Pracovisko ako klub?

Pracovisko ako klub?

15. 01. 2009
Zdieľať

S rozvojom priemyslu a obchodu sa vyvíja aj kancelárske prostredie. Zavedenie výpočtovej techniky podstatne zmenilo spôsob a organizáciu práce v spoločnosti a podnikoch. Pôvodné vnímanie práce ako statického a nemenného usporiadania pracovných činností sa zmenilo na chápanie práce ako dynamicky sa vyvíjajúceho procesu. Už dávno neplatí slovné spojenie o sivých kancelárskych myškách. Firmy majú záujem, aby sa zamestnanci v prostredí, v ktorom trávia väčšiu časť dňa, cítili dobre. Tomu sa prispôsobuje farebnosť, ergonómia a estetické stvárnenie priestoru. Kancelárske prostredie reaguje na vývoj kancelárskej techniky, nábytku, administratívnych budov, organizácie práce a pracovných vzťahov. Špecifickým spôsobom sa do neho premietajú aj všeobecné módne trendy v zariaďovaní interiérov.

Corporate identity

Základným princípom zariaďovania kancelárskych priestorov je vytvorenie pracovného prostredia, ktoré obsahuje stimulačnú atmosféru – má teda motivovať pracovníkov k väčšej produktivite. Súčasne musí reagovať na firemný imidž, firemnú kultúru a identitu – tak interne, ako aj externe. Komunikácia sa stáva ústrednou témou kancelárskeho priestoru a vníma sa ako nositeľ kreatívnych hodnôt.

Dispozícia – layout


Pracovisko ako klub?

178513
Ing. arch. Hynek Maňák

Základom zariadenia kancelárskeho priestoru je dispozičná schéma, ktorá odráža individuálne organizačné štruktúry a postupy. Efektívne využitie podlahovej plochy redukuje náklady a súčasne poskytuje pracovný komfort s možnosťou flexibility priestoru. Súčasné moderné administratívne budovy sa koncipujú ako veľkopriestorové kancelárie. Ich pôvodné chápanie – veľký počet pracovísk na jednom spoločnom priestore a malý počet pracovísk manažmentu v oddelených kanceláriách – sa postupne nahrádza konceptom, ktorý štruktúruje priestor do pracovných zón s rozličnými pracovnými aktivitami: priestor na komunikáciu, tímovú prácu a koncentrovanú činnosť. Na ne potom nadväzujú podporné priestory – recepcia, šatňa, archív, kopírovanie, občerstvenie. Jednotlivé pracovné zóny sa vytvárajú pomocou zasklených priečok, ktoré poskytujú priestorovú transparentnosť, dôležité však je aj ich zvuková izolácia. Flexibilita priečok umožňuje prípadnú zmenu dispozície. Ako vnútorné zariadenie však majú priečky inú životnosť v porovnaní so stavebnou časťou.

Hot Desking

V spoločnostiach, v ktorých pracovníci počas pracovného týždňa často cestujú mimo firmu, sa s obľubou využíva systém Hot Desking. Pracovník si po príchode do práce vyberie niektorý z voľných pracovných stolov, ku ktorému si privezie svoj súkromný mobilný kontajner s osobnými vecami a dokumentmi. Počet pracovných miest môže byť potom menší než celkový počet pracovníkov firmy.


Pracovisko ako klub?

178514
Ing. arch. Hynek Maňák

Pracovisko ako klub alebo kaviareň

Niektoré spoločnosti ponúkajú pre svojich pracovníkov možnosť zvoliť si pracovné prostredie podľa momentálnych osobných pocitov či podľa vykonávanej pracovnej úlohy – tradičnú kanceláriu na koncentrovanú činnosť, pracovný priestor na tímovú prácu, prípadne klubové či kaviarenské posedenie. Práca, ktorá si vyžaduje najmä osobnú alebo telefonickú komunikáciu a prístup notebooku na internet, nie je pevne viazaná na stoly a môže byť efektívna práve pri klubovom posedení.

Optické paravány

Dôležitou súčasťou súčasných kancelárií je umiestnenie viacerých pracovníkov v jednom spoločnom priestore. Preto sa vo veľkej miere uplatňujú optické paravány rozličných výšok, ktoré umožňujú čiastočne oddeliť jednotlivé pracovné miesta a vytvoriť priestor na koncentrovanú prácu. Tieto paravány sú tiež často nositeľmi individuálneho farebného riešenia kancelárskeho interiéru.

Viac informácií: Pracovisko ako klub?

Článok bol uverejnený na internetovom portáli www.asb.sk

Kategória: Dizajn
Tagy: interiérový dizajn kancelária pracovný stôl
Zdieľať článok

Diskusia