Ako sa stavajú dnešné drevodomy

Ako sa stavajú dnešné drevodomy

21. 08. 2013
Zdieľať

Moderná drevostavba využíva vlastnosti dreva efektívnejšie a v kombinácii s tepelnými a akustickými izoláciami, materiálmi s akumulačnými schopnosťami a modernými ochrannými prostriedkami vzniká stavba vo všetkých ohľadoch energeticky efektívna a príjemná na život.

Montované z panelov – prefabrikovaná výroba

Montované rodinné domy sú v súčasnosti najob­ľúbenejším aj najrozšírenejším typom drevostavieb. Dôvodom je jednoduchšia realizácia, vzhľad a v neposlednom rade i cena. Montovaný dom zo sendvičových drevených panelov väčšinou nemožno rozoznať od murovanej stavby, a to zvonku ani zvnútra. Hlavnou prednosťou konštrukcie panelového systému je možnosť maximálnej prípravy stavby vo výrobe, ako aj rýchla montáž a dokončenie domu na stavenisku.
Základom konštrukcie panelov je drevený rám nahrubo opláštený z vhodných veľkoplošných materiálov. Priestor medzi rámom je vyplnený tepelno-zvukovou izoláciou. Na opláštenie sa používa drevotriesková doska, OSB doska, sadrovláknitá doska, cementotriesková doska a podobne. Drevený rám panela je konštrukčne prispôsobený vzhľadom na funkciu, ktorú plní – obvodový, priečkový, stropný, strešný, podlahový. Panely možno vyrábať s rôznym stupňom finálnej úpravy, od hrubých rámov opláštených z jednej strany veľkoplošným materiálom až po panely so zabudovanými oknami a dverami, s finálnou úpravou interiérovej aj exteriérovej strany, so zabudovanými rozvodmi. Panely môžu mať rozličnú veľkosť – od 1 200 × 2 600 mm s hmotnosťou do 80 kg, na montáž ktorých netreba ťažkú mechanizáciu, až po celostenové panely dlhé až 12 m, ktoré vyžadujú ťažkú mechanizáciu na prepravu i montáž. Pri montáži je dôležité správne vzájomné spájanie panelov, ale aj kotvenie panelov k základovej konštrukcii.

Pri drevostavbách sa najčastejšie používajú dva spôsoby výstavby domov – prvková montáž domu na stavenisku a prefabrikovaná výroba domu vo výrobnej hale s následnou montážou na samotnej stavbe.


Prvý deň výstavby panelovej drevostavby atypickej vily. Zo základovej dosky sa dvíhajú prvé panely.

Prvý deň výstavby panelovej drevostavby atypickej vily. Zo základovej dosky sa dvíhajú prvé panely.
Ecomodula


Na 20. deň stavby sa už stavia druhé podlažie.

Na 20. deň stavby sa už stavia druhé podlažie.
Ecomodula


Takto vyzerá zvnútra konštrukcia domu z prefabrikovaných panelov na 30. deň stavby.

Takto vyzerá zvnútra konštrukcia domu z prefabrikovaných panelov na 30. deň stavby.
Ecomodula


40. deň stavby nízkoenergetickej vily s celkovou plochou 215 m2 s priestrannou terasou a prístreškom pre auto.

40. deň stavby nízkoenergetickej vily s celkovou plochou 215 m2 s priestrannou terasou a prístreškom pre auto.
Ecomodula

Bunkový systém
Bunkové konštrukcie charakterizuje vysoký stupeň prefabrikácie. Celý objekt vo forme buniek sa zhotoví vo výrobnom závode a prepraví na stavenisko. Stavba sa zostavuje z buniek vertikálnym a horizontálnym nadstavením. Drevené stavebné systémy ponúkajú rôzne základné architektonické a technologické možnosti a realizáciu atraktívnych drevených stavieb na účely bývania, rekreácie či podnikania za priaznivú ekonomickú a ekologickú cenu. 


Panelová drevostavba atypickej vily Verzaux je postavená vo svahu. Takto vyzerá stavba na 60. deň.

Panelová drevostavba atypickej vily Verzaux je postavená vo svahu. Takto vyzerá stavba na 60. deň.
Ecomodula

možnosť výstavby počas celého roka – panely sa vyrábajú vo výrobnej hale, ich výroba teda nie je závislá od poveternostných podmienok 
+  realizácia na stavbe prebieha len formou montáže a menších stavebných úprav dielov 
+  veľmi vysoká úroveň prefabrikácie (steny môžu byť vybavené z výroby kontaktnými zatepľovacími systémami, oknami a podobne)
+  tepelnotechnické parametre obvodových stien (tepelný odpor stien) predurčujú montovaný dom na dosiahnutie nízkoenergetického, ako aj energeticky pasívneho štandardu 
možnosť výstavby podľa hotových návrhov alebo individuálnych požiadaviek klienta  
prirodzené prostredie a možnosť nasťahovania ihneď po dokončení stavby
+  jednoduchá a rýchla realizácia 
uspokojuje ekologické požiadavky 

Montované na mieste – prvková montáž na stavenisku

Prvková stavenisková montáž domu je výstavbou s prevažujúcim podielom remeselnej, tesársko-montážnej práce, keď sa z hobľovaných prvkov (prípadne narezaných na presné dĺžky a finálne upravených) postupne zostavujú a montujú jednotlivé steny, stropy, strechy a podobne. Stĺpikové stavby boli vyvinuté v USA a Kanade. V pôvodnom americkom systéme two by four sa väčšinou používajú len dva rozmery reziva: 2 × 4“ (asi 50 × 100 mm) na stĺpiky a 2 × 8“ (asi 50 × 200 mm) na vodorovné preklady, stropnice a krokvy pri osovej vzdialenosti nosných prvkov 400 až 600 mm. U nás sa v súčasnosti (najmä pre potrebu väčšej hrúbky tepelnej izolácie) používajú stĺpiky s prierezom 50 až 60 mm × 120 až 160 mm. Priestorovú stabilitu stĺpikových stavieb väčšinou zabezpečuje oplášťovanie z aglomerovaných veľkoplošných materiálov. Na zvýšenie požiarnej bezpečnosti stĺpikových stavieb sa spravidla používajú vnútorné sadrokartónové obklady. 
Rovnako ako pri zrubových stavbách aj tu sa musí dohliadať na správne riešenie styku konštrukcie so základovou konštrukciou. Veľa škody môže spôsobiť nedôkladná montáž parozábrany, vonkajšieho obkladu alebo krytiny. Problémy vznikajú počas svojpomocne realizovanej výstavby bez odborného vedenia, pri nedodržiavaní technologických postupov, pri vypracovaní projektu bez poznania materiálu, ktorý sa má použiť, pri zmene materiálu nosnej konštrukcie, ktorá sa nepremietne do samotného projektu.


Konštrukcia vychádzajúca z technológie two by four. Ide o systém ľahkého dreveného skeletu s využitím materiálu KVH alebo SM reziva s rozmermi 150 × 50 mm.

Konštrukcia vychádzajúca z technológie two by four. Ide o systém ľahkého dreveného skeletu s využitím materiálu KVH alebo SM reziva s rozmermi 150 × 50 mm.
Wood-House


Skeletová konštrukcia sa celá realizuje priamo na stavbe, čo umožňuje čitateľnosť všetkých konštrukčných prvkov počas celej realizácie, a to nielen pre dodávateľa, ale aj pre stavebný dozor a klienta.

Skeletová konštrukcia sa celá realizuje priamo na stavbe, čo umožňuje čitateľnosť všetkých konštrukčných prvkov počas celej realizácie, a to nielen pre dodávateľa, ale aj pre stavebný dozor a klienta.
Wood-House


Výhodou tohto systému je aj možnosť robiť zmeny počas realizácie, ale aj v priebehu životnosti stavby.

Výhodou tohto systému je aj možnosť robiť zmeny počas realizácie, ale aj v priebehu životnosti stavby.
Wood-House

pri montáži sa nevyžaduje žiadna ťažká mechanizácia
prácnosť na stavenisku je v porovnaní s murovanými a železobetónovými technológiami nízka, v závislosti od skúseností a odbornej úrovne tesárov – montážnikov a od metódy riadenia stavby však môže byť rôzna 
realizácia väčšinou trvá 3 až 5 mesiacov (vrátane základov a prípojok)
+  splnené požiadavky trvalo udržateľného rozvoja a hodnotenia životného cyklu stavby
  konštrukcia je počas montáže vystavená nepriaznivému počasiu, čo môže negatívne ovplyvniť jej vlastnosti 
  celá výroba prebieha priamo na stavenisku
  pri zložitejších stavbách môže ísť o zdĺhavý proces 

Každá drevostavba musí mať výpočtom deklarovanú a požiarnej norme zodpovedajúcu požiarnu odolnosť. Tá sa dosahuje vhodnou skladbou jednotlivých konštrukcií s dostatočnými rozmermi drevených profilov. Drevo má zaujímavý priebeh horenia. Počas požiaru na ňom vzniká zuhoľnatená vrstva, ktorá sa veľmi rýchlo začne správať ako protipožiarny retardér a chráni drevený profil pred ďalším úbytkom drevnej hmoty. Ten si vďaka tomu dlhšie zachováva svoje statické vlastnosti. 


Po vytvorení základovej dosky sa zhotoví základná stĺpiková konštrukcia, na ktorú sa v tomto prípade použili prvky s rozmermi 60 × 140 mm.

Po vytvorení základovej dosky sa zhotoví základná stĺpiková konštrukcia, na ktorú sa v tomto prípade použili prvky s rozmermi 60 × 140 mm.
K. Dublej


Po osadení OSB dosiek na konštrukciu prvého podlažia sa začalo s realizáciou druhého podlažia a strechy. Dom je zastrešený pultovou strechou so sklonom 7°.

Po osadení OSB dosiek na konštrukciu prvého podlažia sa začalo s realizáciou druhého podlažia a strechy. Dom je zastrešený pultovou strechou so sklonom 7°.
K. Dublej

Charakteristika drevodomov

Zdravé bývanie 
Pri výstavbe sa minimalizujú mokré procesy, vďaka čomu nevzniká zbytočná vlhkosť, ktorá pri klasických stavbách neumožňuje okamžité užívanie domu. 

Ekologickosť
Hlavným materiálom je ihličnaté rezivo – obnoviteľný zdroj. Používa sa na konštrukciu obvodových stien, priečok, stropu, krovu, okien, vchodových dverí a plášťa stavby. 

Variabilita 
Ľubovoľné možnosti vonkajšieho tvaru domu a vnútorného usporiadania priestoru 

Nízke náklady na vykurovanie 
V porovnávajúcich testoch sa dokázala minimálne 30-percentná úspora pri vykurovaní. 

Krátky čas realizácie 
Tri mesiace od podpisu zmluvy (výroba, dodávka, montáž hrubej stavby podľa technického popisu) 


Ako sa stavajú dnešné drevodomy

1246021
Prodesi

Drevo vydrží veľa, ale nemôže byť pri tom atakované neodvetrateľnou vlhkosťou. Preto je veľmi dôležité, aby difúzny odpor jednotlivých materiálov v konštrukčnej skladbe steny drevostavby klesal smerom z interiéru do exteriéru (difúzne otvorená konštrukcia). Umožňuje to bezproblémové odvetranie vzdušnej vlhkosti, ktorá sa do konštrukcie dostáva z interiéru, ale aj prípadnej vlhkosti vznikajúcej vtedy, ak v konštrukcii nastane teplotná situácia ideálna pre vznik rosného bodu.

Kategória: Stavba
Tagy: drevo drevodom drevostavba stavba domu stavenisko
Zdieľať článok

Diskusia