kamenná vlna

Kamenná vlna pomáha ľuďom i prírode
Materiály

Kamenná vlna pomáha ľuďom i prírode

Každý deň sa do miest presťahujú státisíce ľudí. Podľa odhadov bude v roku 2030 na svete 41 veľkomiest s viac ako 10 miliónmi obyvateľov. Budovy predstavujú 40 % energie spotrebovanej na celom svete. Vyše 30 percent Európanov spí v hlučnom prostredí. Pokiaľ nebudú prijaté potrebné opatrenia, vzrastie spotreba energie do roku 2050 o polovicu. Spoločnosť ROCKWOOL si naliehavosť riešenia problémov spojených s komfortným, bezpečným a úsporným bývaním uvedomuje a prijíma výzvu k udržateľnému rozvoju.