Dvanásť netuctových rád pri výmene strešnej krytiny

Dvanásť netuctových rád pri výmene strešnej krytiny

12. 11. 2012
Zdieľať

Vyzerá to jednoducho. Po čase každá strecha dozreje na výmenu krytiny. Nielen našu, ale aj imunitu a zdravie domu najľahšie podkope neprimeraná obuv a nezakrytá hlava.

Aby majiteľov domov tá ich vlastná nerozbolela zo starostí so zatekaním alebo neprimeranou záťažou strešnej konštrukcie, čo-to sme sa prezvedeli u človeka, ktorý má okrem vydarených realizácií stavieb v popise práce aj vhodný výber strešnej krytiny. Na otázky odpovedal autorizovaný architekt Ing. Juraj Staško.

1. Podľa čoho sa rozhodovať pri výbere krytiny novostavby, pri prestavbe či rekonštrukcii rodinného domu alebo bytovky?
Výber krytiny je limitovaný sklonom strechy, únosnosťou krovu, cenou, predpísaným typom v danej lokalite, ktorý vychádza z požiadaviek územnoplánovacej dokumentácie alebo pamiatkovej ochrany. Pri novostavbách alebo nadstavbách sa nové konštrukcie navrhujú s ohľadom na výber strešnej krytiny, pri prestavbách a opravách je nevyhnutné rešpektovať pôvodné konštrukčné riešenie.
 
2. Aké najčastejšie chyby sa robia pri vstavbách či nadstavbách domov v snahe získať obytný podkrovný priestor?
Zvyčajne sa podceňujú požiadavky stavebnej fyziky na dostatočné zateplenie strešného plášťa, umiestnenie a druh parozábrany, prípadne poistnú hydroizoláciu, a najmä na dostatočné odvetranie strešného plášťa. 
 
3. Kedy sa možno spoľahnúť na to, že pôvodný krov unesie novú krytinu?
Pri výmene strešnej krytiny za ťažší druh je nutné statické posúdenie pôvodného krovu. Pri každej výmene krytiny je vhodná revízia stavu drevených prvkov krovu.

Dvanásť netuctových rád pri výmene strešnej krytiny

1022671
Bramac

 
4. Ako je to s rôznymi druhmi krytín a účinným zateplením obytného podkrovia?
Rôzne druhy krytín v zásade nemenia požiadavky na tepelnotechnické charakteristiky strešného plášťa, rozdiely sú len v spôsobe odvetrania striech.
 
5. Po akom čase treba skontrolovať stav krytiny?
Kontrola striech je individuálna, v zásade po každej zime by sa mala vykonať vizuálna obhliadka spojená s vyčistením dažďových žľabov. V prípade lokálneho zatečenia strechy je nevyhnutná odborná obhliadka s určením poruchy strešného plášťa – nemusí ísť len o poruchu krytiny, ale aj o kondenzáciu vodných pár vnútri konštrukcie.
 
6. Aká je bilancia investičných nákladov so zreteľom na trvanlivosť a bezporuchovosť strešného plášťa?
Orientovať sa v širokej ponuke výrobkov, navyše od rôznych výrobcov, nie je vôbec jednoduché. V zásade platí, že tvrdé krytiny sú drahšie a majú dlhšiu životnosť, ťažšie sa vymieňajú a majú troj- až päťnásobne vyššiu hmotnosť. Základnou požiadavkou na kvalitnú strechu je správny návrh tvaru strechy pre zvolený typ krytiny, a najmä dobre zvládnuté remeslo s dôsledne vyhotovenými detailmi. 
 
7. Kedy uprednostniť ľahkú strešnú krytinu a kedy sa radšej spoľahnúť na betónovú alebo keramickú?
Ľahké strešné krytiny sa uplatňujú pri výmenách plechových, eternitových a živičných krytín, ako aj pri strechách s nižším sklonom, zvyčajne pod 25°.

Dvanásť netuctových rád pri výmene strešnej krytiny

Dvanásť netuctových rád pri výmene strešnej krytiny
Icopal a.s.

 
8. Do akej miery výber krytiny ovplyvní zemepisná poloha, nadmorská výška, prevládajúce vetry, hurikány?
Vplyv geografickej polohy stavby je v našich podmienkach dôležitý pri vyššej nadmorskej výške. Od polohy nad 600 m n. m. sa prejavujú drsné klimatické podmienky s dlhotrvajúcou snehovou pokrývkou. Lokálne je dôležitý prevládajúci smer vetra (zvyčajne západných smerov) spojený s náporovým dažďom. To sú aspekty, na ktoré treba pamätať už pri návrhu stavby.
 
9. Má čo povedať do výberu krytiny aj stavebný úrad?
Stavebný úrad môže vyžadovať pre konkrétnu stavbu alebo celú lokalitu istý zúžený výber strešných krytín, ak pre to existujú zákonné úpravy vyplývajúce z ochrany pamiatkového fondu alebo ak to predpisujú všeobecne záväzné nariadenia schválené mestskými alebo obecnými zastupiteľstvami. Stavebný úrad môže požadovať aj statické posúdenie nosných konštrukcií krovu pri výmene krytiny za ťažšiu a, samozrejme, certifikáty všetkých stavebných výrobkov použitých na stavbe. 
 
10. Statický posudok je jedna veca druhá cit architekta. Aké druhy strešnej krytiny vám najviac sedia ku konkrétnym druhom fasád, obvodových plášťov?
Nemám zúžený pohľad na výber strešných krytín. Kritériami sú druh stavby, tvar a sklon strechy a snáď najpodstatnejšia je poloha stavby v kontexte s okolitou zástavbou a pohľadovou prístupnosťou strešnej plochy. Stáva sa dokonca, že tzv. „piata fasáda“ je dominantným prvkom stavby. Pri jej výbere sú dôležité aj ekonomické možnosti investora, čo však neznamená, že lacnejšie riešenie je automaticky menej hodnotné. Dôkazom sú dobré riešenia striech z pozinkovaného plechu v horských oblastiach a, naopak, nevhodne použité veľmi drahé krytiny, ktorých hlavným cieľom je exhibícia majetnosti.

Dvanásť netuctových rád pri výmene strešnej krytiny

Dvanásť netuctových rád pri výmene strešnej krytiny
Icopal a.s.

 
11. S akým druhom krytiny sa najľahšie tvaruje aj tá najzložitejšia strecha?
Všeobecne sa dobre realizujú detaily a tvarové zmeny z materiálov, ktoré môže tvarovať klampiar v dielni alebo priamo na stavbe. Klampiarska práca často presahuje formát bežného remesla a stáva sa výtvarným prvkom v architektúre.
 
12. Snehová prikrývka a zabezpečenie strechy proti nebezpečnému zosunu snehu je samostatná kapitola. Má okrem klampiarskych prvkov vplyv na bezpečnosť strechy aj výber konkrétneho druhu krytiny?
Sneh na streche a zabezpečenie proti jeho náhlemu zosuvu má svoje všeobecné zásady, ale opäť je dobré individuálne riešenie z hľadiska ochrany peších komunikácií, vstupov do budov, priľahlých parkovísk a podobne. Samotné krytiny sa líšia drsnosťou povrchu, množstvom spojov, dĺžkou prekrytia jednotlivých prvkov v závislosti od sklonu strešnej roviny a riešením detailov prestupov cez strešný plášť.
Kategória: Materiály Stavba a rekonštrukcia Strecha, podkrovie
Tagy: krytina strešná výmena
Zdieľať článok

Diskusia