Docentka Kotradyová: „Ľudia, ktorí pracujú v open space kanceláriách sú menej lojálni k firme“

15. 02. 2017
Zdieľať

Vplyv interiérového dizajnu na ľudské zdravie skúma docentka Veronika Kotradyová z bratislavskej Fakulty architektúry na STU už dvanásť rokov. Prednáša o ňom od USA cez škandinávske krajiny až po Nový Zéland. Je tiež členkou poroty súťaže Interiér roka, ktorej sa môžu zúčastniť českí aj slovenskí architekti a interiéroví dizajnéri. V úlohe porotkyne sa snaží na interiéry použiť aj iný, ako čisto estetický pohľad.

Sú české a slovenské interiéry zdravšie ako tie pred rokmi? Pozorujete nejaký vývoj?

Čiastočne áno, pretože sa zvyšuje zodpovednosť domácností vo vzťahu k navrhovaniu priestoru, kvalite dizajnu, ale aj výberu materiálov. Napriek tomu, že je dnes v interiéri, vďaka pokročilým technológiám, možné imitovať prírodné materiály tými umelými, mnohí ľudia sa v snahe o zdravý interiér odkláňajú od nadmiery plastov. Dlhodobé pôsobenie mnohých takých materiálov, totiž nie je dodnes dostatočne preskúmané a napríklad v detských izbách, môžu byť vyložene škodlivé. Stále väčšej obľube sa našťastie tešia prírodné drevo, hlina, korok, bavlna, vlna a koža v ich prirodzenej podobe, čo interiérom a ich vplyvu na človeka vyložene prospieva. Takéto materiály pôsobia na nervový systém regeneratívne a ľahšie nimi zútulníte priestor.


Mobilný dom. Autorkou jeho interiéru je Veronika Kotradyová.

Mobilný dom. Autorkou jeho interiéru je Veronika Kotradyová.
archív Veroniky Kotradyovej


Interiér tzv. Mobilného domu.

Interiér tzv. Mobilného domu.
archív Veroniky Kotradyovej

Čo vás priviedlo k tak špecifickej problematike, akou je vplyv interiéru na ľudské zdravie?

Na vedeckej báze som začínala s problematikou ekologického interiéru a od neho som sa postupne prepracovala až k sociálnym, psychologickým a ďalším zdravotným, až vyložene medicínskym aspektom. Všetko to spolu totiž veľmi úzko súvisí. Používanie nábytku a vôbec interiéru ako takého, je nielen súčasťou celého životného cyklu výrobkov, ale predovšetkým je to rituál, ktorý úplne nevedomky ovplyvňuje mieru každodenného stresu. Problematika vnímania prostredia človekom, a naopak ovplyvnenie človeka prostredím, vtedy nebola príliš komplexne spracovaná. Dostupná a populárna bola skôr iba východná filozofia tykajúce sa vzťahu človeka a prostredia.


Stolička Soma, ktorú navrhla Veronika Kotradyová.

Multifunkčná polohovacia stolička navrhnutá Veronikou Kotradyovou
archív Veroniky Kotradyovej


Stolička Soma, ktorú navrhla Veronika Kotradyová.


Multifunkčná polohovacia stolička navrhnutá Veronikou Kotradyovou

Multifunkčná polohovacia stolička navrhnutá Veronikou Kotradyovou
archív Veroniky Kotradyovej

Čo všetko vlastne môžu farby a tvary alebo tiež materiály v interiéri ovplyvniť? Majú vplyv napríklad aj na medziľudské vzťahy?

Určite áno. Mnohé štúdie priamo dokazujú, že prostredie pôsobí na správanie človeka, jeho bezprostrednú náladu, reakcie a aj formu komunikácie s inými ľuďmi. Má priamy vplyv na jeho psychické aj fyzické zdravie. Napríklad príliš výrazné farby na veľkých plochách alebo špicaté nebezpečne pôsobiace tvary v interiéri, nás môžu stimulovať natoľko, že to dokonca môže vyvolať vnútorné napätie, konflikty pri komunikácii alebo bolesti hlavy.


Multifunkčná polohovacia stolička navrhnutá Veronikou Kotradyovou

Multifunkčná polohovacia stolička navrhnutá Veronikou Kotradyovou
archív Veroniky Kotradyovej

Prostredie, v ktorom žijeme je do istej miery naším zrkadlom. Ako by sme mali správne postupovať pri zariaďovaní bytu, pokiaľ je možné niečo také vôbec určiť?

V prvom rade by sme k sebe mali byť úprimní a zbaviť sa vplyvu prostredia, ktoré na nás pôsobí v sociálnej rovine, či už sú to reklamy, módne časopisy alebo jednostranné názory priateľov. Je dôležité si odpovedať na otázku, čo vlastne potrebujeme, aby sme boli šťastní, a to s ohľadom aj na tých, ktorí s nami žijú. Interiér bytu by mal byť koncipovaný tak, aby mal každý člen domácnosti svoje vlastné teritórium a zároveň, aby vznikol dostatočný prostotu pre spoločné stretávanie. Kombinácia súkromia a možnosti socializácie je úplne kľúčová pri projektovaní interiéru.


Multifunkčná polohovacia stolička navrhnutá Veronikou Kotradyovou

Multifunkčná polohovacia stolička navrhnutá Veronikou Kotradyovou
archív Veroniky Kotradyovej

Vo svojej knihe doslovne píšete, že človek je rovnako ako mnohé iné cicavce teritoriálnym tvorom? Vyplýva z toho teda, že máme potrebu si svoj priestor označiť alebo dokonca označkovať?

Áno, máme najmä úplne podvedomú potrebu kontrolovať prístup k nášmu priestoru a tiež cítime nutkanie ho personalizovať napríklad rozložením svojich vecí spôsobom, do ktorého nikto nemá právo zasahovať. Je to zjavné predovšetkým na pracoviskách, prostredníctvom všetkých tých rodinných fotografií, vlastných hrnčekov na čaj a atď.


Multifunkčná polohovacia stolička navrhnutá Veronikou Kotradyovou

Multifunkčná polohovacia stolička navrhnutá Veronikou Kotradyovou
archív Veroniky Kotradyovej

Ste okrem iného jednou z porotkýň súťaže Interiér roka, do ktorej sa môžu hlásiť aj autori dizajnu kancelárií, takže sa zrejme stretávate s fenoménom pracovísk typu open space, v ktorých musí byť večer všetko upratané a stoly musia byť úplne prázdne. Čo, ak človek nemá možnosť personalizovať svoj pracovný priestor?

Áno, u mnohých firiem sa dokonca rozširuje tzv. Desk sharing, čo znamená, že zamestnanec sedí každý deň na inom mieste, podľa toho, aké miesto na neho vyjde, alebo aké si objedná. Myslím, že je to systém vhodný pre zamestnancov, ktorí trávia na pracovisku iba určitý čas a väčšinu pracovného dňa sú v teréne. Zavádza sa ale aj pre zamestnancov, ktorí v kancelárii sedia stále.  Niektoré názory tvrdia, že sa človek musí viac skoncentrovať a naplánovať si ďalší deň, aby si zavčasu zahovoril dobré miesto a potom čas na ňom strávený využil aktívne. Ja som ale presvedčená, že v takýchto kanceláriách môžu byť ľudia k firme menej lojálni a môže tam byť aj vyššia fluktuácie. Jednoducho, je potom ťažšie mať k firme hlbší vzťah a tiež motiváciu pre ňu pracovať. U niektorých profesií na tom možno toľko nezíde, ale existuje rad iných, kde je lojalita zásadná.  


Podľa docentky Kotradyovej môžu byť zamestnanci v tzv. open space kanceláriách menej lojálni k firme.

Podľa docentky Kotradyovej môžu byť zamestnanci v tzv. open space kanceláriách menej lojálni k firme.
archív Veroniky Kotradyovej

Doc. Ing. Veronika Kotradyová PhD., pôsobí na Fakulte architektúry STU v Bratislave a v rámci výskumu a aj vo svojej tvorbe sa venuje vzťahu ľudského tela, mysle a prostredia. Vzťahom človeka a prostredia sa začala zaoberať na Kalifornskej univerzite v Berkley. Svoje znalosti ďalej rozširovala množstvom zahraničných stáží a je zakladateľkou BCD Laboratória / Body Concious Design Laboratory.

Text: Petr Tschakert
Foto: archív Veroniky Kotradyovej

Členka poroty súťaže Interiér roka docentka Veronika Kotradyová, ktorá dlhodobo skúma vplyv interiéru na vnútorné zdravie človeka tvrdí, že v súčasnosti sú navrhované veci aj priestory hlavne pre efekt. Ak v nich ľudia zotrvávajú dlhodobo, musia sa im napokon prispôsobiť a tým vzniká vnútorné napätie a stres. Správne by to malo byť naopak. Najprv treba zistiť psychické i fyziologické potreby človeka a až potom navrhovať interiér.


Súťaž INTERIÉR ROKU

V rámci súťaže Interiér roka sú každoročne oceňované výnimočné súkromné i verejné interiéry navrhnuté českými a slovenskými architektmi (doma aj v zahraničí), a to v siedmich kategóriách.

Do niektorej z kategórií ďalšieho ročníka Interiér roku sa už od októbra môžu hlásiť architekti a interiéroví dizajnéri, a to nielen z Českej republiky, ale v tomto ročníku prvýkrát aj zo Slovenska!

Prihlásiť možno iba interiéry, ktoré vznikli v tomto roku. Uzávierka prihlášok je 20. 2. 2017 a výsledky budú vyhlásené v pražskom Centre súčasného umenia DOX, a to 28. 3. 2017 na kongrese o bývaní a architektúre Living Forum. V máji potom bude prebiehať výstava veľkoformátových fotografií súťažných interiérov.  

S najzaujímavejšími súťažiacimi budeme našich čitateľov postupne oboznamovať na webe www.mojdom.sk. Mojdom.sk je hlavným mediálnym partnerom súťaže na Slovensku, usporiadateľom súťaže je Inštitút bytového dizajnu.

Uzávierka prihlášok: 20. 2. 2017

Vyhlásenie výsledkov: 28. 3. 2017

Viac sa o súťaži dozviete na stránkach www.interierroku.cz

Kategória: Navrhovanie interiéru
Tagy: interiér roku rozhovor súťaž
Zdieľať článok

Diskusia