Systémy na realizáciu balkónov a terás

24. 06. 2009
Zdieľať

Terasy a balkóny patria k najexponovanejším konštrukciám stavby. Ich odolnosť a kvalitu vyhotovenia preverujú denne sa meniace klimatické podmienky. Kvalitu a komplexnosť stavebných materiálov musí pri realizácii týchto konštrukcií podporiť aj precízne dodržiavanie technologických predpisov.

Kľúčom k dokonalému vzhľadu a funkčnosti týchto mimoriadne exponovaných častí domu je dôkladná diagnostika a príprava podkladu terasy či balkóna. Častým problémom pri realizácii nových balkónov a terás je nedostatočná súdržnosť povrchových vrstiev podkladu. Nosná konštrukcia musí byť dostatočne pevná, aby mali nasledujúce vrstvy vyhovujúcu prídržnosť k podkladu. V hornej vrstve betónových podkladov často vzniká nesúdržná vrstva, takzvané cementové mlieko. Problematickú vrstvu treba odstrániť po celej ploche povrchu, nestačí ju len spevniť penetračným náterom.

Podklad, na ktorý sa budú nanášať ďalšie vrstvy, musí byť rovný, pevný, vyzretý, suchý, súdržný, bez trhlín, zbavený starých náterov, voskov, nečistôt, mastnôt atď. Ak je podklad nerovný, opravíme ho vyrovnávacou maltou, ktorá slúži aj na spádovanie povrchu. Vyspádovať terasu môžeme i pomocou tenkovrstvových a rýchlotuhnúcich cementových poterov, ktoré sa aplikujú v kombinácii s adhéznym mostíkom, ktorý zaručí ich dostatočnú prídržnosť. Výber konkrétnych výrobkov stavebnej chémie závisí od druhu podkladu, zaťaženia nosnej konštrukcie, technologických procesov a požiadaviek stavby.


Systémy na realizáciu balkónov a terás

204301
Daniel Veselský

Ochrana pred vlhkosťou

Konštrukcie, akými sú terasy a balkóny, je nevyhnutné dostatočne ochrániť pred degradačnými účinkami vody a vlhkosti. Ak je hydroizolácia správne navrhnutá a zrealizovaná, obklad aj dlažba zostanú na mieste, na ktoré boli pôvodne uložené, a nosná konštrukcia bude chránená. Izolácia proti vlhkosti podporuje dlhú životnosť obkladov i dlažieb. Obklad, dlažba, lepidlá či cementové škáry sú do určitej miery nasiakavé, môže cez ne prenikať voda či vlhkosť. Navyše, vplyvom klimatického zaťaženia (napríklad teplotný rozdiel na povrchu dlažby medzi letom a zimou môže dosiahnuť až 100°C!) vznikajú trhlinky a prasklinky, cez ktoré môže do konštrukcie preniknúť voda. To v konečnom dôsledku môže spôsobiť postupné odlupovanie obkladu a dlažby od podkladu, degradáciu nosnej konštrukcie, ako aj nepríjemné zatekanie do obytných priestorov či poškodenie fasády. Pripravený nasiakavý podklad treba buď navlhčiť vodou, alebo niektoré materiály vyžadujú penetráciu určenú do exteriéru. Na nenasiakavý podklad môžeme izoláciu nanášať priamo, penetrácia tu nie je potrebná (závisí aj od typu hydroizolačnej stierky).

Pri výbere hydroizolačného materiálu treba dbať na to, aby stierka bola nielen vodotesná a odolná, ale aj trvalo pružná, nehorľavá a schopná prekryť pohyby trhlín. Mala by sa dať jednoducho nanášať valčekom, hladidlom alebo štetcom. Veľký dôraz treba klásť na výber vhodného druhu hydroizolačnej stierky, najmä z hľadiska vyplnenia a zakrytia trhliny (najkvalitnejšie systémy si dokážu poradiť s trhlinou širokou až 3 mm). Vždy je nevyhnutné použiť dvojzložkovú hydroizolačnú stierku, lebo tekutá zložka zabezpečuje kvalitu hydroizolačnej stierky najmä z hľadiska pružnosti a prídržnosti. Do čerstvej prvej vrstvy hydroizolačnej stierky sa odporúča zastierkovať sieťovinu zo sklených vlákien, ktorá zaručí dostatočnú hrúbku hydroizolačnej membrány a súčasne zvýši jej odolnosť a prieťažnosť. Detaily, akými sú prestupy hmôt či miesta styku podlahy so stenou (pásy, vnútorné a vonkajšie rohy, manžety), sa prekryjú gumovou páskou a zapracujú sa do prvej vrstvy stierky.


 


Systémy na realizáciu balkónov a terás

204298

Lepenie dlažby

Na balkóny a terasy patrí výhradne exteriérová dlažba a zodpovedajúci typ lepidla. Na tieto konštrukcie sa odporúča použiť rýchlotvrdnúce a deformovateľné lepidlá (najlepšie triedy S2 alebo aspoň triedy S1). Sú schopné prenášať dĺžkové zmeny a pohyby konštrukcií spôsobené značnými rozdielmi teplôt v lete a zime, ako aj rozdielnymi modulmi pružnosti cementových poterov a keramickej dlažby. Kompatibilnosť systému sa zaručí, ak sa použijú lepidlá od toho istého výrobcu, ktorý dodal hydroizoláciu. Bližšia špecifikácia lepidla závisí od druhu a formátu obkladu. Moderné veľkoformátové keramické obklady a dlažby dokonca vyžadujú použitie deformovateľných lepidiel (minimálne triedy S1 podľa normy EN12002). Na bledé kamene patrí jedine biele lepidlo. Prírodný kameň, najmä prírodný kameň citlivý na vlhkosť, si vyžaduje rýchlotvrdnúce lepidlo. Použitie rýchlotvrdnúcich lepidiel umožňuje rýchly postup prác bez straty času v podobe technologickej prestávky medzi nalepením a škárovaním a prakticky vylučuje nebezpečenstvo zatečenia a následného zabudovania vody do konštrukcie. Rýchlotvrdnúce lepidlo vytvrdne po dvoch až štyroch hodinách, bežné lepidlá na to potrebujú až 24 hodín. Po vytvrdnutí lepidla možno začať so škárovaním.

Vhodná výplň škár

Finálna úprava terasy spočíva v dôkladnom vyplnení škár vhodnou škárovacou hmotou. Balkóny a terasy sú mimoriadne namáhané vlhkosťou, preto je dôležité zvoliť si škárovacie hmoty s nízkou nasiakavosťou. Okrem tradičných cementových sa čoraz viac uplatňujú moderné epoxidové škárovacie hmoty. Epoxidové škárovacie hmoty sú absolútne nenasiakavé a vyznačujú sa farebnou stálosťou. Sú mimoriadne odolné aj proti chemickým látkam, preto ich možno ľahko čistiť chemickými prípravkami.

Pre dlažbu na terasách a balkónoch sú vhodné aj cementové škárovacie hmoty, treba však vyberať tie s najnižšou nasiakavosťou. Niektorí výrobcovia ponúkajú škárovacie hmoty s protiplesňovou úpravou. Obsahujú špeciálne molekuly organického pôvodu, ktoré sú rovnomerne rozložené v mikroštruktúre škárovacej hmoty. Tak zabraňujú tvorbe mikroorganizmov, ktoré spôsobujú vznik plesní. Škárovacia hmota by tiež mala byť odolná proti oderu a tvorbe výkvetov.


Systémy na realizáciu balkónov a terás

204303

Silikónové tmely

Pre pohyblivé škáry alebo pri styku dvoch rôznych materiálov sa uplatnia pružné protiplesňové silikónové tmely, ktoré musia byť v zhodnom farebnom odtieni so škárovacou hmotou. Pri izolovaní prírodného kameňa a obkladu s obsahom vápenca silikónom treba dbať na to, aby sa použil tmel s neutrálnou reakciou. Bočné steny škáry odporúčame pred aplikáciou penetrovať. Pri dilatačných škárach je nevyhnuté správne navrhnúť ich tvar (minimálna šírka a pomer šírka a hĺbka) a umiestnenie. Na vymedzenie hĺbky škáry sa používa pružný polyetylénový povrazec, ktorého profil je väčší ako je šírka škáry (správny pomer pri škárach do 10 mm je 1 : 1 a nad 10 mm je 2 : 1). Umiestnenie škár závisí od druhu konštrukcie a od veľkosti formátu použitej keramickej dlažby. Pri silikónových tmeloch i škárovacích hmotách je nevyhnutným predpokladom správnej realizácie suchý a čistý bezprašný podklad. Pred aplikáciou treba všetky škáry dokonale povysávať priemyselným vysávačom. Ak by vnútri zostala vlhkosť a špina, silikón by začal plesnivieť. Na zvýšenie prídržnosti tmelu je vhodné penetrovať bočné steny škáry ešte pred aplikáciou silikónového tmelu. Ďalšou možnosťou výplne pružných škár je použitie polyuretánového tmelu, ktorý sa osvedčil najmä na terasách, namáhaných extrémnymi poveternostnými vplyvmi.

Výrobcovia dodávajú silikóny i škárovacie hmoty v rôznych farebných vyhotoveniach tak, aby svojimi výrobkami podporili harmonický výraz terasy či balkóna. Dostupná je nielen široká škála tradičných farebných odtieňov, čoraz viac sa uplatňujú exkluzívne škárovacie hmoty a silikónové tmely s metalickými efektmi, ktoré sú určené na škárovanie dlažieb s kovovým vzhľadom.

Článok bol uverejnený v publikácii Všetko o stavbe domu.

Kategória: Okná Stavba a rekonštrukcia Záhradné stavby
Tagy: balkón terasy
Zdieľať článok

Diskusia