Čo by ste mali vedieť o zateplení sokla

Čo by ste mali vedieť o zateplení sokla

23. 07. 2014 Zdieľať

Sokel predstavuje problematický detail nielen v prípade úplne nezateplených objektov, ale aj pri už zateplených budovách, kde sa naň často zabúda. Správne vyriešený sokel však zabráni premŕzaniu základov a časti terénu pod stavbou, postará sa o zníženie tepelných strát a obmedzí kondenzáciu v mieste napojenia základov na murivo, čím zabráni vzniku plesní.

Čo by ste mali vedieť?

Detail sokla sa nenachádza iba nad terénom, ale nad každou priliehajúcou vodorovnou konštrukciou (nad balkónmi, terasami či širšími rímsami), teda tam, kde treba nájsť riešenie dlhodobo odolávajúce vlhkosti a mrazu. Izolácia sa v prípade sokla aplikuje až do nezamŕzajúcej hĺbky, teda minimálne 80 cm pod úrovňou terénu, čo zároveň predlžuje aj životnosť samotných základov. (Viac o výbere vhodných materiálov na zatepľovanie nájdete v samostatnom článku.) 

Akú hrúbku izolácie si zvoliť?

Hrúbka tepelnej izolácie v oblasti sokla závisí od toho, aký úsporný dom staviate. Pri rekonštrukcii starších objektov, pri ktorých sa na zateplenie vonkajších stien používa izolácia s hrúbkou 10 až 15 cm, je vhodné zvoliť soklovú dosku maximálne o 3 cm tenšiu. Pri stavbe energetických úsporných domov, nízkoenergetických a pasívnych, pri ktorých sa hrúbka tepelnej izolácie pohybuje v závislosti od tepelnotechnických parametrov v rozpätí 20 až 30 cm, sa na zateplenie sokla používajú tepelnoizolačné dosky s hrúbkou 18 až 26 cm. V prípade energeticky úsporných stavieb je možné voliť napríklad dosky Isover EPS SOKLOVÁ DOSKA, ktoré sa bežne vyrábajú v hrúbkach do 20 cm a dajú sa použiť do hĺbky 3 m pod terénom. Pri väčších hrúbkach je možné lepiť dosky v dvoch vrstvách (Viac informácií o novej tepelnotechnickej norme a vhodných hrúbkach izolácií nájdete v samostatnom článku.)   


Čo by ste mali vedieť o zateplení sokla

1378449
Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products, s. r. o.

1 Príprava podkladu. Podklad pod soklovou izoláciou musí byť vyzretý, bez prachu, mastnôt, výkvetov, odlupujúcich sa miest, biotického napadnutia a aktívnych trhlín. Pred aplikáciou izolácie sa odporúča umyť sokel tlakovou vodou. Je dôležité uvedomiť si, že zateplenie nenahrádza hydroizoláciu ani sanačný systém, výrazne však znižuje množstvo skondenzovanej vlhkosti v konštrukcii. Na zvýšenie súdržnosti sa podklad penetruje vhodným  prípravkom.


Čo by ste mali vedieť o zateplení sokla

1378451
Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products, s. r. o.

2 Lepenie dosiek. Ak sa dosky lepia na silikátové podklady ako betón a tehla, používajú sa bežné lepidlá na kontaktné zatepľovacie systémy (ETICS). Lepidlo sa podobne ako pri zateplení stien nanáša najčastejšie vo forme obvodového venca a niekoľkých bodov v strede dosky. Môže sa aplikovať aj celoplošne. V prípade lepenia na asfaltovú hydroizoláciu sa používajú PUR peny určené na lepenie tepelných izolácií alebo bezrozpúšťadlové asfaltové lepidlá.


Čo by ste mali vedieť o zateplení sokla

1378453
Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products, s. r. o.

3 Kotvenie rozperkami (tzv. hmoždinkami). Po nalepení dosiek a primeranom zatvrdnutí lepidla prichádza na rad kotvenie rozperkami. Soklová časť sa kotví iba na miestach, na ktorých rozperka nemôže poškodiť hydroizoláciu – v počte asi 6 ks/1 m2. V prípade sokla s keramickým obkladom sa často používajú výkonné skrutkovacie rozperky s oceľovým tŕňom, ktoré sa aplikujú až cez výstužnú sieťovinu. 


Čo by ste mali vedieť o zateplení sokla

1378443
Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products, s. r. o.

4 Základná (výstužná) vrstva. Základná vrstva sa v podstate nelíši od zatepľovacieho systému stien. V miestach s frekventovanou prevádzkou (napríklad okolo chodníkov) s rizikom poškodenia systému je vhodné výstužnú vrstvu zdvojiť alebo použiť zosilnenú sklotextilnú mriežku (tzv. pancierovú). Základná vrstva sa zaťahuje minimálne 3 cm pod úroveň terénu, aby boli izolačné dosky dostatočne chránené pred mechanickým poškodením aj hlodavcami. 


Čo by ste mali vedieť o zateplení sokla

1378445
Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products, s. r. o.

5 Finálne povrchové vrstvy. Pred aplikáciou povrchových vrstiev sa vykoná penetrácia, čím sa zníži a zjednotí nasiakavosť podkladu. Na povrchovú úpravu sokla sa najčastejšie používajú soklové omietky z prírodného, prípadne umelého kameniva. Často sa používa aj keramický obklad, prípadne kameň. V takomto prípade je nevyhnutné uskutočniť tepelnotechnický výpočet, pretože keramický i kamenný obklad je difúzne uzavretý a v zatepľovacom systéme by tak mohla kondenzovať vysoká vlhkosť, čo by mohlo viesť k poruchám. V prípade takýchto ťažkých povrchových úprav je zároveň nevyhnutné zaoberať sa aj otázkou stability zateplenia z hľadiska statiky (typ a počet rozperiek). Pri návrhu je nutné zhodnotiť aj formát obkladu, veľkosť škár, materiál na škárovanie a podľa potreby navrhnúť dilatačné škáry.   

Čím zatepliť?

Na zateplenie sokla budovy sa používajú dosky zo špeciálnych perimetrických alebo extrudovaných druhov polystyrénu. Perimetrický polystyrén, napríklad Isover EPS PERIMETER, predstavuje špeciálny druh tepelnoizolačných dosiek, ktorý sa napeňuje do foriem, vďaka čomu vzniká materiál s nižšou nasiakavosťou ako v prípade klasického expandovaného typu. Preto sa používa predovšetkým na zateplenie podzemných častí konštrukcií. Ďalšou možnosťou sú tepelnoizolačné dosky z extrudovaného polystyrénu, ktorý sa od expandovaného líši systémom napeňovania. Dosky z extrudovaného polystyrénu, napríklad Isover Styrodur, sa v porovnaní s perimetrickým polystyrénom vyznačujú až desaťnásobne nižšou nasiakavosťou (v závislosti od typu) a vysokou pevnosťou. Izolačné dosky Styrodur 3035CS sú napríklad vhodné na zateplenie spodnej stavby pod terénom.


Izolačné dosky z extrudovaného polystyrénu Isover Styrodur určené na zateplenie soklových častí obvodových plášťov budov, suterénnych stien a podláh.

Izolačné dosky z extrudovaného polystyrénu Isover Styrodur určené na zateplenie soklových častí obvodových plášťov budov, suterénnych stien a podláh.
Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products, s. r. o.

Tepelnoizolačné dosky Styrodur sa v časti domu pod úrovňou terénu iba lepia a sú pritlačené tlakom zeminy, v soklovej časti nad úrovňou terénu sa lepia a následne kotvia.

VideoZateplenie suterénu – sokla, tepelnou izoláciou eps Perimeter, Soklová doska

www.isover.sk
www.isover-vzduchotesnost.sk
www.isover-konstrukcie.sk 
www.isover-eshop.sk  

Kategória: Steny a fasády
Tagy: sokel zateplenie
Zdieľať článok