsob osadenia do interiéru. Odborník na schody dokáže navrhnúť ich tvar, vypočítať ich nosnosť a potrebnú šírku, hrúbku i výšku jednotlivých schodov, zvoliť ukotvenie, vyriešiť statiku, určiť výšku zábradlia a všetky tieto „detaily“ navzájom zosúladiť do uceleného funkčného architektonického prvku.

1097421


Vytvoriť funkčné, estetické a bezpečné schodisko znamená pochopiť jeho väzby na ostatné časti stavebného objektu a nájsť preň najvhodnejší spôsob osadenia do interiéru. Odborník na schody dokáže navrhnúť ich tvar, vypočítať ich nosnosť a potrebnú šírku, hrúbku i výšku jednotlivých schodov, zvoliť ukotvenie, vyriešiť statiku, určiť výšku zábradlia a všetky tieto „detaily“ navzájom zosúladiť do uceleného funkčného architektonického prvku.

Schodne a vhodne:

• Pod pojmom schodisko sa myslí konštrukčný prvok vertikálne spájajúci poschodia.  
• Po novom nehovoríme o schodoch ako o stupňoch; stupne sú iba merné jednotky uhla, pod ktorým sa nakláňa schodiskové rameno k rovine podlahy.  
• Objem priestoru, ktorý si konštrukcia schodiska spriatelená s ostatnými časťami domu odkrojí z celej dispozície, nemá domácim komplikovať život.  
• Schodisko sa podľa normy môže skláňať aj do strmého výstupu pod sklonom do 41°, v rodinnom alebo obytnom dome bez výťahu určuje norma zdržanlivejší sklon – najviac pod 33° uhlom.
• Pri umiestňovaní a voľbe tvaru i sklonu schodiska je dôležité i to, či spája dve rovnocenné podlažia alebo zabezpečuje vstup do menej používaných priestorov.
• Keď spájať, tak s celou zodpovednosťou – vďaka svojmu tvaru, materiálovému riešeniu a konštrukcii schodisko môže za to, či je obytný priestor vzhľadný a bezpečný. Výstup či zostup po schodisku sa nemôže stať športovým alebo akrobatickým výkonom.

Atypické schodisko na objednávku

Otvorené dispozície, voľne plynúci priestor, moderné kontúry, zasklené plochy a výrazný architektonický prvok, ktorý elegantne diktuje štýl. Tým prvkom je čoraz častejšie originálne schodisko. Jedinečné a bezpečné vytvorí skúsený výtvarník, interiérový dizajnér, architekt, remeselne by ho mal zvládnuť stolár, umelecký kováč či iný majster, ale pri všetkom nadšení nezabudnite na statika. Oslovením skúsených umeleckých remeselníkov môžete získať schody, ktoré budú zodpovedať vašej náture. Výber materiálov používaných na schodiská na zákazku je oveľa väčší, ako to je v prípade typových schodísk, pri ktorých sa výber materiálov podriaďuje cenovej dostupnosti. Popri domácich drevinách sa luxusnejšie verzie schodísk zhotovujú z exotických drevín, akými sú mahagón, oliva, afzélia, wenge, tík, ipé, bambus alebo zebrano. Drevené zábradlie môže ozvláštniť rezbárska práca.


Atypické elegantné schodisko s oceľovou škrupinovou konštrukciou. Tú povrchovo upravili priamo pri montáži vďaka nástreku polyuretánovou zmesou v odtieni RAL. Zábradlie zhotovili z tvrdeného skla a ukotvili do oceľovej konštrukcie pomocou terčov. Takto sa schodisko mení aj na „pekný nábytkový solitér“.

Atypické elegantné schodisko s oceľovou škrupinovou konštrukciou. Tú povrchovo upravili priamo pri montáži vďaka nástreku polyuretánovou zmesou v odtieni RAL. Zábradlie zhotovili z tvrdeného skla a ukotvili do oceľovej konštrukcie pomocou terčov. Takto sa schodisko mení aj na „pekný nábytkový solitér“.
Blaha


Atypické elegantné vretenové schodisko na štvorcovom pôdoryse. Vreteno a vonkajšie schodnice sú z jemne brúseného antikora, nášľapy z vrstveného číreho skla s pieskovanými protišmykovými pásikmi. Toto schodisko už nepotrebuje nijaké ďalšie doplnky, samo o sebe sa stalo ozdobou interiéru.

Atypické elegantné vretenové schodisko na štvorcovom pôdoryse. Vreteno a vonkajšie schodnice sú z jemne brúseného antikora, nášľapy z vrstveného číreho skla s pieskovanými protišmykovými pásikmi. Toto schodisko už nepotrebuje nijaké ďalšie doplnky, samo o sebe sa stalo ozdobou interiéru.
Blaha

Konštrukcie schodísk:

Vretenové – so zvislou strednou podporou schodov
Pilierové – s vretenovou stenou prelamovanou otvormi, schody sú na vonkajšej strane podopreté stenou, na vnútornej klenutými pásmi, ktoré sú upnuté medzi murované piliere
Schodnicové – schodiskové ramená nesie jedna alebo viac schodníc (šikmo položené nosné prvky osadené na podestu a medzipodestu)
Visuté samonosné – samonosné schody sú jedným koncom votknuté do obvodovej nosnej steny alebo schodnice skrytej v schodiskovom murive
Zavesené – tvorené je výlučne nástupnicami, ktoré sú zavesené na oceľových ťahadlách ukotvených do stropnej konštrukcie
Doskové – staticky výhodné pre monolitické železobetónové schodiská; šikmá doska je votknutá do podestových nosníkov alebo priamo do podesty
Panelové – určené pre celomontované stavby
Schodiská v skeletových montovaných konštrukciách
Vhodné riešenie schodov do stiesnených priestorov v rodinných domoch:
• točité
• krivočiare
• zmiešanočiare
• mlynárske


Točité kombinované schodisko na kruhovom pôdoryse s konštrukciou z kovu (upravené kombináciou náterov podľa RAL) vedie do podkrovného priestoru a priťahuje na seba dostatočnú pozornosť. Stupne sú z masívneho buka. Schodisko možno zhotoviť v rôznych farebných kombináciách, s nášľapmi z ďalších domácich drevín.

Točité kombinované schodisko na kruhovom pôdoryse s konštrukciou z kovu (upravené kombináciou náterov podľa RAL) vedie do podkrovného priestoru a priťahuje na seba dostatočnú pozornosť. Stupne sú z masívneho buka. Schodisko možno zhotoviť v rôznych farebných kombináciách, s nášľapmi z ďalších domácich drevín.
J.A.P.


Atypické kombinované schodisko prirodzene rozdeľuje priestor na časť pracovnú a obytnú. Sklenené stupne z číreho vrstveného skla s pieskovanými protišmykovými pásmi sú nasadené na oceľové tmelené schodnice s nástrekom polyuretánovou metalízou. Zábradlie z povrchovo upravenej oceľovej konštrukcie má výplň z antikorových leštených tiahel.

Atypické kombinované schodisko prirodzene rozdeľuje priestor na časť pracovnú a obytnú. Sklenené stupne z číreho vrstveného skla s pieskovanými protišmykovými pásmi sú nasadené na oceľové tmelené schodnice s nástrekom polyuretánovou metalízou. Zábradlie z povrchovo upravenej oceľovej konštrukcie má výplň z antikorových leštených tiahel.
Blaha

Tvrdené sklo sa používa na schodiskové stupne alebo ako výplň zábradlia – farebné, číre alebo s rôznymi povrchovými úpravami (napríklad pieskovanie, ktoré je vhodné aj ako protišmyková úprava stupňov). Celosklenené konštrukcie schodov síce opticky odľahčujú interiér, ale nie každý sa na nich cíti bezpečne. Obklad z kameňa patrí do priestrannejších obytných zón – mramorové, žulové, travertínové alebo aragonitové schody si zachovajú eleganciu v moderných svetlých interiéroch. Keramická dlažba s mozaikovým reliéfom vyhovie hravým povahám. Oceľové stupne (lisované alebo rošty) so svojím strohým industriálnym štýlom vytvoria neopakovateľnú atmosféru bývania najmä v loftoch. Antikorová oceľ sa výborne dopĺňa so sklom. Spoločnými silami vytvára ľahkú, vzdušnú a modernú vertikálnu komunikáciu. Namiesto antikorovej ocele možno na zábradlie použiť napríklad mosadz či liatinu, nechať si rukou umeleckého kováča ukuť originálne zábradlie zo železa.

Kategória: Stavba a rekonštrukcia
Tagy: schodiská
Zdieľať článok

Diskusia