Z histórie dizajnu – police ako ich nepoznáte

Z histórie dizajnu – police ako ich nepoznáte

09. 08. 2013
Zdieľať

Na prostej činnosti udržiavania poriadku v domácnosti sa dá sotva nájsť čosi atraktívne. A predsa je v histórii dizajnu toľko skvelých prípadov, ktoré práve poriadkumilovnosť stvárňujú ako záležitosť nesmiernej atraktivity!

Nie je na tom vlastne nič – banálne drevené dosky políc, vzájomne oddelené plechovými stojkami. K tomu posuvné dvere, čo ukryjú uložený obsah. Systémový návrh Nuage však rozvíja príbeh zaujímavejší než len „všednú“ policovú historku. Ide totiž o dielo priekopníčky modernizmu Charlotty Perriandovej, na ktorého vývoji pracovala už od roku 1928. V úsilí priniesť čo najvyššiu efektivitu rozvinula funkcionalistický princíp modulárnosti, jeho zvyčajne nevábne výsledky však zušľachtila dotykom výtvarného citu a zabalila do hodnôt nadčasového pôvabu. „V Kjóte, v cisárskom paláci Katsura zo 17. storočia, som ostala očarená policami usporiadanými na stene do formy akéhosi oblaku,“ spomína Charlotte Perriandová na svoju tvorivú inšpiráciu. „Odtiaľ pochádza myšlienka asymetrického rozloženia hliníkových podpier, ktoré oddeľujú dubové dosky v pulzujúcom, akoby náhodnom rytme.“ Práve nepravidelné usporiadanie voľných a uzavretých častí políc Nuage dáva prísnemu návrhu úložného nábytku hravý motív „rozmaru“; navyše ponecháva prázdny priestor artefaktom, ktoré sú pre osobnú útulnosť interiérov také dôležité.

1950


CHARLOTTE PERRIANDOVÁ (1903 – 1999) Meno Charlotte Perriandovej sa v dejinách dizajnu spája predovšetkým s prvou polovicou dvadsiateho storočia a s jej pôsobením v tieni funkcionalistických velikánov, architektov Le Corbusiera, Jeannereta či konštruktéra Jeana Prouvé. Význam jej tvorivého odkazu sa však nekončí len pri notoricky známych nábytkárskych dielach z raného obdobia. V štyridsiatych rokoch sa Charlotte venuje výskumu nábytkárskeho dedičstva na Ďalekom východe – odhaľuje pôvab prírodných materiálov, rafinovanú estetiku japonskej modularity alebo uvoľnenosť nedokonalej asymetrie. Po druhej svetovej vojne zužitkovala skúsenosti z ázijských ciest v návrhoch nábytku, ktorých hodnoty opätovne objavujeme až dnes – napríklad v reedíciách jej policového programu Nuage, ktoré práve uvádza na trh talianska spoločnosť Cassina.

CHARLOTTE PERRIANDOVÁ (1903 – 1999) Meno Charlotte Perriandovej sa v dejinách dizajnu spája predovšetkým s prvou polovicou dvadsiateho storočia a s jej pôsobením v tieni funkcionalistických velikánov, architektov Le Corbusiera, Jeannereta či konštruktéra Jeana Prouvé. Význam jej tvorivého odkazu sa však nekončí len pri notoricky známych nábytkárskych dielach z raného obdobia. V štyridsiatych rokoch sa Charlotte venuje výskumu nábytkárskeho dedičstva na Ďalekom východe – odhaľuje pôvab prírodných materiálov, rafinovanú estetiku japonskej modularity alebo uvoľnenosť nedokonalej asymetrie. Po druhej svetovej vojne zužitkovala skúsenosti z ázijských ciest v návrhoch nábytku, ktorých hodnoty opätovne objavujeme až dnes – napríklad v reedíciách jej policového programu Nuage, ktoré práve uvádza na trh talianska spoločnosť Cassina.
archív Jaga

CHARLOTTE PERRIANDOVÁ (1903 – 1999)
Meno Charlotte Perriandovej sa v dejinách dizajnu spája predovšetkým s prvou polovicou dvadsiateho storočia a s jej pôsobením v tieni funkcionalistických velikánov, architektov Le Corbusiera, Jeannereta či konštruktéra Jeana Prouvé. Význam jej tvorivého odkazu sa však nekončí len pri notoricky známych nábytkárskych dielach z raného obdobia. V štyridsiatych rokoch sa Charlotte venuje výskumu nábytkárskeho dedičstva na Ďalekom východe – odhaľuje pôvab prírodných materiálov, rafinovanú estetiku japonskej modularity alebo uvoľnenosť nedokonalej asymetrie. Po druhej svetovej vojne zužitkovala skúsenosti z ázijských ciest v návrhoch nábytku, ktorých hodnoty opätovne objavujeme až dnes – napríklad v reedíciách jej policového programu Nuage, ktoré práve uvádza na trh talianska spoločnosť Cassina.


Séria úložného nábytku Nuage vychádza z princípu inteligentnej jednoduchosti. Rozohráva geometrické tvary tak, aby dokonale plnili požiadavky odlišných priestorových či funkčných situácií. Pridáva k tomu navyše i prvok zmysluplného rozmaru. Vyrába CASSINA, predáva KONSEPTI

Séria úložného nábytku Nuage vychádza z princípu inteligentnej jednoduchosti. Rozohráva geometrické tvary tak, aby dokonale plnili požiadavky odlišných priestorových či funkčných situácií. Pridáva k tomu navyše i prvok zmysluplného rozmaru. Vyrába CASSINA, predáva KONSEPTI
Konsepti

Séria úložného nábytku Nuage vychádza z princípu inteligentnej jednoduchosti. Rozohráva geometrické tvary tak, aby dokonale plnili požiadavky odlišných priestorových či funkčných situácií. Pridáva k tomu navyše i prvok zmysluplného rozmaru. Vyrába CASSINA, predáva KONSEPTI

Pokračovatelia

1949

Eames Storage Unit – úložná jednotka od manželov Eamesovcov nie je ani tak nasledovníkom Perriandovej systému Nuage, ako skôr alternatívnym výsledkom podobného snaženia. Na konci štyridsiatych rokov minulého storočia boli Ray a Charles Eamsovci – a s nimi vlastne celý západný dizajn, zaujatí revíziou prísnych funkcionalistických východísk. Spoľahlivé, no vo výraze mdlé až strohé modernistické návrhy dostávajú pod ich citlivým dohľadom vľúdnejšiu podobu. Hoci skladačka Eames Storage Unit nijako nezakrýva svoju „strojovú estetiku“ (s obnaženými oceľovými stojkami, skrutkami alebo ťahadlami zavetrenia), predsa len nepôsobí odmerane. Práve naopak – hravou kombináciou farieb a textúr si vyslúžila prezývku „working art“. Ako skutočne „fungujúce umenie“ ponúka prostému účelu ukladania naozaj štedrú i prívetivú variabilitu. Vyrába HERMAN MILLER


1949  Eames Storage Unit – úložná jednotka od manželov Eamesovcov nie je ani tak nasledovníkom Perriandovej systému Nuage, ako skôr alternatívnym výsledkom podobného snaženia. Na konci štyridsiatych rokov minulého storočia boli Ray a Charles Eamsovci – a s nimi vlastne celý západný dizajn, zaujatí revíziou prísnych funkcionalistických východísk. Spoľahlivé, no vo výraze mdlé až strohé modernistické návrhy dostávajú pod ich citlivým dohľadom vľúdnejšiu podobu. Hoci skladačka Eames Storage Unit nijako nezakrýva svoju „strojovú estetiku“ (s obnaženými oceľovými stojkami, skrutkami alebo ťahadlami zavetrenia), predsa len nepôsobí odmerane. Práve naopak – hravou kombináciou farieb a textúr si vyslúžila prezývku „working art“. Ako skutočne „fungujúce umenie“ ponúka prostému účelu ukladania naozaj štedrú i prívetivú variabilitu. Vyrába HERMAN MILLER

1949 Eames Storage Unit – úložná jednotka od manželov Eamesovcov nie je ani tak nasledovníkom Perriandovej systému Nuage, ako skôr alternatívnym výsledkom podobného snaženia. Na konci štyridsiatych rokov minulého storočia boli Ray a Charles Eamsovci – a s nimi vlastne celý západný dizajn, zaujatí revíziou prísnych funkcionalistických východísk. Spoľahlivé, no vo výraze mdlé až strohé modernistické návrhy dostávajú pod ich citlivým dohľadom vľúdnejšiu podobu. Hoci skladačka Eames Storage Unit nijako nezakrýva svoju „strojovú estetiku“ (s obnaženými oceľovými stojkami, skrutkami alebo ťahadlami zavetrenia), predsa len nepôsobí odmerane. Práve naopak – hravou kombináciou farieb a textúr si vyslúžila prezývku „working art“. Ako skutočne „fungujúce umenie“ ponúka prostému účelu ukladania naozaj štedrú i prívetivú variabilitu. Vyrába HERMAN MILLER
HERMAN MILLER

2005

Úložné schránky Kast sú zavŕšením tvorivého výskumu architekta Maartena van Severena, ktorému sa venoval už od polovice deväťdesiatych rokov. Tento predčasne zosnulý Belgičan bol známy rozvážnym autorským prejavom. Jeho návrhy charakterizujú formálna zdržanlivosť, jednoduché stvárnenie, ale aj nekompromisné lipnutie na dokonalom vypracovaní aj tých najmenších detailov. V prípade políc Kast ide o esenciálne vyjadrenie skladobných možností – dva horizontálne moduly z hliníkových platní dopĺňajú dve drevené „debničky“. Starostlivo zostavenú kompozíciu doplnil van Severen o vyberanú farebnú paletu posuvných dvierok, ktoré triezvemu dielu zaistili sviežosť. Vyrába VITRA, predáva KABINET


2005  Úložné schránky Kast sú zavŕšením tvorivého výskumu architekta Maartena van Severena, ktorému sa venoval už od polovice deväťdesiatych rokov. Tento predčasne zosnulý Belgičan bol známy rozvážnym autorským prejavom. Jeho návrhy charakterizujú formálna zdržanlivosť, jednoduché stvárnenie, ale aj nekompromisné lipnutie na dokonalom vypracovaní aj tých najmenších detailov. V prípade políc Kast ide o esenciálne vyjadrenie skladobných možností – dva horizontálne moduly z hliníkových platní dopĺňajú dve drevené „debničky“. Starostlivo zostavenú kompozíciu doplnil van Severen o vyberanú farebnú paletu posuvných dvierok, ktoré triezvemu dielu zaistili sviežosť. Vyrába VITRA, predáva KABINET

2005 Úložné schránky Kast sú zavŕšením tvorivého výskumu architekta Maartena van Severena, ktorému sa venoval už od polovice deväťdesiatych rokov. Tento predčasne zosnulý Belgičan bol známy rozvážnym autorským prejavom. Jeho návrhy charakterizujú formálna zdržanlivosť, jednoduché stvárnenie, ale aj nekompromisné lipnutie na dokonalom vypracovaní aj tých najmenších detailov. V prípade políc Kast ide o esenciálne vyjadrenie skladobných možností – dva horizontálne moduly z hliníkových platní dopĺňajú dve drevené „debničky“. Starostlivo zostavenú kompozíciu doplnil van Severen o vyberanú farebnú paletu posuvných dvierok, ktoré triezvemu dielu zaistili sviežosť. Vyrába VITRA, predáva KABINET
Vitra

2012

Policový systém 7000 od historicky preverenej spoločnosti Thonet je príkladným plodom svojich čias. Jeho autormi sú mladí priemyselní dizajnéri Fritz Frenkler a Anette Ponholzerová, ktorí pritom v prostom návrhu rozpracovali rôznorodé motívy. Popri znovuobjavení tradičných funkcionalistických východísk, akými sú modularita či z nej vyplývajúca prispôsobivosť momentálnym účelovým požiadavkám, sa dizajnéri oddali aj rýdzemu materiálovému pôžitku. Svoj návrh obdarili efektívnymi a zároveň efektnými materiálmi. Stabilná konštrukcia je z lešteného hliníka, dopĺňajú ju vrstvené drevené panely s dyhovaným povrchom. Police navyše vystihuje užívateľská priateľskosť: systém sa dá poskladať alebo nanovo usporiadať hravo, bez potreby akýchkoľvek nástrojov. Vyrába THONET, predáva FORTE P


2012  Policový systém 7000 od historicky preverenej spoločnosti Thonet je príkladným plodom svojich čias. Jeho autormi sú mladí priemyselní dizajnéri Fritz Frenkler a Anette Ponholzerová, ktorí pritom v prostom návrhu rozpracovali rôznorodé motívy. Popri znovuobjavení tradičných funkcionalistických východísk, akými sú modularita či z nej vyplývajúca prispôsobivosť momentálnym účelovým požiadavkám, sa dizajnéri oddali aj rýdzemu materiálovému pôžitku. Svoj návrh obdarili efektívnymi a zároveň efektnými materiálmi. Stabilná konštrukcia je z lešteného hliníka, dopĺňajú ju vrstvené drevené panely s dyhovaným povrchom. Police navyše vystihuje užívateľská priateľskosť: systém sa dá poskladať alebo nanovo usporiadať hravo, bez potreby akýchkoľvek nástrojov. Vyrába THONET, predáva FORTE P

2012 Policový systém 7000 od historicky preverenej spoločnosti Thonet je príkladným plodom svojich čias. Jeho autormi sú mladí priemyselní dizajnéri Fritz Frenkler a Anette Ponholzerová, ktorí pritom v prostom návrhu rozpracovali rôznorodé motívy. Popri znovuobjavení tradičných funkcionalistických východísk, akými sú modularita či z nej vyplývajúca prispôsobivosť momentálnym účelovým požiadavkám, sa dizajnéri oddali aj rýdzemu materiálovému pôžitku. Svoj návrh obdarili efektívnymi a zároveň efektnými materiálmi. Stabilná konštrukcia je z lešteného hliníka, dopĺňajú ju vrstvené drevené panely s dyhovaným povrchom. Police navyše vystihuje užívateľská priateľskosť: systém sa dá poskladať alebo nanovo usporiadať hravo, bez potreby akýchkoľvek nástrojov. Vyrába THONET, predáva FORTE P
Thonet

 

Kategória: Dizajn Nábytok
Tagy: interiérový dizajn poličky system
Zdieľať článok

Diskusia