okno

Zasklenie okien a tepelná izolácia
Okná

Zasklenie okien a tepelná izolácia

Pre drevené, plastové či kovové okná sa používa takmer výhradne izolačné zasklenie. Izolačné zasklenie tvorí dvojica (prípadne trojica) plochých skiel, ktorých okraje sú k sebe po celom obvode pritmelené tak, že medzi sklami zostáva viac než centimetrová vrstva vzduchu.

Kovové okná
Materiály

Kovové okná

Kovy a najmä zliatiny hliníka majú vysoký súčiniteľ tepelnej vodivosti, čo spôsobuje problémy pri plnení tepelnoizolačných požiadaviek na okenné konštrukcie. Okenné vlysy predstavujú pri týchto oknách výrazné tepelné mosty. Vnútorné povrchové teploty klesajú hlboko pod teplotu rosného bodu. Preto treba prerušiť tepelné mosty vložením vysokoúčinného tepelného izolantu do ich rámov.

Plastové okná
Materiály

Plastové okná

Pri plastových oknách je situácia oveľa zložitejšia z hľadiska sortimentu vyrábaných profilov. Ich profily sa líšia termickou schopnosťou, počtom tesnení, schopnosťou prenášať zaťaženia otvaráveho krídla, hĺbkou, tvarom odkvapnice, možnosťou tvarovať okno a pod. Plastové okná sa vyrábajú z tvrdých PVC profilov vyrábaných extrudovaním za tepla na závitkových lisoch. Plynulé sledovanie ich kvality na lisovacích linkách i vo vlastných laboratóriách firiem zaručuje vysokú akosť všetkých vyrábaných profilov, ich kvalita sa potvrdzuje vydanými osvedčeniami.

Drevené okná
Materiály

Drevené okná

Okná sú jedným z dominantných architektonických prvkov. Slúžia na osvetlenie interiérov, vetranie a kontakt s vonkajším prostredím. Vyvolávajú dojem veľkosti a objemu miestnosti, ovplyvňujú rozdielne vnímanie priestorov. Preto je voľba okien podstatná pre zladenie okolitého prostredia s vnútorným prostredím a konceptmi jednotlivých domov.