Atraktívne podkrovie

Atraktívne podkrovie

17. 02. 2011 Zdieľať

V modernej architektúre sa stále častejšie stretávame s riešením, keď architekt navrhuje ponechať krokvy nezakryté. Priznaním konštrukčného systému v pohľade z interiéru sa navyše zväčšuje (nielen opticky) priestor podkrovia.

Aj pri tomto variante možno strešný plášť dostatočne zatepliť – navyše, efektívnejšie a elegantnejšie.Kúzlo spočíva v pridaní pomocného dreveného roštu nad krokvy a debnenie. Toto riešenie je, samozrejme, vhodné v prípade, že strecha prechádza komplexnou rekonštrukciou vrátane výmeny či opravy krytiny. Pomocný rošt sa aplikuje na krokvy s debnením a slúži ako podkladová vrstva na upevnenie samotnej izolácie. Na debnenie sa upevňuje parotesná fólia, nasledujú spravidla dve vrstvy tepelnej izolácie, vysokodifúzna kontaktná fólia, odvetrávaná vzduchová medzera a krytina upevnená na latovaní.


Schéma medzi- a nadkrokvového zateplenia (foto: Knauf Insulation)

Schéma medzi- a nadkrokvového zateplenia (foto: Knauf Insulation)


Schéma nadkrokvového zateplenia (foto: Knauf Insulation)

Schéma nadkrokvového zateplenia (foto: Knauf Insulation)

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste


Schéma medzi- a podkrokvového zateplenia (foto: Knauf Insulation)

Schéma medzi- a podkrokvového zateplenia (foto: Knauf Insulation)

Schéma nadkrokvového zateplenia (foto: Knauf Insulation) Schéma medzi- a nadkrokvového zateplenia (foto: Knauf Insulation) Schéma medzi- a podkrokvového zateplenia (foto: Knauf Insulation)

Existujú však aj iné, systémové riešenia odporúčané výrobcami minerálnej izolácie, keď sa eliminujú nežiaduce tepelné mosty. Jedným zo spôsobom je použitie namiesto dreveného roštu konštrukčných trámikov z rovnakého materiálu, ako je tepelná izolácia.

Jednou z ďalších výhod umiestnenia tepelnej izolácie nad krokvy je aj odstránenie rizika kondenzácie na mieste krokiev – ku kondenzácii môže dochádzať až nad krokvami, takže konštrukcia strechy nie je vystavená zvyčajným procesom, keď vlhkosť za určitých podmienok môže zapríčiniť odhnívanie drevených častí plášťa a znižuje životnosť strechy.

a,


presné odmeranie vzdialenosti (nestačí údaj z projektu)
(foto: Knauf Insulation)

presné odmeranie vzdialenosti (nestačí údaj z projektu)
(foto: Knauf Insulation)

b,


narezanie potrebnej veľkosti s odporúčaným presahom
(foto: Knauf Insulation)

narezanie potrebnej veľkosti s odporúčaným presahom
(foto: Knauf Insulation)

c,


umiestnenie izolácie bočným stlačením
(foto: Knauf Insulation)

umiestnenie izolácie bočným stlačením
(foto: Knauf Insulation)

Postup osadenia izolácie medzi krokvy:
a, presné odmeranie vzdialenosti (nestačí údaj z projektu)
b, narezanie potrebnej veľkosti s odporúčaným presahom
c, umiestnenie izolácie bočným stlačením
(foto: Knauf Insulation)

Ak treba dosiahnuť mimoriadne hodnoty tepelnoizolačných vlastností strešného plášťa (napríklad v prípade pasívnych domov), je vhodné riešiť zateplenie ako kombináciu medzikrokvového a nadkrokvového systému. Parametre sú síce podobné ako pri kombinácii medzikrokvového s podkrokvovým, výhodou je však najmä skutočnosť, že neprichádzame o cenné centimetre priestoru.

Kategória: Nezaradené
Tagy: bývanie dom podkrovie
Zdieľať článok