energie

V ústrety slnku
Stavba a rekonštrukcia

V ústrety slnku

Rodinný dom v rakúskej obci Passail bol vybudovaný koncom šesťdesiatych rokov ako masívna tehlová stavba, v tom čase klasickým spôsobom. Prešiel generačnou výmenou a mladí stavebníci sa rozhodli zrenovovať ho do takej miery, aby zodpovedal čo najširšej škále požiadaviek na moderné bývanie. Mottom ich prvotných úvah bolo rozšírenie domu na primeraný plošný štandard s vysokým stupňom používateľského komfortu. Pritom však – ako je to v Rakúsku veľmi časté – malo ísť o stavbu spĺňajúcu prísne ekologické kritériá s vysokou mierou ohľaduplnosti k životnému prostrediu.

Každý detail je dôležitý
Nezaradené

Každý detail je dôležitý

Zamysleli ste sa už niekedy nad tým, aký dom vykurujete? Energia už lacnejšia nebude a každá ušetrená kilowatthodina šetrí aj životné prostredie. Ak ste každoročne nespokojní s vysokými účtami, riešenie treba hľadať v zlepšení parametrov domu. Pozrime sa teda, ako sa dá energetická náročnosť domu znížiť pomocou dobrého architektonického a konštrukčného riešenia.

Energia bez faktúr
Nezaradené

Energia bez faktúr

Slnko je základnou podmienkou pre život na Zemi. Dodáva nám vnútornú silu, ale aj radosť zo slnkom zaliatych dní. V posledných rokoch sa stále častejšie ako obnoviteľný zdroj energie na výrobu tepla využíva slnečná energia. K najčastejším spôsobom využitia patria slnečné termické kolektory.

Ako je to s cenami energií … a niekoľko spôsobov ich úspory
Nezaradené

Ako je to s cenami energií … a niekoľko spôsobov ich úspory

Predpokladať vývoj cien energií na Slovensku nie je jednoduché. Jedno je však isté: ceny budú rásť. Zlepšenie pomerov mal priniesť energetický zákon a otvorenie trhu s energiami, no prax zatiaľ očakávané výsledky neponúka. Jedinou možnosťou, ako ušetriť náklady na energie, je znížiť ich spotrebu.

Plynové kondenzačné kotly
Nezaradené

Plynové kondenzačné kotly

Pokrok vo vývoji a výrazné zvýšenie účinnosti predstavujú kondenzačné plynové kotly. Pri každom spaľovaní vznikajú vodné pary, ktoré pri konvenčných kotloch odchádzajú v spalinách do atmosféry. Energia, ktorá je viazaná v týchto vodných parách, tzv. latentné a senzibilné teplo, teda sa stráca a nevyužije sa na vykurovanie.

Zatepliť znamená ušetriť
Materiály

Zatepliť znamená ušetriť

Obytné budovy v súčasnosti spotrebujú asi 1/3 z celkového množstva vyprodukovanej energie a spotreba energie v spoločnosti neustále rastie. V blízkej budúcnosti zrejme dôjde k vyčerpaniu klasických zdrojov energie a využívanie alternatívnych zdrojov bude ekonomicky veľmi náročné – najmä vzhľadom na vysokú cenu zariadení potrebných na premenu energie. Cena energie sa teda bude neustále zvyšovať. Zateplenie je preto výhodnou investíciou do budúcnosti – nielen z finančného hľadiska, ale aj s ohľadom na životné prostredie.