Dážď – voda, ktorá šetrí

Dážď – voda, ktorá šetrí

04. 02. 2008
Zdieľať

Naša zem je na 70 % povrchu pokrytá vodou, z toho sú však iba 2 % sladkej vody a navyše iba približne 1 % tejto vody je nám k dispozícii v riekach, jazerách a v podzemí. Prognózy špecialistov na prírodné prostredie sú hrozivé. V roku 2025 bude tretina obyvateľstva na zemi trpieť nedostatkom vody. Urobte niečo! – Čas letí. Začnite využívať dážď, aby ste znížili spotrebu pitnej vody.

Využívanie dažďovej vody


Dážď – voda, ktorá šetrí

131440

V priemernej domácnosti spotrebuje každá osoba asi 130 litrov pitnej vody denne. Z tohto množstva sa len necelé 2 % spotrebujú na pitie a varenie. Najväčšia časť, asi 32 %, sa spláchne na záchode. Zariadením na využívanie dažďovej vody možno ušetriť až 68 litrov pitnej vody na osobu za deň. Dažďová voda sa dá využívať vo viacerých oblastiach: splachovanie záchodov, polievanie a zavlažovanie, pračky a umývacie linky, hrubé čistenie. Moderné zariadenia na využívanie dažďovej vody zaručujú bezchybné hygienické podmienky, a to tak, že je vylúčené zahnívanie vody. Otázka hygienických problémov pri využívaní dažďovej vody je neopodstatnená. Dažďová voda síce nezodpovedá vysokým podmienkam kvality pitnej vody, ale spravidla dosahuje úroveň kvality vody vo vodných rekreačných zariadeniach, a preto je úplne postačujúca na splachovanie záchodov, zavlažovanie záhrad a pranie prádla. Dažďovú vodu je potrebné pri používaní v domácnosti prefiltrovať, pričom sa pre rozličné využitie vody odporúčajú odlišné filtračné stupne. Na splachovanie WC postačuje napríklad jednoduchý filter, zatiaľ čo pri práčke potrebujete jemný filter. Pri využívaní dažďovej vody na polievanie v záhrade je potrebné výtok označiť nápisom „voda nevhodná na pitie“ alebo ho umiestniť tak, aby k nemu nemali prístup deti, prípadne ho bezpečne uzavrieť.

Kvalita dažďovej vody

Množstvo chemických rozborov dažďovej vody na rôznych odberných miestach potvrdili dobrú kvalitu dažďovej vody v zásobníkoch. Predpokladom takéhoto výsledku sú predovšetkým zariadenia najnovšej technickej úrovne, ktoré obsahujú potrebné komponenty ako filter na dažďovom zvode, pokojovú zónu prítoku so sedimentačným/priepadovým sitkom a spätnú klapku na strane nasávania. , Aby teplota vody nepresiahla 15 ºC, musí dažďovú vodu pred svetlom a slnečným žiarením ochraňovať zásobník. Pri dlhšom státí dažďovej vody v zásobníku (napríklad počas dovolenky), kvalita vody neklesá, ba práve naopak. Výskum preukázal s narastajúcim časom uskladnenia vody v zásobníku zlepšenie jej kvality.


Dážď – voda, ktorá šetrí

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste

131439

Kompaktné moduly pre rodinné domy

Systémy na využívanie dažďovej vody sú vhodné tak pre staršie rodinné domy, ako aj pre novostavby. Výrobcovia ponúkajú kompaktné zariadenia s nádržou buď v zemi (vhodné pre novostavby), alebo s vnútornou zbernou nádržou (napríklad v garáži). Vybrané sanitárne zariadenia sa namiesto pripojenia na rozvod pitnej vody pripoja na rozvodnú sieť dažďovej vody; pri nedostatku dažďovej vody sa zberná nádrž dopĺňa pitnou vodou. Dôležité je, aby sa dodržalo úplné oddelenie rozvodov pitnej a dažďovej vody. Pri dopĺňaní nádrže pitnou vodou nesmie dôjsť k priamemu spojeniu medzi pitnou a dažďovou vodou (inak vzniká nebezpečenstvo bakteriálneho zamorenia rozvodov pitnej vody). Ako materiál vodovodného potrubia v dome sa odporúča uprednostniť plastové potrubia pred medenými rúrami. Pozinkované potrubie nie je pre tieto aplikácie vhodné.

Akú veľkú nádrž


Dážď – voda, ktorá šetrí

131438

Kovové nádrže, s výnimkou nádob z ušľachtilej ocele, sa pre nebezpečie korózie nehodia na zber dažďovej vody. Dažďovú vodu možno zachytávať napríklad aj vo vonkajšej cisterne, ktorá sa zabuduje do šachty. Priemerná veľkosť zásobníka na dažďovú vodu by mala byť pre rodinný dom od 5 do 8 m3, v závislosti od lokality, v ktorej sa bude zbieraná voda využívať a stupňa pokrytia potreby. Pre správne nadimenzovanie zariadenia na využívanie dažďovej vody je potrebné poznať niektoré údaje, napr. koeficient odtoku v závislosti od tvaru strechy a druhu krytiny (pri strechách s krytinou zo zdraviu škodlivých materiálov, napríklad z azbestu, nie je vhodné tieto strechy zahrnúť do zhromažďovania dažďovej vody).

Výpočet výskytu dažďovej vody ovplyvňuje priemerné množstvo zrážok na m2, plocha strechy, z ktorej sa odoberá dažďová voda a koeficient odtoku. Tento výpočet ukáže s koľkými litrami dažďovej vody, v danej oblasti, možno rátať. Skúsenosti ukázali, že je optimálne zásobiť sa dažďovou vodou na 2 až 3 týždne. Pri menších objemoch vzniká pri doplnkovom zásobovaní príliš veľká spotreba pitnej vody. V žiadnom prípade sa neodporúča zásobník predimenzovať, keďže periodické prepĺňanie zásobníka podporuje automatické udržovanie čistoty dažďovej vody tým, že nečistoty plávajúce na hladine, sa zo zásobníka odplavia. Ak sa dažďová voda používa najmä na polievanie záhrady môže sa zvoliť aj väčšia kapacita zásobníka. Treba rátať s približne 6 m3 na plochu 100 m2 ročne. Objem nádrže ovplyvňuje počet výtokov napojených na zariadenie.

Investícia do budúcnosti

Z finančného hľadiska sa investície vložené do zariadenia na využívanie dažďovej vody nevrátia zo dňa na deň. V dlhodobom výhľade je však táto investícia určite zisková, keďže náklady na pitnú vodu z roka na rok rastú o 15 až 20 %. Aj ďalšie výhody hovoria v prospech zariadení na využívanie dažďovej vody. Rastliny lepšie prijímajú minerály rozpustené v dažďovej vode. V záchodových misách sa nevytvára povlak z vodného kameňa. Zistila sa lepšia účinnosť pri praní a zníženie spotreby pracích práškov o 50 %. Dažďová voda navyše neničí práčky vodným kameňom.

Na záver niečo o bezpečnosti

Všetky zariadenia na využívanie dažďovej vody a ich jednotlivé časti prechádzajú prísnou kontrolou. Každé zariadenie dodané renomovaným výrobcom sa pred doručením a namontovaním skontroluje v skúšobnej prevádzke a zodpovedá všetkým platným normám a zákonom, takže poruchovosť je veľmi zriedkavá.

Kategória: Stavba a rekonštrukcia
Tagy: dažďová voda recyklácia
Zdieľať článok

Diskusia