krov

Ako opraviť krov
Strecha, podkrovie

Ako opraviť krov

Spoločnou konštrukčnou charakteristikou všetkých drevených krovov je ich zhotovenie z trámov zmontovaných do konštrukcie. Požadovaný tvar konštrukcie zabezpečujú spoje, ktoré sú väčšinou rozoberateľné a ich výhodou je, že v prípade lokálneho poškodenia ich možno rozložiť a poruchu odstrániť. Oproti výmene celého krovu je to veľmi výhodné a, samozrejme, lacnejšie riešenie.

Zachráňte historické krovy
Strecha, podkrovie

Zachráňte historické krovy

Ešte nedávno sa väčšina starého (rozumej historického) považovala za bezcenné a bezhlavo sa nahrádzala čímkoľvek „kvalitnejším“, najmä však modernejším. Vďaka tejto filozofii boli spôsobené nenahraditeľné škody aj pri pamiatkovej ochrane historických budov, a predovšetkým historických krovov, ktoré sa zväčša nahrádzali bežne dostupnými strešnými konštrukciami. Historické krovy však treba chrániť, pretože sú nielen nedielnou súčasťou nášho hmotného kultúrneho dedičstva, ktorá svedčí o vysokej úrovni konštrukčného myslenia, intuitívnom zmysle pre statiku, ako aj o zvládnutom remeselnom opracovaní drevených prvkov, ale vytvárajú aj jedinečný životný priestor v podkroví pre ľudí so zmyslom pre krásu.

Obytné podkrovie = luxusné bývanie
Strecha, podkrovie

Obytné podkrovie = luxusné bývanie

Každá iná rovnica môže spôsobiť, že život v podkroví nesplní vaše očakávania. Šetrenie v podkrovnom byte je totiž skoro vždy na nesprávnom mieste a môže zapríčiniť množstvo problémov, ako sú prehrievanie v lete a veľké tepelné straty v zime, zatekanie, nedostatok svetla, plesnivenie stien v rohoch a okolo okien. Ušetriť (alebo skôr neminúť zbytočne veľa) sa však dá, ak si vyberiete také podkrovie, ktoré vám bude pri zobytňovaní klásť čo najmenej prekážok.

Podkrovie a chata
Nezaradené

Podkrovie a chata

Pre mnohých ľudí je bývanie pod šikmou strechou akýmsi snom o útulnom romantickom prostredí, ktorý predstavuje príjemný kontrast k panelovému bytu a jeho stiesneným pomerom. Nie každý si ho môže splniť výstavbou rodinného domu alebo strešnej nadstavby na bytovom dome, ktorá nahradí bývanie v rodinnom dome. Niektorým sa však podarí vybudovať si aspoň malé kráľovstvo pod šikmou strechou, ktoré navštevuje počas voľných chvíľ, či už je to chata, chalupa, záhradný či víkendový domček.

Čo so starým krovom, ktorý zavadzia?
Stavba a rekonštrukcia

Čo so starým krovom, ktorý zavadzia?

Miesta, v ktorých niekedy boli iba odložené nepotrebné veci, sa dnes menia na nové, často exkluzívne obytné priestory. Keďže sa pri návrhu krovu neuvažovalo s možným využitím priestoru pod ním, jeho nosné časti zväčša bránia efektívnemu využitiu. Rovnako malá únosnosť najvyššieho stropu alebo chýbajúci obvodový veniec sú častými prekážkami pri tvorbe bezpečného podkrovného priestoru.

Prieskum krovu (2. časť)
Strecha, podkrovie

Prieskum krovu (2. časť)

2. časť článku na tému "Prieskum krovu" podrobnejšie rozoberá statický prieskum, prieskum objektu z hľadiska požiarnej ochrany, prieskum exponovaných prvkov podkrovia, technického zariadenia budov, exteriérového a interiérového životného prostredia a okolia domu.

Prieskum krovu (1. časť)
Strecha, podkrovie

Prieskum krovu (1. časť)

Psychologické, spoločenské a sociologické nároky na bývanie každého človeka sú odlišné, zodpovedajú jeho veku, intelektu, vzdelaniu a pôvodu, sú závislé aj od špecifík doby a spoločnosti. Špecifickou formou bývania, odlišnou od bývania v bežnom kvadratickom prostredí, je bývanie pod šikmou strechou. Môžeme ho realizovať v podkroví novostavby, v nadstavbe zhotovenej na jestvujúcom dome alebo v zobytnenom podkroví, teda vstavbe.

Aby nám strecha nespadla na hlavu
Strecha, podkrovie

Aby nám strecha nespadla na hlavu

Strecha je odvekým symbolom domova a bezpečia. Okrem toho, že nás chráni pred nepriaznivými vplyvmi vonkajšieho prostredia, musí spĺňať nespočetne veľa požiadaviek. O strechu sa takisto musí niekto starať, preto celú jej záťaž nesie na svojich „pleciach“ krov, ktorý spolu s ďalšími nosnými i nenosnými prvkami zabezpečuje jej stabilitu.

Spoľahlivá kostra domu (3. časť)
Strecha, podkrovie

Spoľahlivá kostra domu (3. časť)

V tretej - poslednej - časti nášho miniseriálu bude reč o horizontálnych nosných konštrukciách. Na rad príde aj nosný konštrukčný systém šikmých striech - krov a jeho jednotlivé typy, voľba ktorých závisí najčastejšie od rozpätia zvislých nosných konštrukcií.

Rekonštrukcia krovu
Stavba a rekonštrukcia

Rekonštrukcia krovu

Pri rekonštrukcii rodinného domu sa takmer vždy stretávame s problémom nevyhovujúceho krovu – a to nielen z hľadiska jeho tvaru, ktorý nám často zabraňuje efektívne využiť podkrovný priestor, ale aj z hľadiska jeho nedostatočnej únosnosti pri výmene krytiny alebo jeho poškodenej časti.