Zabudnite na šedý priemer!: Betónujte s prehľadom

28. 05. 2008
Zdieľať

Časy, keď domáci majstri hľadali v stavebninách vhodný typ cementu, sú preč. Náš najväčší výrobca a dodávateľ stavebných materiálov Holcim Slovensko uviedol na trh dve novinky – Multicem a Extracem. V oboch prípadoch ide o cement balený v 25 kg vreciach. Oba produkty spĺňajú vysoké kritériá kvality, príslušné technické normy a environmentálne štandardy.

— Komerčná prezentácia spoločnosti Holcim (Slovensko) a.s. —

Švajčiarska technológia použitá pri výrobe cementov Holcim je zárukou, že v každom vreci nájde zákazník rovnako kvalitný cement. Okrem vysokej kvality majú nové vrecia uľahčiť spotrebiteľovi aj výber vhodného typu cementu. Európskou normou definované typové označenia CEM II/B-M (S-V-LL) 32,5 R a CEM I 42,5 R totiž doplnili názvy Multicem a Extracem. So zákaznícky orientovanými označeniami cementov prichádza Holcim ako prvý výrobca na Slovensku.

„Od lídra odvetvia sa právom očakáva, že bude prichádzať s novinkami – a to aj v oblasti služieb pre zákazníkov. Veríme, že nové, zrozumiteľnejšie názvy cementov zákazníci ocenia a že si aj vďaka nim vyberú cementy vhodné na konkrétny typ aplikácie,“ povedal Alan Šišinački, riaditeľ pre marketing a predaj Holcim Slovensko.

Multicem pre univerzálne použitie

Multicem je portlandský zmesový cement vyrobený z portlandského slinku a ďalších hlavných zložiek, ktoré sú priaznivejšie voči životnému prostrediu a zlepšujú spracovateľnosť betónov, mált a omietok. Táto novinka je určená na výrobu betónov a mált štandardnej kvality – teda na univerzálne použitie. Používa sa na výrobu prostého betónu ako aj železobetónu, výrobu poterov, mált a omietok. Vhodný je pri bežných opravách a rekonštrukciách bytových i nebytových priestorov.

Vývoj výrobku Multicem vychádzal už z osvedčenej technológie výroby zmesových cementov typu CEM II/B-M, pričom na stále rastúci dopyt bolo potrebné hľadať aj materiálové pokrytie v základných výrobných surovinách. Praktickými skúškami vzoriek cementu v jednotlivých aplikáciách sa osvedčilo, že pridávanie určitého množstva jemne mletého kvalitného vápenca z domáceho lomu zvyšuje plasticitu, spracovateľnosť a aj kvalitu betónov a mált. Odskúšané boli aj vhodnosti miešania pomerov granulovanej vysokopecnej trosky k vápencu tak, aby výsledok splnil očakávania pre finálnu kvalitu.

Nový cement Multicem má veľmi dobrú spracovateľnosť a výbornú plasticitu, jednoducho sa zhutňuje a hladí. Skúšky cementu pri strojnej výrobe poterov na stavbe ukázali jeho bezproblémové spracovanie v miešačke ako aj plynulú dopravu pneumatickou dopravou na stavbe na miesto uloženia. Po spracovaní a uhladení pomerne rýchlo zavädne a začína vytvrdzovať. V porovnaní s podobnými cementami si vyžaduje menej vody, čo je z hľadiska finálnej kvality betónu veľmi dobré. Stavbári si veľmi pravdepodobne na tento cement rýchlo zvyknú a ocenia jeho prednosti. Je dodávaný v 25 kg papierových vreciach na palete, chránený fóliou proti dažďu a navlhnutiu pri skladovaní. Je vhodný na všetky bežné aplikácie pri výstavbe bytov a rodinných domov a bude dostupný v širokej sieti predajcov stavebného materiálu.

Extracem pre nadštandardnú kvalitu

Extracem je portlandský cement najvyššej kvality vyrobený z portlandského slinku a regulátora tuhnutia. Extracem je vhodný pre aplikácie, pri ktorých je potrebná nadštandardná kvalita, vysoká trvanlivosť, pevnosť v tlaku a oteruvzdornosť. Tento cement vyššej pevnostnej triedy sa používa na výrobu prostého betónu a železobetónu v náročných konštrukciách a všade tam, kde sa požaduje rýchly nárast začiatočných pevností. Ideálny je tiež na výrobu poterov v namáhanom prostredí, ako aj na nosné prvky v bytovej a občianskej výstavbe. Extracem je vhodný do základov stavieb, na výrobu stĺpov, dlažieb, drobných architektonických prvkov v exteriéri, pomníkov a pod.

Extracem predstavuje vysokokvalitný cement portlandského typu CEM I a pevnosťou min. 42,5 Mpa po 28 dňoch, čo ho zaraďuje medzi cementy najvyššej kvality. Jeho výroba v cementárni Rohožník má dlhú tradíciu a vyrába sa hlavne pre náročné priemyselné technológie v oblasti výroby prefabrikátov, betonárskeho tovaru a pod. Ako balený výrobok je vhodný všade tam, kde očakávame rýchly nárast začiatočných pevností, zvýšené nároky na trvanlivosť a pod. Pri práci s týmto cementom dochádza k rýchlejšej hydratácii cementu, a tým aj vývoju hydratačného tepla, čo je výhodou pri chladnejšom počasí. Naopak, táto vlastnosť je nevýhodou v letnom počasí a podcenenie prehriatia betónu v letnom období ho môže vážne poškodiť. Preto ho neodporúčame na spracovanie pri vysokých vonkajších teplotách bez potrebnej odbornej starostlivosti. Pri výrobe betónov a drobných betonárskych výrobkov je potrebné starostlivo vyberať kamenivo, poznať jeho krivky zrnitosti tak, aby bol betón navrhnutý optimálne a cenovo výhodne. Pri práci s týmto cementom sa právom očakáva naozaj prvotriedny výsledok práce.

Aj Extracem je dodávaný v 25kg papierových vreciach, na palete a balený v ochrannej fólii. Výrobok je dostupný v širokej sieti predajcov stavebného materiálu. K obom novinkám pripravila spoločnosť Holcim Slovensko technické listy a ďalšie informačné materiály, v ktorých nájdu spotrebitelia podrobnejšie informácie o zložení produktov, o aplikačných možnostiach a praktické tipy ako čo najefektívnejšie využiť možnosti, ktoré produkty ponúkajú.

Na čo by ste pri výrobe betónu a mált nemali zabudnúť?  • Pri výrobe betónu a mált používajte vždy čisté kamenivo (štrk, piesok) bez obsahu hliny, ílov a podobných látok, ako aj organických zvyškov látok. 
  • Používajte vodu, ktorá nie je znečistená mechanickými a organickými nečistotami. Túto kvalitu vám vždy zabezpečí pitná voda z vodovodnej siete.
  • Skôr ako zapnete miešačku, porovnajte jej objem s objemom jednej zámesi, aby došlo k správnemu dávkovaniu jednotlivých zložiek betónu.
  • Zložky betónu/malty treba starostlivo odmeriavať, najvhodnejšie je dávkovať ich podľa hmotnosti. Pomer jednotlivých zložiek betónu sa upravuje v závislosti od požiadaviek na jeho kvalitu. Ak si na to netrúfate, poraďte sa radšej s odborníkom. 
  • Betónovú zmes/maltu je potrebné miešať primerane dlhý čas tak, aby bola rovnomerne zamiešaná a optimálne spracovateľná. S pridávaním vody radšej opatrne, jej prebytok znižuje pevnosť betónu/malty . 
  • Rada pre individuálnych stavebníkov a domácich majstrov: Prvá ide do miešačky vždy dávka vody a 2-3 lopaty piesku alebo štrku, následne celá dávka cementu, Až keď je cement správne rozmiešaný, bez hrudiek, postupne pridávame dávku piesku alebo štrku. 
  • Betón po zamiešaní ukladajte na vopred pripravené miesto, ktoré je zbavené prachu a nečistôt, a ktoré má predvlhčený podklad. Ak ukladáte prostý betón do debnenia, skontrolujte jeho stabilitu a nepriepustnosť najmä v miestach spojov. 
  • Odporúčame spracovávať a ukladať betónovú zmes podľa účelu a druhu použitia pri teplote prostredia viac ako +5°C.

A nakoniec – nezabudnite, že uložením betónu sa starostlivosť o betón ani zďaleka nekončí. Správne vyrobený a uložený betón je potrebné primeraným spôsobom ošetrovať, aby boli zaručené správne vlhkostné pomery, potrebné pre vývin požadovaných pevností. Betón udržujte vlhký aspoň počas prvých 7 dní a nevystavujte ho priamym účinkom slnka a vetra, ktoré ho povrchovo rýchlo vysušujú. Pred vysúšaním ho môžete chrániť napríklad PE fóliou, navlhčenou textíliou alebo papierovým vrecom.

Viac info na www.zabudnite-na-sedy-priemer.sk/

Kategória: Stavba a rekonštrukcia
Tagy: betón cement holcim malta
Zdieľať článok

Diskusia