Zdroj: iStock

Štvrtá výzva programu Obnov dom je uzavretá. Potrebný počet žiadostí prišiel agentúre za hodinu a štvrť

09. 10. 2023
Zdieľať

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) spustila v pondelok 9. októbra prijímanie žiadostí o príspevok na obnovu rodinných domov. Vyplnením online formulára mali záujemcovia možnosť zapojiť sa do štvrtej výzvy programu Obnov dom. Tá je už aktuálne uzavretá.

V rámci štvrtej výzvy je možné poskytnúť finančný príspevok dohromady 10 000 domácnostiam. Rovnaký počet žiadateľov zaevidovala SAŽP za hodinu a štvrť od spustenia podávania formulárov. Zapojiť sa do výzvy už teda nie je možné. Záujemcovia o príspevok však budú mať ďalšiu šancu na jeho získanie. Spustenie piateho kola výzvy je naplánované aktuálne na jar 2024.

Prečítajte si tiež
Z každej strany iná tvár! Ako urobili starý dom priestrannejším a úspornejším?

Tri mesiace na zaslanie potrebných dokumentov

Žiadatelia, ktorým sa podarilo online formulár vyplniť a odoslať včas, teraz majú 90 dní na doručenie úplnej žiadosti s podpísaným formulárom a  priloženými prílohami. Medzi tie povinné patrí energetický certifikát pred obnovou alebo projektové energetické zhodnotenie a farebné fotografie domu.

Ubezpečujeme vás, že ak máte formulár úspešne vyplnený a vygenerovaný, nezáleží na rýchlosti doručenia, či to bude v prvý, alebo v 90. deň. Dôležité je, aby ste formulár neposielali samostatne, ale už s povinnými prílohami,“ upozorňuje agentúra na sociálnej sieti.

Predložením žiadosti sa pritom rozumie jej osobné odovzdanie na niektorej z regionálnych kancelárií, zaslanie spolu s prílohami poštou alebo elektronické zaslanie do e-schránky SAŽP.

Agentúra tiež pripomína, že po predložení začne žiadosť hodnotiť. Ak v nej budú chýbať povinné prílohy, zašle výzvu na ich doplnenie s lehotou do 15 dní.

Ak nemáte pripravený certifikát alebo projektové hodnotenie, ukrátite sa o vzácny čas na jeho prípravu a príspevok nemusíte získať,“ vysvetľuje Kristína Korčeková, zástupkyňa generálneho riaditeľa SAŽP.

Rodinný dom s fotovoltickými panelmi na streche.

Investícia do obnovy domu sa zúročí aj na nižších faktúrach za energie. Zdroj: iStock

Preplatiť možno až 80 percent výdavkov

Podmienky štvrtej výzvy zverejnila agentúra na webovom sídle obnovdom.sk 6. septembra. Na ich naštudovanie a prípravu potrebných dokumentov mali žiadatelia mesiac.

Na štvrté kolo výzvy je alokovaných 190 miliónov eur. Tí, ktorým bude žiadosť vyhodnotená kladne, môžu získať najviac 15 000 eur pri úspore primárnej energie v rozsahu 30 až 60 percent. Ak bude úspora vyššia ako 60 percent, príspevok môže narásť až na 19 000 eur.

Prečítajte si tiež
Skromný jednoizbový domček so všetkým potrebným zateplili slamou a postavili na pilieroch

Majitelia rodinných domov si môžu dať preplatiť 75 percent z celkových oprávnených výdavkov. Pokiaľ však obnovu stihnú do 31. októbra 2024 a do tohto dátumu tiež predložia žiadosť o platbu, môže im byť preplatených až 80 percent celkových oprávnených výdavkov.

Podmienky, ktoré podľa SAŽP musí rodinný dom spĺňať:

  • Nachádza sa na území Slovenskej republiky.
  • Na liste vlastníctva je evidovaný ako rodinný dom, t. j. má najviac tri bytové jednotky.
  • Bol postavený pred 1. januárom 2013.
  • V projektovom energetickom hodnotení alebo energetickom certifikáte budovy pred obnovou je zatriedený ako rodinný dom.

Zdroj: obnovdom.sk

Po skúsenostiach jednoduchšie

Oproti predchádzajúcim výzvam sa v rámci štvrtého kola zjednodušili kritériá a rozšíril sa záber aktivít, ktoré je možné financovať z plánu obnovy. Zapojiť sa teda mohli aj tí žiadatelia, ktorí v predchádzajúcich výzvach nesplnili podmienky.

Prečítajte si tiež
Chceme bývať lacnejšie, ale solárnu energiu využíva len 1225 bytov. Kde takto šetria Slováci najviac?

Na rozdiel od pilotných výziev je stále zrušená podmienka mať v nehnuteľnosti trvalý pobyt. Potrebné nie je ani potvrdenie zo stavebného úradu, rovnako ani preukázanie podlžností v sociálnej či zdravotnej poisťovni alebo na daňovom úrade.

Zmenou je aj možnosť dať si čiastočne preplatiť aj inštaláciu biomasového kotla, vyvložkovanie komína či batériové úložisko k fotovoltike. Financovaný môže byť aj projekt požiarnej ochrany, ktorý je dôležitý práve pri inštalácii fotovoltických panelov a domácich wallboxov na nabíjanie elektrických áut.

Pracovník vytvára zelenú strechu.

Aj zelená strecha vie prispieť k zlepšeniu energetickej hospodárnosti domu. Zdroj: iStock

Nižšie faktúry i bezpečnejšia krajina

Podľa ministra životného prostredia Milana Chrenka je výzva Obnov dom ilustračným príkladom, ako ochrana životného prostredia ponúka obrovskú príležitosť podporiť rodiny, domácnosti a regióny.

„Znižovanie spotreby energií znižuje závislosť krajiny od fosílnych palív, je podstatnou súčasťou posilňovania energetickej bezpečnosti krajiny a v neposlednom rade významným krokom pri riešení klimatickej zmeny. No predovšetkým investície od obnovy domu sa každý mesiac domácnostiam zúročia v nižších faktúrach za energie,“ doplnil.

V prípade otázok sú pre žiadateľov stále dostupné regionálne kancelárie či zelená linka (0800 144 440).

Text: Daniela Marcinová
Foto: iStock
Zdroj: obnovdom.sk

Kategória: Aktuality Energia
Tagy: dotácia na dom rekonštrukcia domu úspora energie zateplenie domu
Zdieľať článok
Žiadatelia o dotáciu na obnovu domu si na vyjadrenie počkajú do letaASB.sk

Žiadatelia o dotáciu na obnovu domu si na vyjadrenie počkajú do leta

Sviatky pokoja či odpadu a mrhania energiami? 8 tipov pre ekologickejšie VianoceASB.sk

Sviatky pokoja či odpadu a mrhania energiami? 8 tipov pre ekologickejšie Vianoce

K obnove domov majiteľov motivuje aj vidina nižších účtov za energieASB.sk

K obnove domov majiteľov motivuje aj vidina nižších účtov za energie

Piata mimoriadna výzva Obnov dom: Aký je príspevok na opravu škôd po zemetrasení a krupobití?ASB.sk

Piata mimoriadna výzva Obnov dom: Aký je príspevok na opravu škôd po zemetrasení a krupobití?

Diskusia