voda

Potôčik v záhrade
Nezaradené

Potôčik v záhrade

V záhrade sa môžu vyskytnúť dve základné situácie. V prvom prípade cez pozemok preteká prirodzený potôčik. Oveľa častejšie je však pozemok bez prirodzeného vodného toku, ale terén záhrady umožňuje jeho urobenie a majiteľ záhrady ho túži mať.

Vypúšťanie odpadových vôd v súčasnosti?
Záhradná technika

Vypúšťanie odpadových vôd v súčasnosti?

Ak je dom napojený na stokovú sieť, prevádzka je bezproblémová (aj keď existujú problémy s kapacitou čistiarní). Nebezpečným zdrojom problémov je likvidácia odpadových vôd zo žúmp. V súčasnosti na Slovensku približne 50 % obyvateľov žije v neodkanalizovaných domoch.

Prevádzka domovej čistiarne
Záhradná technika

Prevádzka domovej čistiarne

Prevádzkovaniu čistiarne by mala predchádzať etapa, v ktorej sa zosúladia predstavy investora s reálnymi možnosťami. Ak investor očakáva, že domová čistiareň je bezobslužné zariadenie, bude sklamaný. Ak pre neho znamená prevádzkovanie takéhoto zariadenia neprekonateľnú prekážku, mal by si radšej vybudovať žumpu, pri ktorej stačí nájsť zmluvného partnera na vývoz.

Domové čistiarne odpadových vôd
Záhradná technika

Domové čistiarne odpadových vôd

V súčasnosti sa o domových čistiarňach odpadových vôd nedá hovoriť ako o novinke alebo o neznámom zariadení. Napriek tomu budúcim užívateľom často chýbajú pravdivé informácie o výhodách i nevýhodách domových čistiarní odpadových vôd (ČOV). V nasledujúcom texte sa pokúsime zosumarizovať všetky dôležité fakty o domových ČOV potrebné pre budúceho používateľa, ktoré by mali vytvoriť dostatočný základ pri jeho rozhodovaní a pomôcť k tomu, aby výsledok splnil jeho očakávania a neznamenal sklamanie.

Akou vodou zavlažovať?
Záhrada a exteriér

Akou vodou zavlažovať?

Voda vhodná na zalievanie by mala byť predovšetkým čistá, to znamená bez olejových škvŕn, chumáčov bohatej bielej peny od saponátov, bez rias a prebiehajúcich hnilobných procesov (čo spoznáte aj podľa tmavozeleného až hnedého zafarbenia).

Mokré pohladenie
Záhrada a exteriér

Mokré pohladenie

Leto sa pomaly dostáva do varu. Slnko sa vie niekedy poriadne rozpáliť a vtedy väčšina z nás túži po jedinom - čo najrýchlejšie sa osviežiť. Niekto to vyrieši skokom do bazéna, iný uprednostní sprchu a ďalší zasa studený nápoj. Treba uznať - človek to má v tomto smere jednoduché... keď je smädný, tak sa napije, keď mu je horúco, osvieži sa. Ale čo vaša záhrada?