Zlodeji nás nútia chrániť sa

25. 05. 2006
Zdieľať

Ak by sme pred nimi nemuseli naše príbytky zamykať, nebolo by treba vyrábať zabezpečovacie systémy. Počet vlúpaní v štatistikách kriminalistov však nasvedčuje tomu, že situácia u nás unesie široký trh zabezpečení rôzneho druhu. Zlodeji prichádzajú oknami, balkónmi alebo dverami. Zamerajme sa teraz na bezpečnostné dvere a zabezpečme ich kvalitným uzamykacím mechanizmom. Jeho srdcom je bezpečnostná vložka. K výberu tej správnej vám možno pomôže nasledujúca ponuka.Aktívna a pasívna ochrana

Aktívnou ochranou je bezpečnostná služba alebo elektronický systém napojený na panel centrálnej ochrany. Ten funguje tak, že po narušení zabezpečovacieho systému aktivizuje bezpečnostnú službu, ktorá okamžite príde na miesto činu. Ak hovoríme o bytoch a rodinných domoch, lacnejším riešením je domový alarm napojený na mobilný telefón. O pasívnej ochrane sa dozviete viac v nasledujúcom texte.

Bezpečnostné dvere

Úlohou bezpečnostných dverí je spolu so zárubňou a uzamykacím mechanizmom brániť rozlomeniu, prekopnutiu a prerezaniu dverného krídla, zamedziť vyveseniu dverí zo závesov, či roztiahnutiu zárubne. Hlavné bezpečnostné miesta vstupných dverí sú zárubňa, dverný záves s poistkou proti vysadeniu, viacbodový zámok, kovanie s poistkou proti odvŕtaniu, bezpečnostná vložka a doplnkové vybavenie, ktoré ešte zvyšuje bezpečnosť: panoramatický priehľad, bezpečnostná retiazka či priečna závora.

Dverné krídlo


Zlodeji nás nútia chrániť sa

54726

Dverné krídlo tvorí nosný rám z oceľových profilov po obvode, zvislé oceľové tyče a vodorovné priečky, čiže základ dverí tvorí oceľová mreža. Na nej je z vonkajšej strany navarený 1 mm hrubý oceľový plech. V mieste mechanizmov zámiek a výsuvných tyčí je ďalší plech hrúbky 2 mm. Na hlavnú bezpečnostnú zámku je napojený mechanizmus, ktorý vysúva oceľové kolíky s priemerom 12–16 mm do otvoru v zárubni. Do zárubne sa vedú v oceľových puzdrách. Zvonku nie je nič vidieť a dvere vyzerajú elegantne. Povrchovú úpravu tvorí obyčajne dyha hrúbky 4 mm. Vo vnútri dverí býva umiestnená tepelná a zvuková izolácia. Dverné krídlo má hmotnosť okolo 50–60 kg. Vešia sa na oceľové závesy uchytené v zárubni.

Bezpečnostné zárubne

Pred kúpou bezpečnostných dverí sa oplatí zvážiť výmenu zárubne. Na pôvodnú zárubňu sa totiž nevzťahuje záruka. Po výmene zárubne sa vytvorení kompaktný celok s kompletnou garanciou. Bezpečnostné zárubne sú špeciálne profilované a vyhotovené s veľkou presnosťou. Majú pripravené spevnené otvory na uzamykacie čapy bezpečnostných dverí po celom obvode, nielen v zámkovej oblasti. Hrúbka plechu týchto zárubní je minimálne 2 mm. Aby zárubne spĺňali kritériá bezpečnosti, musia byť zaistené pomocou kotevných prvkov proti vytrhnutiu a vyplnené betónovou zmesou. Ak táto podmienka nie je splnená, zbytočne sa budú osádzať bezpečnostné dvere vysokej bezpečnostnej triedy. Dvere totiž možno prekonať aj roztiahnutím zárubne.


Zlodeji nás nútia chrániť sa

54709

Bezpečnostné kovanie a zámka

Pre bezpečnosť dverí ako celku je dôležitý výber bezpečnostného kovania a zámky. Tie nesmú byť nižšej bezpečnostnej triedy ako dvere. Zámok býva zadlabaný v dvernom krídle. Kovanie tvorí štít zamykacieho mechanizmu, ktorý ho chráni proti vonkajším silovým vplyvom.. Ani najdokonalejšia vložka a zámka nezaručia správnu bezpečnostnú funkciu, ak ich nebude kryť vhodný typ kovania. Telo kovania tvoria dva štíty z tvrdeného kovu, ktoré sa upevňujú na dverné krídlo z oboch strán 2–3 skrutkami. V štítoch je otvor pre bezpečnostnú vložku. Cylinder vložky môže kryť rozeta, ktorá chráni vložku pred rozlomením a odvŕtaním. Súčasťou tela kovania je aj kľučka, madlo alebo guľa; z vnútornej strany bytu je to obyčajne kľučka.

Bezpečnostné vložky


Zlodeji nás nútia chrániť sa

54722

Pre kategorizáciu bezpečnostných vložiek slúžia iné formy skúšok ako pre bezpečnostné dvere, a preto sa odporúča zvoliť bezpečnostnú vložku o jednu triedu vyššiu, ako je vybraná trieda bezpečnostných dverí. Pri prekonávaní dverí je vložka prvým bodom, ktorý býva napadnutý. Kvalitná vložka musí mať ochranu proti odvŕtaniu, vyhmataniu planžetou a dynamickej rázovej metóde (tzv. SG metóde) a pritom nemusí byť prehnane drahá. Jednotlivé vložky ponúkajú rôzny komfort používania. Niektoré umožňujú odomykanie aj v prípade, keď je z druhej strany zasunutý a pootočený kľúč, alebo umožňujú používať obojstranný kľúč. Vložky môžu mať rôzne vylepšenia; môžu byť chránené proti rozlomeniu alebo vytrhnutiu cylindra, alebo napríklad krytkou proti prachu, prípadne umožniť otváranie aj keď je zvnútra vložky zastrčený kľúč.

Dôveryhodné bezpečnostné dvere vyhovujú zákonu 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch. Zároveň majú udelený certifikát, ktorý ich zatrieďuje podľa normy ENV 1627 – 1630 do niektorej zo šiestich bezpečnostných tried, kde trieda 1 je najnižšia, základná ochrana. Najviac komerčne využiteľné sú triedy 1 – 4. Pre prehľadnosť ich firmy usporiadali do tzv. Pyramídy bezpečnosti, kde sú jednotlivé bezpečnostné stupne odlíšené farebne. Zabezpečenie od stupňa 3 je vyhovuje z hľadiska zábrany vlámaniu a akceptujú ho aj poisťovne, čiže je vhodné pre byty a rodinné domy.

Bezpečnostné dvere sa zadeľujú do bezpečnostných tried na základe laboratórnych skúšok, ktoré robí akreditovaná skúšobňa. Pri skúškach sa vytvárajú modelové situácie prekonávania jednotlivých typov bezpečnostných dverí. Používajú sa k tomu nástroje ako elektrická vŕtačka, karbobrúska alebo rôzne druhy náradia, napríklad skrutkovač, kladivo, páčidlo, baranidlo a pod. Výsledky skúšok ukážu, čomu a ako dlho dokážu dvere odolávať. Na základe certifikátu od akreditovanej skúšobne môže vydať Národný bezpečnostný úrad SR certifikát, ktorý zatrieďuje výrobok do stupňa bezpečnosti „D“ (dôverné), „T“ (tajné) a „PT“ (prísne tajné). Takto kategorizované výrobky sa môžu použiť pri zabezpečení objektov firiem, inštitúcií a organizácií, ktoré pracujú v jednotlivých režimoch (dôverné, tajné, prísne tajné).

Tivadar Németh, SAFE POINT Trenčín


Naplánovanie zámkového systému poskytuje vysokú bezpečnosť a zároveň pohodlie pri použití minimálneho počtu kľúčov. Princípom je vytvorenie hierarchie kľúčov.


Zámkový systém s centrálnou vložkou

Pri centrálnej sústave bezpečnostných zámok existuje pre každú zámku originálny kľúč, pričom je schopný otvárať aj všetky dvere k spoločným priestorom.

Zámkový systém s univerzálnym kľúčom

Táto zámková sústava sa používa najmä v hoteloch, ubytovniach a na niektorých pracoviskách. Každý má vlastný kľúč od svojej miestnosti, ale v prípade potreby sa možno dostať do všetkých častí objektu pomocou nadradeného kľúča.

Zámkový systém s generálnym kľúčom

Tento systém je vytvorený kombináciou niekoľkých univerzálnych kľúčov pre jednotlivé skupiny, pričom nadradenú funkciu má hlavný generálny kľúč.

Vladimír Mačica, Data-tips, s r.o.Keď to nejde dverami…

Zlodeji sú nevyspytateľní, a svojej živnosti sa len tak ľahko nevzdajú. Keď im znemožníme prístup dverami, nájdu si iné citlivé miesta. Okná, balkónové a terasové dvere, pivničné či garážové okienka, vikiere i strešné okná priťahujú dlhoprstých najmä pre zdanlivú jednoduchosť, ako prekonať jednotlivé komponenty.


Zlodeji nás nútia chrániť sa

54724

Je niekoľko možností, ako im to sťažiť. Nežiaducej návšteve sa dá zamedziť osadením pevných mreží. Mreže musia byť ukotvené v stene aspoň do hĺbky 14 cm, najlepšie zabetónovaním. Vzdialenosť medzi zvislými prútmi by mala byť 10 cm a medzi vodorovnými 20 cm. Priemer tyčí by mal byť minimálne 3,2 cm², aby sa nedali roztiahnuť. Mreža by mala popri zabezpečení plniť aj estetickú funkciu. Okrem pevných mreží sa môžu použiť navíjacie alebo odnímateľné. Vtedy treba venovať pozornosť závesom a uzamykacím systémom.

V architektúre rodinných domov sa začínajú čoraz viac objavovať okenice. Tento, v našich zemepisných šírkach tradičný, prvok si získava obľubu nielen pre jeho štýlový vzhľad, ale aj zvýšenú mieru bezpečnosti. Zlodejov predsa odrádza každá ďalšia prekážka!

Bezpečnostnú funkciu plnia aj niektoré typy žalúzií a roliet. Exteriérové rolety môžu byť uzamykateľné. Robia sa z hrubostenných hliníkových alebo polykarbonátových pásov s vysokou pevnosťou.

Najslabším bezpečnostným článkom okien je sklenená výplň. Na zvýšenie ochrany prispievajú bezpečnostné fólie hrúbky 4 alebo 6 mm, ktoré sa lepia na vnútornú stranu skla a zasahujú až do polodrážky okenného krídla. Popraskané sklo zostáva nalepené na fólii a tvorí bariéru aj po rozbití. Účinnou ochranou proti krádežiam i násilným útokom sú bezpečnostné vrstvené sklá.

Zabezpečenie okna proti vlámaniu

K bezpečnosti okna prispieva aj jeho konštrukcia a osadenie. Rám okna musí byť pevný a riadne ukotvený do muriva. Medzi rámom okna a parapetom, ale aj medzi prekladom a rámom, nesmie byť medzera. Závesy musia byť pevne uchytené v ráme aj v krídle. Okenné krídla musia byť konštruované tak, aby sa nedali vypáčením vysadiť z rámu.

Bezpečnostné kovanie v cene niekoľko sto korún zmenší pravdepodobnosť návštevy zlodejov a zachráni majetok v hodnote o niekoľko núl vyššej. Rovnako ako iných oblastí, aj problematiky bezpečnostných kovaní pre okná sa týka ustavičný technický pokrok. Klasické bezpečnostné kovania nemajú možnosť výškového nastavenia. To je potrebné na dodržanie vôle 12 mm medzi krídlom a rámom po celom obvode okna (s výnimkou špeciálnych drevených konštrukcií). Odchýlky od tejto hodnoty spôsobujú problémy pri komforte ovládania okna. Napriek profesionálnej výrobe nemôže sa tento parameter garantovať počas celej životnosti okien. Bezpečnostné kovanie na báze tzv. pevných hríbikov sa vylepšilo špeciálnou konštrukciou i.S. čapov. Ide o moderný uzatvárací systém, ktorý odstraňuje nevýhody klasického bezpečnostného kovania a je ešte bezpečnejší. Nové hríbikové i.S. čapy v bezpečnostných uzáveroch v okne tvoria spolu systém odolný proti vypáčeniu. Samozrejme, stupeň bezpečnosti sa zvyšuje s množstvom i.S. hríbikov a uzáverov v okne.

Pri klasifikácii bezpečnosti okien vychádzame z nemeckého klasifikačného systému:

1 – základná, neskúšaná bezpečnosť má 4 stupne: A, B, C, D – podľa počtu zabezpečených rohov, t. j. použitých i.S. bezpečnostných hríbikov. S narastajúcim počtom bezpečnostných bodov sa zvyšuje odolnosť proti vlámaniu;

2 – skúšaná bezpečnosť ponúka zvýšenú ochranu proti vlamačom s jednoduchým náradím. Každý roh okna je zaistený jedným i.S. bezečnostným čapom a uzáverom. Pri tomto stupni bezpečnosti existujú dve bezpečnostné triedy: Standard – skúša sa na namáhanie do 200 Nm a Extra – do 300 Nm;

3 – EN-V bezpečnosť podľa príslušnej normy, ktorá zaručuje odolnosť voči skúseným vlamačom so špeciálnym náradím. V rámci tejto bezpečnosti rozoznávame 6 stupňov, pričom v praxi sa okná a balkónové dvere vyrobené v triede 1–3 využívajú najviac Trieda 4–6 sa týka špeciálnych konštrukcií. Ide o viacnásobné zabezpečenie okna i.S. bezpečnostnými čapmi a uzávermi. Pri všetkých stupňoch bezpečnosti je potrebné použiť uzamykateľnú kľučku.

Ing. Radoslav Kmec, MACO SlovenskoNákup u odborníkov

Pri zabezpečovaní domácností by mal kupujúci venovať veľkú pozornosť konzultácii s odborným personálom. Nielenže im ich prístup naznačí mieru serióznosti firmy, ale dozvedia sa i množstvo informácií, ktoré môžu zmeniť ich priority výberu bezpečnostných dverí. Medzi základné kritériá, okrem stupňa bezpečnosti a možnosti poistiť nehnuteľnosť, patria životnosť, dizajn, komfort prevádzky, protipožiarna úprava, cena, záruky a servis.

Kategória: Dvere, brány
Tagy: bezpečnosť ochrana zabezpečovacia technika
Zdieľať článok

Diskusia