stavenisko

Ako správne pripraviť stavenisko pre rodinný dom
Stavba a rekonštrukcia

Ako správne pripraviť stavenisko pre rodinný dom

Príprava staveniska má svoj význam na zabezpečenie bezproblémového chodu stavby. Náklady na zariadenie staveniska sa zvyčajne určujú vo výške 2 až 3 % zo stavebných nákladov. Po vytýčení budovy môžeme budovať základy.

Ako sa stavajú dnešné drevodomy
Stavba

Ako sa stavajú dnešné drevodomy

Moderná drevostavba využíva vlastnosti dreva efektívnejšie a v kombinácii s tepelnými a akustickými izoláciami, materiálmi s akumulačnými schopnosťami a modernými ochrannými prostriedkami vzniká stavba vo všetkých ohľadoch energeticky efektívna a príjemná na život.

Stavenisko a jeho vybavenie
Stavba a rekonštrukcia

Stavenisko a jeho vybavenie

Stavenisková prevádzka je celá činnosť na stavenisku, ktorá je zameraná na realizáciu výstavby. Táto prevádzka sa mení postupom výstavby a úlohou zhotovovateľa (niekedy aj stavebníka v jednej osobe) je zabezpečiť všetko potrebné na výstavbu vybudovaním objektov zariadenia staveniska.

Zariadenie staveniska
Stavba a rekonštrukcia

Zariadenie staveniska

Stavba domu sa bez uskladnenia materiálu, jeho dopravy, priestorov pre pracovníkov nezaobíde. Stavať dom neznamená iba bezhlavo sa vrhnúť do práce, súčasťou výstavy je aj zariadenie staveniska, ktoré rieši bezpečnú činnosť na stavenisku a v jeho okolí, ako aj bezpečnú prevádzku používaných zariadení a mechanizmov.

Kto dozerá na stavbu individuálneho stavebníka?
Legislatíva a financovanie

Kto dozerá na stavbu individuálneho stavebníka?

Ak sa chystáte stavať dom, stojíte pred niekoľkými možnosťami: dáte si ho postaviť stavebnej firme, postavíte ho svojpomocou, prípadne zadávate čiastkové úlohy stavebným firmám. Stavať sám pre seba svojpomocou môžete jednoduché stavby, ale musíte na vedenie výstavby zabezpečiť stavebný dozor, ktorý bude spolu s vami zodpovedať za dodržanie podmienok stavebného povolenia. To isté platí, ak stavebník zadáva stavebným firmám iba čiastkové úlohy. Na stavbách, ktoré si dáte postaviť stavebnej firme, má podľa zákona ona povinnosť zabezpečiť stavebný dozor. V takom prípade však nemusí byť stavebný dozor objektívny, preto je rozumné, keď stavebník zabezpečí stavebný dozor sám.

Stavebný dozor – vaše druhé oči
Legislatíva a financovanie

Stavebný dozor – vaše druhé oči

Realizácia rodinného domu je náročný proces, ktorý si vyžaduje odbornú znalosť mnohých odborov stavebníctva. Stavebník je vo vlastnom záujme povinný kontrolovať prácu dodávateľov. Na kontrolu činností, akými sú príprava pozemku, výber dodávateľov, koordinácia jednotlivých prác, dozor nad použitím predpísaného materiálu a celkovým dodržiavaním podmienok stavebného povolenia, nutne potrebuje kvalifikovaného odborníka s príslušným vzdelaním – stavebný dozor. Výber kvalitného stavebného dozoru má pre investora aj pre jeho peňaženku veľký význam.