01. 07. 2010
Zdieľať

Môže si kto chce, čo chce písať a rozprávať o (ne)výhodách a porovnaniach konštrukčných tvarov, stavebných materiálov, postupov... Nakoniec vždy zvíťazí rozpočet a prostá emócia domorodca. Ak pramení zo zdravého sedliackeho rozumu, potom sa hoci aj sedlovým alebo valbovým vikierom tradične osadeným do historizujúcej či ľudovonostalgickej strechy podarí dodržať architektonické proporcie. Urobme si teda malý výlet do strešnej krajiny ozvláštnenej konštrukciami vikierov.

Zvislo osadené okno, ktorého konštrukcia v prípade vzájomného porozumenia a zručnosti tesára, klampiara a neraz aj murára vystupuje v rozmanitých tvaroch zo strešnej šikminy, získalo najmä zobytňovaním podkroví na obľúbenosti. Vikier má decentne zdôrazňovať architektonický štýl objektu, a pritom poľudštiť bývanie pod strechou.

Kto zakúsil život pod šikminami bez jediného výhľadu cez zvislo osadenú zasklenú plochu a bez priameho prístupu k oknu, ten netuší, čo ho čaká, ak bude niekoľko hodín denne odkázaný výlučne na výhľad do neba. Psychológia nepustí. Chceme mať veci pod kontrolou a čo najväčší prehľad o tom, čo sa deje v blízkosti nášho domu? Tak teda vikier!
 
Aby vikier neublížil streche
Na zakomponovanie vikiera potrebujeme vhodný sklon strešnej roviny: 35 až 55°. Ten vytvorí najpriaznivejšiu šikminu, pod ktorou môže vzniknúť plnohodnotný podkrovný obytný priestor vylepšený výhľadom z vikierového okna. Pri úvahe o najvhodnejšom umiestnení vikiera treba pamätať, že čím viac je zapustená predná stena vikierovej konštrukcie oproti obvodovej stene, tým vyššie sa ocitne parapet vikierového okna.. Takto sa však stráca kontakt s vonkajším prostredím. Z hľadiska odvodnenia strechy je prijateľnejšie zabudovať vikier do hmoty strechy, a tak zbytočne neprerušovať strešný odkvap.


Výhľad z podkrovia

272339
Vikier, Regnum

Čím je strecha členitejšia, tým väčší je predpoklad vzniku tepelných mostov a nesúvislých či nevhodne napojených plôch hydroizolácie alebo parotesnej zábrany. Na rozdiel od osadenia strešného okna, pri ktorom stačí rozobrať škridly a vyrezať latovanie pri minimálnom riziku zatekania, na zhotovení vikiera priamo na stavbe sa podieľajú viacerí remeselníci. Ak zlyhá čo len jeden z nich: tesár, pokrývač, klampiar, murár alebo omietkar, v krátkom čase sa objavia poruchy napríklad v miestach napojenia vikiera na strešnú konštrukciu. Tým, že vikier zväčší a rozčlení povrch strechy, zvýši sa aj spotreba materiálu a narastá pradvepodobnosť úniku tepla. Remeselnú zručnosť si vyžaduje najmä riešenie úžľabí po bokoch konštrukcie vikiera a všetkých styčných plôch s ostatnými časťami strechy. Každá nedôslednosť sa vypomstí a objaví sa v podobe zatekania do stien podkrovia. Dôležitým faktorom je správne odvetranie strechy vikiera tak, aby sa vytvorili podmienky na odvedenie difúznej vody z konštrukcie vikierovej striešky.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste


Výhľad z podkrovia

272309
Vikier, Regnum

Jednoduchším riešením je osadenie priemyselne zhotoveného vikiera, dovezeného na stavbu ako vopred skompletizovaný stavebný dielec. Ten sa upevní do vynechaného otvoru v streche podobne ako v prípade strešného okna.

Aby zbytočne nedochádzalo k stavebným poruchám, treba si vyžiadať projekt, ktorý už pri navrhovaní vikierov zohľadní ich dostatočné odvetranie, odvodnenie strechy vikiera, ale aj hlavnej strechy budovy.

 

Podľa STN 73 4301 z roku 2004 sa odporúča v obytných budovách minimálna transparentná plocha okien 1,25 m2 v miestnostiach s hĺbkou do 5 m a 1,5 m2 v hlbších miestnostiach. To platí, samozrejme, aj pre podkrovia. Výška výhľadovej plochy vyplnenej zasklením bude aspoň 1 250 mm a šírka najmenej 1 000 mm. Zvislé zasklené plochy, ktorých výška parapetu nepresahuje 1 200 mm, majú umožniť sediacemu výhľad vodorovným smerom do exteriéru.

ZDROJ: časopis môj dom JAGA GROUP, s.r.o.

Kategória: Stavba a rekonštrukcia Strecha, podkrovie
Tagy: okná stavba vikier
Zdieľať článok

Diskusia