Zásady rekonštrukcie podkrovia

Zásady rekonštrukcie podkrovia

28. 05. 2010
Zdieľať

Keď sme boli malí, chodili sme sa hrávať na povaly. Len však cez deň. Keď sa zvečerilo a vietor, prepletajúci sa škárkami v streche, začal srdcervúco hvízdať, už sa nám tam veľmi nechcelo ostávať. Pod strechou – v suchu a prievane – sa výborne sušili huby, bylinky aj bielizeň a vždy sa tu našlo miesto na veci, ktoré sa ešte zídu. Takýchto podkroví však ubúda. Upravujú sa a prispôsobujú súčasnosti, ktorá mení romantické povaly na byty.

Nedajte sa napáliť

Podkrovia vhodné na rekonštrukciu sa dnes hľadajú čoraz ťažšie – buď už sú obývané, alebo ich nechcú majitelia predať, alebo sa na rekonštrukciu nehodia. Šance získať voľný priestor, v ktorom by sa dalo vybudovať príjemné bývanie, sa zmenšujú, ale možno budete mať šťastie. Pozor však, aby ste v túžbe po byte s výhľadom na oblohu nenaleteli šikovnému majiteľovi nevyhovujúceho podkrovia. Na byt totiž nemôžete premeniť každý priestor pod strechou. Krov nemusí vyhovovať tvarom alebo staticky, preto skôr než začnete vybavovať čokoľvek okolo kúpy či úveru, pozvite si na obhliadku statika spolu so skúseným architektom. Statik posúdi, či konštrukcie unesú zvýšené zaťaženie, ktoré prináša vstavaný obytný priestor, prípadne určí obmedzenia alebo navrhne spevnenie či úpravu konštrukcií. Staršie krovy totiž často vyžadujú rekonštrukciu alebo sanáciu – jednotlivé konštrukčné prvky môžu byť zdeformované, prasknuté, prípadne narušené drevokaznými hubami či hmyzom, spoje a spojovacie prvky môžu byť zdeformované, uvoľnené alebo skorodované. Taktiež treba skontrolovať strešnú krytinu. Vo väčšine prípadov ju musí nahradiť nová a je nevyhnutné počítať s ňou pri statickom posúdení krovu rovnako ako s ďalšou záťažou, ktorú bude znamenať zateplenie strešného plášťa, a podobne.


Zásady rekonštrukcie podkrovia

263922

Druhá úroveň podlahy je uložená na väzných trámoch krovu. Vzniknutý medzipriestor sa môže využiť ako odkladací.

Na základe záverov statika sa architekt vyjadrí k tomu, či je reálne vtesnať do podkrovia všetko, čo si predstavujete pod pojmom príjemné bývanie. Na zobytnenie sú svojím tvarom najvhodnejšie manzardové strechy, ktoré ponúkajú najviac priestoru s väčšou svetlou výškou, v našich mestách sa však s nimi stretnete len zriedka. Najčastejšie sa vyskytujúci typ striech – sedlové – môže taktiež poskytnúť na prestavbu dostatočne veľký priestor, v tomto prípade však veľmi záleží na rozmeroch a type krovu.


Zásady rekonštrukcie podkrovia

263917

V priestoroch s malou svetlou výškou na okraji dispozície je vhodné miesto napríklad na predstenové inštalácie – všetky potrebné rozvody sa skryjú za stienky vytvorené pomocou nosného roštu a opláštenia. Po obložení sa osadia umývadlo, záchod, bidet, vaňa a batérie a pripoja sa na inštalačné rozvody. (Pozor! Konštrukcia nosného roštu musí byť v miestach zariaďovacích predmetov spevnená a pripravená na ich osadenie.)

Krovy so stojatou stolicou

K najčastejšie používaným konštrukciám šikmých striech patria u nás krovy so stojatou stolicou. Väzné trámy v nich viažu protiľahlé múry a nesú stĺpiky a vzpery plných väzieb, čím sa zaťaženie zo strechy prenáša do obvodových nosných sien. Takzvané plné väzby so všetkými potrebnými konštrukčnými prvkami, ktoré prenášajú zaťaženie pôsobiace na strechu, bývajú v krove každých 2,5 až 4,5 m; toto rytmické členenie podstrešného priestoru však môže skomplikovať rozvrhnutie dispozície budúceho bytu. Aby ste v ňom nemuseli každú chvíľu prekračovať väzné trámy, možno ich prerušiť. V takom prípade je však nevyhnutné nahradiť ich podperné účinky – bežným riešením je prenesenie zvislej sily do stropu nad posledným podlažím, podmienkou však je jeho dostatočná únosnosť. Ak ostanú väzné trámy zachované, bude sa musieť zdvihnúť konštrukcia podlahy až nad ne buď v celom podkroví, alebo v jeho časti, čím sa vytvorí viac výškových úrovní. V tomto prípade je zasa potrebné, aby pod krovom ešte stále ostala dostatočná svetlá výška. Väzné trámy, stĺpy a klieštiny plných väzieb sa dajú začleniť do dispozície tak, že sa nimi priestor rozdelí na útulné zákutia, prípadne sa môžu zabudovať do priečok. Ak necháte pracovať predstavivosť šikovného architekta, budete milo prekvapení, keď sa pre vás iba ťažko predstaviteľná dispozícia bytu premení na skutočnosť.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste


Zásady rekonštrukcie podkrovia

265452

Konštrukcia hambálkového krovu ponúka voľnejší priestor, je však menej únosná a pri jednostrannom zaťažení je poddajnejšia.

Hambálkové krovy

Podkrovia s hambálkovou konštrukciou krovu sa vďaka voľnému priestoru s minimom konštrukčných prvkov priam ponúkajú na zobytnenie, sú však menej únosné, preto ich treba spevniť (najmä v spojoch hambálkov a krokiev, ktoré sú najviac namáhanou oblasťou). Pri jednostrannom zaťažení sa hambálkový krov ľahko zdeformuje, čo môže byť v podkrovnom byte príčinou trhlín v povrchových úpravách, praskania a citeľných vibrácií. Takéto negatívne reakcie sa dajú eliminovať doplnením zavetrenia – dodatočnou výstuhou vo výške hambálku, ktorá bude opretá o štítové, prípadne o priečne nosné múry. Ďalším problémom, ktorý sa môže pri hambálkovom krove vyskytnúť, je roztláčanie podporných prvkov vo vodorovnom smere. Tento nepriaznivý jav zhoršuje zvýšené zaťaženie krovu zateplením, ťažšou strešnou krytinou a podobne (môže sa skončiť až zlomením krokiev). Aby sa pôsobením vodorovných síl krovy neposúvali po pomúrniciach, pomúrnice po nadmurovkách a nadmurovky nepraskali a neulamovali sa, ukotvia sa krokvy k pomúrniciam, pomúrnice k železobetónovému vencu a celá sústava sa zakotví do stropu.


Zásady rekonštrukcie podkrovia

263918

Priestorová tuhosť hambálkového krovu sa dá zvýšiť zavetrením – dodatočnou výstuhou vo výške hambálku, opretou o štítové, prípadne o priečne nosné múry.


Zásady rekonštrukcie podkrovia

263920

Pri zaťažení pôsobia v hambálkovej konštrukcii krovu výrazné horizontálne sily, ktoré roztláčajú podporné prvky a môžu vyústiť až do odlomenia nadmurovky.


Zásady rekonštrukcie podkrovia

263921

Eliminácia pôsobenia vodorovných síl od hambálkového krovu – ich prenesenie do stropnej konštrukcie (krokvy sa ukotvia k pomúrniciam, pomúrnice k železobetónovému vencu a celá sústava sa zakotví do stropu).

ZDROJ: časopis Môj dom december 2009 – január 2010JAGA GROUP, s.r.o.

Kategória: Stavba a rekonštrukcia Strecha, podkrovie
Tagy: podkrovie stavba
Zdieľať článok

Diskusia